Læs dette grundigt og prøv igen.

En brand kan slukkes ved at udføre mindst 1 af nedennævnte handlinger:

1: at fjerne det brandbare materiale
2: at fjerne ilten
3: at køle materialet ned under antændelsestemperaturen

Tilbage til opgaven