Gå til hovedmenyen

Du sejler med 1 knob. Hvor mange km. er det pr. time?

Kategori: Fart, tid, distance, ekkoloddet, kimingsafstand, søkortet.
  Gå videre til næste spørgsmål