Duelighedsbevis

Tilmeldingsformular

1) Studiekreds
Denne formular anvendes af studiekredslederen.

Når Duelighedsklubbens kasserer har registreret den samlede indbetaling af kontingenter for alle i studiekredsen, får studiekredslederen tilsendt en mail med medlemmernes brugernavne og login til Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus for selvstuderende.

2) Økonomi
For adgang til kursus i 12 måneder, betaler studiekredslederen et studiekontingent på 995.- kr. + ordinært kontingent for hvert af de øvrige medlemmer af studiekredsen på 195,- kr.
Bøger og andre rekvisitter
køber man selv..

3) Beregning af kontingent
Studiekredslederen betaler 995,- kr. for sig selv,
+ 195,- kr. for hvert af de øvrige medlemmer af studiekredsen, i alt:

kr.

4) Valg af betalingsform
Jeg indbetaler studiekredsens kontingenter som beregnet ovenfor
      inden 5 dage til Duelighedsklubbens foreningskonto i
      Syd Bank reg,. nr.0570 konto nr. 0000439789
Jeg indbetaler studiekredsens kontingenter inden 5 dage til
      Mobilepay 42 94 60 22

5) Kredslederens navn, adresse m.v.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Telefon

 

6) Liste over studiekredsmedlemmer, som skal have login til uddannelsessiderne:
Skriv medlemmernes fulde navn og e-mail-adresse.

.

7) Bemærkninger