Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 02_65_03

Gælder "bekendtgørelse nr. 240, 27/4 1998 om vagthold i skibe" også for danske lystfartøjer?

1) Nej

2) Ja - med visse lempelser

3) Ja - uden undtagelser

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk