Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Kulde og beklædening

Opgave 06_003

Ved hvilken legemstemperatur trues et almindeligt sundt menneske af
hjertestop eller hjertekrampe
?
a) Under 37º C.
b)
Under 35º C.
c) Under 30º C.

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk