Rapport nr. 3.
Søvejsreglerne.

Når du har udfyldt felterne nedenfor, skal du klikke på knappen med "AFSEND".
I løbet af kort tid, modtager du en e-mail med den rettede rapport.
Husk at gemme dine rapporter. De skal bruges til eksamen.
Når du kan lave en næsten fejlfri rapport, kan du gå videre med næste lektion.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.

 

 

Skriv din e-mail-adresse her:
____________________________________________________

Opgave nr. 1
Du er på skærende kurs med et andet skib, men tvivler på, om der er fare for sammenstød. Hvordan reagerer du?
Som hvis du er helt sikker på, at der er fare for sammenstød
Som hvis du er helt sikker på, at der ikke er fare for sammenstød
___________________________________________________________

Opgave nr. 2
Hvornår er der fare for sammenstød?
Hvis pejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig
Hvis pejlingen af et skib, der nærmer sig, forandrer sig kendeligt
___________________________________________________________

Opgave nr. 3
I Søvejsreglerne nævnes specielt to midler til afgørelse af, om der er fare for sammenstød. Det ene middel er pejling over kompasset af et andet skib. Hvad er det andet middel?
GPS
En radar
___________________________________________________________

Opgave nr. 4
Kan der være fare for sammenstød, selvom der forekommer en betydelig forandring af pejlingen?
Nej, hvis pejlingen forandrer sig betydeligt, er der ingen fare
Ja, hvis man er tæt på et meget stort skib eller et skib, der slæber
___________________________________________________________

Opgave nr. 5
Du konstaterer, at der er fare for sammenstød, og at det andet skib skal vige iflg. søvejsreglerne. Hvad skal du gøre?
Sætte farten ned til laveste styrefart og holde til styrbord
Holde kurs og fart
___________________________________________________________

Opgave nr. 6
Hvad nu hvis det skib som efter reglerne skal vige, af en eller anden grund ikke går af vejen?
Så skal man alligevel holde kurs og fart
Så kan det blive nødvendigt, at afgive advarselssignal med fløjten, og evt. selv gå af vejen
___________________________________________________________

Opgave nr. 7
Hvad siger Søvejsreglerne om overhaling?
At den der overhaler skal gå af vejen
At den der overhales skal gå af vejen
___________________________________________________________

Opgave nr. 8
Da du nærmer dig et andet skib i usigtbart vej, og kan tydeligt se agterlyset. Er du på vej til at overhale?
Ja, man overhaler når man nærmer sig i agterlanternens lysvinkel
Nej, man overhaler kun når man nærmer sig et skib på nøjagtig samme kurs som man selv styrer
___________________________________________________________

Opgave nr. 9
Du nærmer dig et andet skib på havet. Hvad nu hvis du ikke er helt sikker på, om du nærmer dig i en vinkel, hvorved du overhaler?
Hvis man er i tvivl skal man gå af vejen
Hvis man er i tvivl skal man holde kurs og fart
__________________________________________________________

Opgave nr. 10
Du nærmer dig et andet maskindrevet skib på en modsat, eller næsten modsat kurs. Hvordan skal passagen foregå?
Begge skal dreje til styrbord
Begge skal dreje til bagbord
___________________________________________________________

Opgave nr. 11
Hvad skal du gøre, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er på enten modsatte kurser eller skærende kurser med et skib der nærmer sig?
Holde kurs og fart
Gå af vejen, ved at dreje til styrbord
___________________________________________________________

Opgave nr. 12
To sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er fare for sammenstød. De har vinden ind fra modsatte sider. Hvem skal gå af vejen?
Den som har vinden ind fra styrbord
Den som har vinden ind fra bagbord
___________________________________________________________

Opgave nr. 13
To sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er fare for sammenstød. De har vinden ind fra samme side. Hvem skal gå af vejen?
Den som er til læ
Den som er til luvart (får vinden først)
________________________________________________________

Opgave nr. 14
Du fører et sejlskib med vinden bagbord ind og ser et andet sejlskib til luvart. Der er fare for sammenstød, men du kan ikke med sikkerhed afgøre, om det andet skib har vinden bagbord eller styrbord ind. Hvad gør du?
Går af vejen
Holder kurs og fart
___________________________________________________________

Opgave nr. 15
To maskindrevne skibe styrer kurser, der skærer hinanden, således at der er fare for sammenstød. Hvem skal vige?
Det skib, der har det andet på sin bagbord side
Det skib, der har det andet på sin styrbord side
___________________________________________________________

Opgave nr. 16
Et maskindrevet skib og et sejlskib styrer kurser, der skærer hinanden, således at der er fare for sammenstød. Hvem skal vige?
Motor viger for sejl
Sejl viger for motor
___________________________________________________________

Opgave nr. 17
Sejlskibe og maskindrevne skibe, der er let, skal altid gå af vejen for?
Lodsbåde og hurtigfærger
Skibe, der ikke er under kommando, er begrænset i sin evne til at manøvrere (herunder robåde), eller er beskæftiget med fiskeri
___________________________________________________________

Opgave nr. 18
Hvordan er forholdet mellem fritidssejlere og erhvervstrafikken?
Fritidssejlere skal vise hensyn overfor erhvervstrafikken
Fritidssejlere skal altid gå af vejen overfor erhvervstrafikken
___________________________________________________________

Opgave nr. 19
Du fører en sejlbåd, da en højhastighedsfærge nærmer sig med stor hast.
Hvad gør du?
Følger de almindelige vigeregler ved at holde kurs og fart
Vender skuden og sejler væk på en modsat kurs
___________________________________________________________

Opgave nr. 20
Hvor langt skal man normalt holde sig fra et offshoreanlæg?
500 meter
1.000 meter
___________________________________________________________

Opgave nr. 21
Hvor hurtigt må du sejle, når sigtbarheden er nedsat?
I laveste styrefart, så du kan manøvrere
I sikker fart, afpasset efter forholdene så du altid kan stoppe
___________________________________________________________

Opgave nr. 22
Du sejler i nedsat sigtbarhed, og hører et tågesignal, tilsyneladende ret fremme. Hvad gør du?
Drejer til bagbord
Går til laveste styrefart (stopper om nødvendigt), kontrollerer egne lanterner og afgiver tågesignal.
___________________________________________________________

Opgave nr. 23
Hvornår træder vigereglerne i kraft?
Når man fra det ene skib, kan se det andet
Når man fra det ene skib, kan høre det andet
___________________________________________________________

Opgave nr. 24
Hvad menes der i søvejsreglerne med en "Fløjte"?
En almindelig trillefløjte med en tone på 40 mhz eller derover
Ethvert lydsignalapparat, der er i stand til at frembringe de i søfartsreglerne foreskrevne toner
___________________________________________________________

Opgave nr. 25
Hvad menes med udtrykket "kort tone"?
En tone af ca. 1 sekunds varighed
En tone af ca. 5 sekunders varighed
___________________________________________________________

Opgave nr. 26
Hvad menes med udtrykket "lang tone"?
En tone af ca. 2 - 3 sekunders varighed
En tone af ca. 4 - 6 sekunders varighed
___________________________________________________________

Opgave nr. 27
Hvor lang tid skal der være mellem tonerne i et lydsignal?
Ca. 1 sekund
Ca. 5 sekunder
___________________________________________________________

Opgave nr. 28
Hvor lang tid skal der gå, inden man afgiver det næste signal?
Mindst 10 sekunder
Mindst 1 minut