Gå til hovedmenyen

Kan et land fastsætte særlige regler for sejlads i dets nationale farvand?

Kategori: De almindelige bestemmelser i "De internationale søvejsregler"
  Gå videre til næste spørgsmål