Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 05_05_03

For hvilke skibe gælder "bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"?

1) Skibe, som besejler dansk indre søterritorium

2) Skibe, som besejler danske åer, indsøer, kanaler havneområder, bugte og fjorde

3) Skibe som besejler dansk ydre søterritorium

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk