Duelighedsbevis

Vil du lave en studiekreds?
Det er en god ide, at arbejde sammen med andre.

Hvis du kan samle en studiekreds af folk, som ønsker at tage duelighedsprøvens teoretiske del via en kombination af arbejde i studiekredsen og selvstudium hjemme ved computeren, kan I på en effektiv og gennemprøvet måde opnå de færdigheder der kræves ved hjælp af Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus.

Hele kurset foregår via internettet, så den enkelte bestemmer selv hvornår han/hun vil på skolebænken, ligesom man selv er herre over, hvor hurtigt man vil gennemføre kurset, når bare dette sker inden for 1 år fra kursusstart.

I bestemmer selv, hvordan I vil arbejde i studiekredsen, men det er en god ide, at mødes nogle gange for, at overhøre hinanden i lektierne. Et godt udgangspunkt for arbejdet ved møderne i kredsen er et print af facitlisten, som I finder i kursusprogrammet.. Facitlisten indeholder både spørgsmål og svar, som dækker hele pensum.

Når du har læst om kursus, kan du
tilmelde din studiekreds her

Kursusforløbet.
Pensum er inddelt i 12 lektioner og man indleder hver lektion med at læse på lektien i sine bøger. Når man føler at man har nogenlunde fat i læsestoffet, går man i gang med at løse de opgaver der hører til lektionen.
Hvert opgavesæt afsluttes med, at man laver en studierapport ved hjælp af en internetformular, som man skal kunne forsvare overfor censor til den endelige prøve.

Økonomi.
Studiekredslederen, som også er kredsens kontaktmand til Duelighedsklubben, indbetaler et studiekontingent på 995.- kr. plus ordinært kontingent på 195 kr. for hver enkel af de øvrige medlemmer af studiegruppen.
I kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra computerskærmen.

Det eneste I skal bruge af fysiske materialer for at studere hos os, er kort 100 Kattegat og rekvisitter til at arbejde i kortet. Resten kan downloades når I er logget ind på studieprogrammet og udprintes eller gemmes på PC eller tablet.
Nogle lærerbøger anvender lokale søkort, men her i Duelighedsklubbens uddannelsesgruppe vil vi gerne lidt længere til havs, og foretrækker derfor kort 100 Kattegat, som også anvendes ved Yachtskipperuddannelserne. Med dette kort kommer vores studerende mere "ud at sejle" i opgaverne, og alle vores undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i dette kort.

Herudover skal man bruge diverse pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Disse kan bestilles gratis her.

Du kan udprinte en komplet lærebog med opgaver og facitliste fra studieprogrammet, eller læse direkte fra din computerskærm.

 

 

Den teoretiske del af duelighedsprøven.
Når I har sat dig grundigt ind i pensum, skal I aflægge en skriftlig prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union. Det foregår her.
Herefter skal I bestille et personligt interview med en censor fra DFU, som skal kontrollere, at I kan jeres lektier, og ikke har snydt til den skriftlige prøve.
Der er mulighed for, at I tager den praktiske sejladsprøve samtidig, eller medbringer bevis for bestået praktisk prøve/speedbådsbevis.

Den praktiske prøve.
Hvis I ikke tager den praktiske prøve samtidig med den mundtlige overhøring, kan I tage denne senere. Det foregår her.

Danmarks Frtitidssejler Union.
DFU-kompetencecenter er en non-profit service, men skal have et prøvegebyr af hver på 575 kr. for at dække udgifterne til censor og administration, samt 125 kr. for omkostningerne ved udstedelse af et Duelighedsbevis i "kreditkortformat".
Hvis du bliver i tvivl, kan du ringe til DFU-sekretariatet på tlf.: 26393521 eller 22484670.
Det er flinke folk :-)

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail: admin@duelighed.dk

Og så, er der kun én ting tilbage at sige til dig :
VELKOMMEN TIL KURSUS !

Tilmeld din studiekreds her