Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_05_03

Et medlem af rederens/skibsførerens familie, der udfører arbejde om bord, er på lige fod med den øvrige besætning forsikret mod følgerne af arbejdsskader. Der er dog særlige regler for arbejdsgiverens ægtefælle?

1) Der skal være indgået en lønaftale, med skattemæssig virkning

2) Man skal have været gift i mindst 5 år

3) Ægtefællen skal være dansk statsborger

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk