Duelighedsbevis

Tilmeldingsformular

1) Selvstudium
Jeg ønsker at forberede mig til den teoretiske del af duelighedsprøven for fritidssejlere, og bestiller hermed Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus for selvstuderende.

2) Økonomi
For adgang til kursus i 12 måneder,
betaler jeg
kontingent 995.- kr.
Bøger og andre rekvisitter
køber jeg selv.

3) Vælg betalingsform
Jeg indbetaler 995,- kr. inden 5 dage til Duelighedsklubbens
      bankkonto:i Syd Bank reg,. nr.0570 konto nr. 0000439789
Jeg indbetaler 995,- kr. inden 5 dage til Mobilepay 42 94 60 22

4) Navn, adresse m.v.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Telefon


5
) Skriv her, hvordan du fandt frem til os:
Har du hørt om os fra sejlervennerne?
Læste du i "Skipper-tips"?
Søgte du på internet?

.