Gå til hovedmenyen

For ca. 50 år siden gik man over til at inddele kompasseit i grader.
Hvor mange?

Kategori: Kompasset, gradnettet samt rettelse for strøm, afdrift, misvisning og deviation.
  Gå videre til næste spørgsmål