Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 03_02_03

Hvad forstår du ved et skibs "deplacement"?

1) (Egenvægten x 2) + 3/8

2) Vægten af den mængde vand et skib fortrænger (egenvægt + dødvægt) målt i tons.

3) Rummålet af den mængde vand et skib fortrænger, målt i kubikfod

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk