Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 02_04_03

CHART SOUNDING DATUM oplyses i søkort ofte til "Lowest Astronomical Tide" (LAT).
Hvad står det for?

1) At dybderne i søkortet, er angivet i forhold til den højeste vandstand under normale meteorologiske forhold

2) At dybderne i søkortet, er angivet i forhold til middelvandstanden under normale meteorologiske forhold

3) At dybderne i søkortet, er angivet i forhold til den laveste vandstand under normale meteorologiske forhold

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk