Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Alkohol og rusmidler

Opgave 08_001

Hvem er omfattet af det generelle forbud mod sejlads, hvis man er påvirket af alkohol eller rusmidler?
a) Kun fritidsbåde over 15 meter samt planende fritidsbåde,
    vandscootere og lignende

b) Kun erhvervsfartøjer

c) Alle, der fører et fartøj, samt alle ombord, der hjælper med
    sejladsen

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk