Her er så resultatet af Duelighedsklubbens undersøgelse af fritidssejleres forståelse for afgrænsningen på erhverv- og fritidssejlads?

Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis der sejles erhvervssejlads, stilles der særlige krav til forsikring, fartøj, udstyr, planlægning og bemanding. Reglerne skal bl.a. beskytte borgere, som henvender sig til en skipper, for at komme med ud at sejle.
Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel og store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke.

I sidste uge af marts 2014 svarede over 100 danske aktive fritidssejlere på nedenstående spørgsmål for Duelighedsklubben.
Alle har, ud over at svare på spørgsmålene i undersøgelsen, oplyst navn, adresse, bådnavn og e-mailadresse. Herunder ses resultatet fra sejlerfolket, og Søfartsstyrelsen har 26. juni 2014 venligst bidraget med en besvarelse af spørgmålene.
Læs SfS's svar i sin helhed her.

Indtil videre dokumenterer spredningen i besvarelserne tydeligt, at fritidssejlerne generelt ikke har forstået regelsættet. Der er simpelhen ikke sammenhæng mellem den juridiske retorik, og det praktiske liv. Men, dette forhold kan vi i fælleskab tage fat på at reparere i fremtidens vejledning af sejlerfolket.
Du kan følge forløbet og deltage i debatten her.

Glade sejlerhilsner :-)
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen, redaktionen@duelighed.dk

 

Kun 3 ud af 100 aktive fritidssejlere gættede rigtigt, og svarede NEJ til alle 10 spørgsmål i undersøgelsen.

Spørgsmål nr. 1.
En fritidsskipper annoncerer en sejlads fra Dragør til Skagen i en "Gastebørs" på internettet, og efterlyser gaster til turen. Et par friske brødre fra Aarhus melder sig som deltagere på sejlturen, og betaler kr. 200 pr. rejsedag til skibets drift.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 2.
En fritidsskipper annoncerer i lokalavisen, at han/hun tager gaster med til privat oplæring i sejlads hver onsdag kl. 14.00 fra Vejle Lystbådehavn. Alle interesserede kan møde op, imod at betale et tilskud til brændstofforbruget på turen (2 flasker rødvin). Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 3.
En fritidsskipper møder en potentiel kæreste i et Datingforum, og inviterer ham/hende på en rotur i sin fritidsbåd næste søndag, hvis kæresteaspiranten tager en lækker madkurv med. Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 4.
Gutterne på havnen har hjulpet en fritidsskipper med bundsmøring og søsætning af hans fiskejolle, og han inviterer på en fisketur den kommende lørdag, hvis alle bidrager med 50 kr. til brændstofomkostningerne.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 5.
En fritidsskipper annoncerer sin båd til salg i avisen, og den følgende weekend møder en familie på 5 personer op for at se på båden. Efter nogen snak, tilbyder skipper familien en prøvetur. Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 6.
En fritidsskipper skal på dagtur med familie og nære venner, men datteren har uventet taget sin nye kæreste med. Det er første gang skipperen møder den nye flamme, og der er masser af plads ombord, så naturligvis er han velkommen på sejlturen, hvis han som alle andre bidrager til omkostningerne ved sejladsen. Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 7.
På arbejdspladsen har personaleafdelingen organiseret en lystfiskergruppe. Der melder sig 5 medarbejdere, som alle har en båd. Lystfiskergruppen aftaler nu, at tage på fisketurhver søndag kl. 10.00 fra Skælskør Havn. Man skiftes til, at stille sin båd til rådighed, og være fører af sin egen båd på fisketurene, og alle bidrager til brændstofudgifterne med kr. 100.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 8.
En gruppe studerende har ved hjælp af annoncering på Odense Universitets opslagstavler dannet en studiegruppe, og alle består den teoretiske del af duelighedsprøven. Nu skal man til at øve sig i praktisk sejlads op til den praktiske duelighedsprøve, og heldigvis har en af elevernes onkel en velegnet båd, som han gerne stiller til rådighed for gruppens øvelsessejladser, når han bare selv er med som bådfører, og ikke selv har udgifter ved øvelsessejladserne.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 9.
En fritidsbåd er p.g.a. motorhavari grundstødt på en sandbanke i Limfjorden. Det bliver snart mørkt, og vejrmeldingen advarer om kraftig vind i løbet af natten, hvilket kan blive farligt for grundstøderen og besætningen ombord. Derfor kalder grundstøderen "alle skibe" på VHF-radioen, og annoncerer, at han/hun har behov for assistance til at blive trukket fri af grunden. Fritidsskipperen på en motorbåd i nærheden besvarer radioopkaldet, og tilbyder, at trække havaristen fri af grunden, og slæbe fartøjet til nærmeste sikre havn- eller ankerplads, uden betaling af nogen art.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

Spørgsmål nr. 10.
En sejlbåd uden hjælpemotor ligger stoppet på grund af vindstille 6 sømil ud for Rungsted Havn, og prajer en forbipasserende fritidsbåd, med henblik på at blive bugseret til nærmeste havn. Den forbipasserende skipper ønsker ikke at bugsere, idet han mener at bugsering pr. definition er erhvervssejlads. Til gengæld tilbyder han, at tage en del af besætningen med i land, så de ikke skal ligge for anker på ubestemt tid i en lille båd uden kahyt.
Tror du, at dette er erhvervssejlads?

Hertil svarer 100 danske fritidssejlere:

Det rigtige svar er iflg. Søfartstyrelsen:

 

 


 

Sidste dag for besvarelse af undersøgelsen var fredag den 28. marts.

Du kan følge forløbet og deltage i debatten her.

 

Kender danske fritidssejlere forskel på erhvervs- og fritidssejlads?

Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis der sejles erhvervssejlads, stilles der særlige krav til forsikring, fartøj, udstyr, planlægning og bemanding. Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel og store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke.

Dine svar vil indgå i en statistisk opgørelse, og resultatet af undersøgelsen offentliggøres i "Skipper-tips".
V
i holder dit navn, adresse, bådnavn og mailadresse hemmelig for offentligheden, men vi har brug for disse oplysninger, for at kunne dokumentere, at vores data er solide.

Nr. Spørgsmål JA NEJ
1.

En fritidsskipper annoncerer en sejlads fra Dragør til Skagen i en "Gastebørs" på internettet, og efterlyser gaster til turen. Et par friske brødre fra Aarhus melder sig som deltagere på sejlturen, og betaler kr. 200 pr. rejsedag til skibets drift.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

2.

En fritidsskipper annoncerer i lokalavisen, at han/hun tager gaster med til privat oplæring i sejlads hver onsdag kl. 14.00 fra Vejle Lystbådehavn. Alle interesserede kan møde op, imod at betale et tilskud til brændstofforbruget på turen (2 flasker rødvin).

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

3.

En fritidsskipper møder en potentiel kæreste i et Datingforum, og inviterer ham/hende på en rotur i sin fritidsbåd næste søndag, hvis kæresteaspiranten tager en lækker madkurv med.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

4.

Gutterne på havnen har hjulpet en fritidsskipper med bundsmøring og søsætning af hans fiskejolle, og han inviterer på en fisketur den kommende lørdag, hvis alle bidrager med 50 kr. til brændstofomkostningerne.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

5.

En fritidsskipper annoncerer sin båd til salg i avisen, og den følgende weekend møder en familie på 5 personer op for at se på båden. Efter nogen snak, tilbyder skipper familien en prøvetur.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

6.

En fritidsskipper skal på dagtur med familie og nære venner, men datteren har uventet taget sin nye kæreste med. Det er første gang skipperen møder den nye flamme, og der er masser af plads ombord, så naturligvis er han velkommen på sejlturen, hvis han som alle andre bidrager til omkostningerne ved sejladsen.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

7.

På arbejdspladsen har personaleafdelingen organiseret en lystfiskergruppe. Der melder sig 5 medarbejdere, som alle har en båd. Lystfiskergruppen aftaler nu, at tage på fisketurhver søndag kl. 10.00 fra Skælskør Havn. Man skiftes til, at stille sin båd til rådighed, og være fører af sin egen båd på fisketurene, og alle bidrager til brændstofudgifterne med kr. 100.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

8.

En gruppe studerende har ved hjælp af annoncering på Odense Universitets opslagstavler dannet en studiegruppe, og alle består den teoretiske del af duelighedsprøven. Nu skal man til at øve sig i praktisk sejlads op til den praktiske duelighedsprøve, og heldigvis har en af elevernes onkel en velegnet båd, som han gerne stiller til rådighed for gruppens øvelsessejladser, når han bare selv er med som bådfører, og ikke selv har udgifter ved øvelsessejladserne.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

9.

En fritidsbåd er p.g.a. motorhavari grundstødt på en sandbanke i Limfjorden. Det bliver snart mørkt, og vejrmeldingen advarer om kraftig vind i løbet af natten, hvilket kan blive farligt for grundstøderen og besætningen ombord. Derfor kalder grundstøderen "alle skibe" på VHF-radioen, og annoncerer, at han/hun har behov for assistance til at blive trukket fri af grunden. Fritidsskipperen på en motorbåd i nærheden besvarer radioopkaldet, og tilbyder, at trække havaristen fri af grunden, og slæbe fartøjet til nærmeste sikre havn- eller ankerplads, uden betaling af nogen art.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?

10

En sejlbåd uden hjælpemotor ligger stoppet på grund af vindstille 6 sømil ud for Rungsted Havn, og prajer en forbipasserende fritidsbåd, med henblik på at blive bugseret til nærmeste havn. Den forbipasserende skipper ønsker ikke at bugsere, idet han mener at bugsering pr. definition er erhvervssejlads. Til gengæld tilbyder han, at tage en del af besætningen med i land, så de ikke skal ligge for anker på ubestemt tid i en lille båd uden kahyt.

Tror du, at dette er erhvervssejlads?


Navn ..............................................

Postnr. og by .................................
Navnet på den båd du sejler med .....
E-mail ...........................................
Skriv her, hvis du har en bemærkning: