Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Vejr og bølger

Opgave 04_002

Din forventede position kl. 11:00 er lige midt imellem det gule og det grønne område. Hvilke vindhastigheder forventer du?
a)  8 - 10 meter/sekund
b) 
8 - 12 meter/sekund
c) 10 - 12 meter/sekund

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk