Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Alkohol og rusmidler

Opgave 08_003

Gælder spiritusreglerne også for personer, som ikke er på vagt ombord, men som skal kunne træde til for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, hvis det bliver nødvendigt?
a) Nej
b) Ja
c)
Det ved jeg ikke

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk