Gå til hovedmenyen

Du er ved at anduve en dansk havn, hvis løb er så snævert, at to modgående skibe ikke uden fare kan passere hinanden. Der er et andet skib på vej ud. Hvem skal vente ?

Kategori: Behørigt udkig, ansvar, vagthold, bemanding, brug af håndbøger,
krav til skibets konstruktion og udstyr, trafikruter og separeringssystemer, alkohol og medicin.
     Gå videre til næste spørgsmål