Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 05_03_03

Hvem har ansvaret for, at sejladsen gennemføres i overenstemmelse med
gældende regler for sejlads?

1) Skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand

2) Alle om bord

3) Søfartsstyrelsen

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk