Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Brand og eksplosion

Opgave 07_004

Hvor langt skal der være mellem motorens varme dele, og brændbare materialer som f.eks. dørk eller motorkasse, hvis der ikke er varmeisolerende materialer imellem?
a) Mindst 1 cm.
b) Mindst 20 cm.
c) Mindst 50 cm.

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk