Duelighedsbevis

 

Her kan du læse om internetbaseret selvstudium.

Nu kan du tage duelighedsprøvens teoretiske del som selvstudium, ved hjælp af Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus. Vi vil hjælpe dig med, at opnå de færdigheder der kræves

 

 

 

Når du har læst om kursus, kan du
tilmelde dig her

Hele kurset foregår via internettet, så du bestemmer selv hvornår du vil på skolebænken, ligesom du selv er herre over, hvor hurtigt du vil gennemføre kurset, når bare dette sker inden for 1 år fra kursusstart.

Du har ingen lærer under kursusforløbet, men kan søge støtte hos dine studiekammerater og andre sejlere i Duelighedsklubbens nyhedsbrev "Skipper-tips"..

Kursusforløbet.
Pensum er inddelt i 12 lektioner og du indleder hver lektion med at læse på lektien i dine bøger. Når du føler at du har nogenlunde fat i læsestoffet, går du i gang med at løse de opgaver der hører til lektionen.
Hvert opgavesæt afsluttes med, at du laver en rapport.

Økonomi.
Prisen for et dueligheds-fjernkursus uden lærerstøtte er: 995.- kr.

Du kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra din computerskærm.
Nogle lærerbøger anvender lokale søkort, men her i Duelighedsklubbens uddannelsesgruppe er vi søfolk, og foretrækker derfor kort 100 Kattegat, som også anvendes ved Yachtskipperuddannelserne. Med dette kort kommer vores studerende mere "ud at sejle" i opgaverne, og alle vores undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i dette kort.

Du skal regne med at bruge ca. 500 kr, til materialer:
1. Hæftet "Søvejsreglerne" i nyere udgave, Weilbach
2. Søkort nr. 100 Kattegat i sidste nye udgave
3. Hæftet "Dansk kort nr. 1" (forklaring på symboler og forkortelser i søkort)
4. Tegnerekvisitter. (kurslineal (eller lineal 50 cm. + trekant), stikpasser,
blyanter, blyantspidser og viskelæder).

Disse materialer kan købes i nærmeste boghandel/skibsudstyrsforretning

Herudover skal du bruge diverse pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Disse kan bestilles gratis her.

Den skiftlige duelighedsprøve.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union.
Det foregår her.

Den praktiske prøve.
Når du har trænet grundigt i øvelserne til den praktiske prøve, rekvirerer du en DFU-censor ved at udfylde feltet "Censor ønskes til følgende uddannelse" med "Praktisk prøve efter selvstudie".
Skriv også i beskedfeltet at du har bestået online-prøven hos Duelighedsklubben.
Det foregår her.

Censor vil stille dig nogle kontrolspørgsmål for at tjekke, at du ikke har snydt til den skriftlige teoriprøve, og efterfølgende skal du sejle en tur med censor og vise, at det er dig der sejler med båden ... og ikke omvendt.

Hvis du kan fremlægge et speedbådsbevis eller bevis for bestået praktisk duelighedsprøve, slipper du for sejladsprøven.

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail.

Og så, er der kun én ting tilbage at sige til dig :
VELKOMMEN TIL KURSUS !

Tilmeld dig kursus her