Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Brand og eksplosion

Opgave 07_003

Hvorfor skal motorrummet være godt ventileret?
a) Så lugter det ikke af udsivende brændstof fra utætheder
b) Udsivende brændstof kan fordampe og danner eksplosive gasser
c) Så kan føreren fraskrive sig ansvaret, hvis der opstår brand eller eksplosion

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk