Duelighedsbevis

Vil du lave en studiekreds?
Det er en god ide, at arbejde sammen med andre.

Hvis du kan samle en studiekreds af folk, som ønsker at tage duelighedsprøvens teoretiske del via en kombination af arbejde i studiekredsen og selvstudium hjemme ved computeren, kan I på en effektiv og gennemprøvet måde opnå de færdigheder der kræves ved hjælp af Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus.

Hele kurset foregår via internettet, så den enkelte bestemmer selv hvornår han/hun vil på skolebænken, ligesom man selv er herre over, hvor hurtigt man vil gennemføre kurset, når bare dette sker inden for 1 år fra kursusstart.

I bestemmer selv, hvordan I vil arbejde i studiekredsen, men det er en god ide, at mødes nogle gange for, at overhøre hinanden i lektierne. Et godt udgangspunkt for arbejdet ved møderne i kredsen er et print af facitlisten, som I finder i kursusprogrammet.. Facitlisten indeholder både spørgsmål og svar, som dækker hele pensum.

Når du har læst om kursus, kan du
tilmelde din studiekreds her

Kursusforløbet.
Pensum er inddelt i 12 lektioner og man indleder hver lektion med at læse på lektien i sine bøger. Når man føler at man har nogenlunde fat i læsestoffet, går man i gang med at løse de opgaver der hører til lektionen.
Hvert opgavesæt afsluttes med, at man laver en studierapport ved hjælp af en internetformular, som man skal forsvare overfor censor ved Duelighedsprøven.

Økonomi.
Studiekredslederen, som også er kredsens kontaktmand til Duelighedsklubben, indbetaler et studiekontingent på 995.- kr. plus ordinært kontingent på 195 kr. for hver enkel af de øvrige medlemmer af studiegruppen.
I kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra computerskærmen.
Nogle lærerbøger anvender lokale søkort, men her i Duelighedsklubbens uddannelsesgruppe er vi søfolk, og foretrækker derfor kort 100 Kattegat, som også anvendes ved Yachtskipperuddannelserne. Med dette kort kommer vores studerende mere "ud at sejle" i opgaverne, og alle vores undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i dette kort.

Man skal regne med at bruge ca. 500 kr, til materialer:
1. Hæftet "Søvejsreglerne" i nyere udgave, Weilbach
2. Søkort nr. 100 Kattegat i sidste nye udgave
3. Hæftet "Dansk kort nr. 1" (forklaring på symboler og forkortelser i søkort)
4. Tegnerekvisitter. (kurslineal (eller lineal 50 cm. + trekant), stikpasser,
blyanter, blyantspidser og viskelæder).

Disse materialer kan købes i nærmeste boghandel/skibsudstyrsforretning.

Herudover skal man bruge diverse pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Disse kan bestilles gratis her.

Du kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra din computerskærm.

 

 

 

Den skiftlige duelighedsprøve.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union.
Det foregår her.

Den praktiske prøve.
Når du har trænet grundigt i øvelserne til den praktiske prøve, rekvirerer du en DFU-censor ved at udfylde feltet "Censor ønskes til følgende uddannelse" med "Praktisk prøve efter selvstudie".
Skriv også i beskedfeltet at du har bestået online-prøven hos Duelighedsklubben.
Det foregår her.

Censor vil stille dig nogle kontrolspørgsmål for at tjekke, at du ikke har snydt til den skriftlige teoriprøve, og efterfølgende skal du sejle en tur med censor og vise, at det er dig der sejler med båden ... og ikke omvendt.

Hvis du kan fremlægge et speedbådsbevis eller bevis for bestået praktisk duelighedsprøve, slipper du for sejladsprøven.

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail.

Og så, er der kun én ting tilbage at sige til dig :
VELKOMMEN TIL KURSUS !

Tilmeld din studiekreds her