Duelighedsbevis

 

Her kan du læse om internetbaseret selvstudium.

Nu kan du tage duelighedsprøvens teoretiske del som selvstudium, ved hjælp af Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus. Vi vil hjælpe dig med, at opnå de færdigheder der kræves

 

 

 

Når du har læst om kursus, kan du
tilmelde dig her

Hele kurset foregår via internettet, så du bestemmer selv hvornår du vil på skolebænken, ligesom du selv er herre over, hvor hurtigt du vil gennemføre kurset, når bare dette sker inden for 1 år fra kursusstart.

Du har ingen lærer under kursusforløbet, men kan søge støtte hos dine studiekammerater og andre sejlere i Duelighedsklubbens nyhedsbrev "Skipper-tips"..

Kursusforløbet.
Pensum er inddelt i 12 lektioner og du indleder hver lektion med at læse på lektien i dine bøger. Når du føler at du har nogenlunde fat i læsestoffet, går du i gang med at løse de opgaver der hører til lektionen.
Hvert opgavesæt afsluttes med, at du laver en rapport, som su skal kunne forsvare overfor en censor til den endelige prøve.

Økonomi.
Prisen for et dueligheds-fjernkursus uden lærerstøtte er: 995.- kr.

Du kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra din computerskærm.

Det eneste du skal bruge af fysiske materialer for at studere hos os, er kort 100 Kattegat og rekvisitter til at arbejde i kortet. Resten kan downloades når du er logget ind på studieprogrammet og udprintes eller gemmes på PC eller tablet.
Nogle lærerbøger anvender lokale søkort, men her i Duelighedsklubbens uddannelsesgruppe vil gerne lidt længere til havs, og foretrækker derfor kort 100 Kattegat, som også anvendes ved Yachtskipperuddannelserne. Med dette kort kommer vores studerende mere "ud at sejle" i opgaverne, og alle vores undervisningsmaterialer tager derfor udgangspunkt i dette kort.

Herudover skal du bruge diverse pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Disse kan bestilles gratis her.

Den teoretiske del af duelighedsprøven.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en skriftlig prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union. Det foregår her.
Herefter skal du bestille et personligt interview med en censor fra DFU, som skal kontrollere, at du kan dine lektier, og ikke har snydt til den skriftlige prøve.
Der er mulighed for, at du tager den praktiske sejladsprøve samtidig, eller medbringer bevis for bestået praktisk prøve/speedbådsbevis.

Den praktiske prøve.
Hvis du ikke tager den praktiske prøve samtidig med den mundtlige overhøring, kan du tage denne senere. Det foregår her.

Danmarks Frtitidssejler Union.
DFU-kompetencecenter er en non-profit service, men skal have et prøvegebyr af dig på 575 kr. for at dække udgifterne til censor og administration, samt 125 kr. for omkostningerne ved udstedelse af et Duelighedsbevis i "kreditkortformat".
Hvis du bliver i tvivl, kan du ringe til DFU-sekretariatet på tlf.: 26393521 eller 22484670.
Det er flinke folk :-)

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail: admin@duelighed.dk

Og så, er der kun én ting tilbage at sige til dig :
VELKOMMEN TIL KURSUS !

Tilmeld dig kursus her