Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 02_02_03

Hvordan skal kompasset være anbragt?

1) Således at glaslåget er parallelt med skibets diametralplan

2) Således at en linie gennem kardanophænget og styrestregen er vinkelret på skibets diametralplan

3) Således at en linie gennem pinden og styrestregen er parallel med skibets diametralplan

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk