Du har svaret forkert

Lidt sømandskab for speedbådsførere.

Udkig
For at undgå sammenstød på havet, er det vigtigt, at du hele tiden holder øjne og ører åbne for, hvad der sker omkring speedbåden.

Hvis du får et andet fartøj i sigte.
I dette tilfælde skal du manøvrere således, at du ikke nærmer dig det andet fartøj på en skærende kurs og med en sådan fart, at der opstår fare for sammenstød. Du bestemmer selv hvordan du manøvrerer for at passere i sikker afstand (accelererer, bremser, går styrbord eller bagbord), men søvejsreglerne pålægger dig, at du manøvrerer i god tid og så tydeligt, at det andet fartøj kan forstå dine hensigter.

Hvis der opstår fare for sammenstød.
Kommer du alligevel i en situation, hvor der er fare for sammenstød (når gentagne pejlinger ikke ændrer sig), eller hvis du er i tvivl om der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen for alle fartøjer, bortset fra maskindrevne skibe der nærmer sig fra bagbord. Hvis det er sikkert i situationen, skal du gå agten om disse fartøjer.
Et andet maskindrevet fartøj som nærmer sig fra bagbord, har pligt til at gå af vejen for dig HVIS DET ER PRAKTISK MULIGT. Hvis der er fare for sammenstød, og hvis du på nogen måde er i tvivl om det andet skibs evne til at manøvrere efter søvejsreglerne , skal du gå af vejen på en parallel kurs, altså dreje til styrbord. Hvis du drejer til bagbord for at gå agten om det andet fartøj, og det andet fartøj samtidig drejer til styrbord for at gå agten om dig, kan der opstå et frontalt sammenstød.
Hvis et maskindrevet fartøj, som du er sikker på har mindst samme manøvreevne som din speedbåd, nærmer sig fra bagbord og der er fare for sammenstød, skal dette fartøj gå af vejen. Hvis det er sikkert i situationen, skal fartøjet gå agten om dig. I dette tilfælde skal du holde speedbådens kurs og fart. Går det andet fartøj - af en eller anden grund - ikke af vejen for dig, skal du undvige på en parallel kurs, altså dreje til styrbord.

Hvis du overhaler
Det skib der overhaler, d.v.s. nærmer sig et andet fartøj i agterlysets vinkelbue, skal gå af vejen.
Det skib der bliver overhalet skal holde kurs og fart.
Hvis du er i tvivl om du overhaler, skal du handle som om du overhaler.
Hold god afstand når du overhaler, og lad være med at skære ind foran det andet fartøj.

Maskindrevne skibe på modsatte kurser.
Hvis to maskindrevne skibe stævner lige mod hinanden, skal de begge dreje til styrbord.

Regel 18 Skibes forpligtelser over for hinanden
Medmindre andet fremgår af reglerne 9, 10 og 13, gælder følgende:
(a) Et maskindrevet skib, der er let, skal gå af vejen for:
(i) et skib, der ikke er under kommando;
(ii) et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere;
(iii) et skib, der er beskæftiget med fiskeri;
(iv) et sejlskib.

 


OPGAVE: 0083

Et skib der ved et uheld er kommet i en situation, så det ikke kan manøvrere i forhold til vigereglerne, viser to røde lys lodret over hinanden. Skibet kan f.eks. have en skade på roret.
Hvordan manøvrerer du - tydeligt og i god tid - for at undgå, at der opstår fare for sammenstød?

Speedbådsbevis + teoretisk duelighedsprøve = duelighedsbevis
Speedbådsbeviset kan benyttes som den praktiske del af duelighedsprøven.
Når du har taget dit speedbådskort, er du velkommen til at tage den teoretiske del af duelighedsprøven hos Duelighedsklubben. Det foregår via internettet, så du studerer hjemme ved computeren og bestemmer selv hvornår du vil studere, og hvor hurtigt det skal gå.
Læs mere her.

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk