Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Mobiltelefon til søs

Opgave 03_003

Hvad kan du f.eks. bruge din mobiltelefon til, ude på vandet?
a) Lytte efter MAYDAY fra andre skibe
b)
Kalde alle skibe i farvandet, hvis du får brug for hjælp
c) Hente vejrudsigter eller informere pårørende om en evt.
    forsinket hjemkomst

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk