Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Mand over bord

Opgave 05_004

Hvordan kan du forebygge, at nogen falder overbord fra din båd?
a) Rydder op på dørk og dæk, så man ikke falder i noget rod
b)
Sørger for, at alle ombord, får rigeligt med øl og snaps
c) Beordrer alle til, at lade vandet ud over rælingen

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk