Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_03_03

Hvor finder man reglerne for skibes bygning, udstyr, drift m.v.?

1) I "Lov om sikkerhed til søs" med tilhørende bekendtgørelser og tekniske foreskrifter udarbejdet af SFS

2) I "Sømandsloven" med tilhørende bekendtgørelser og tekniske foreskrifter udarbejdet af IMO

3) I "Søloven" med tilhørende bekendtgørelser og tekniske foreskrifter udarbejdet af Erhvervsministeren

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk