Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder en vandscooter på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fra for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 5

A indhenter B og ønsker at overhale. Hvem skal gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Må speedbåden sejle i et trafiksepareringssystem?

Billede

Opgave 12

Hvad skal du gøre hvis du observerer et nødsignal?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad har du fået i sigte?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har agterlys?

Billede

Opgave 18

Hvordan kan du om natten se på et skib at det har dykker ude?

Billede

Opgave 19

Din båd synker, og du vurderer at dit liv er i fare, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Ude til havs observerer du flammer om bord i et skib (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.). Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet hører du et tågesignalapparat afgive 3 korte + 3 lange + 3 korte toner. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 5 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Hvad gør du, hvis sigtbarheden bliver nedsat, mens du er til havs med speedbåden?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

Hvilken fyrkarakter har dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvordan passerer du dette sømærke?

Billede

Opgave 30

Hvad foregår der her?

Billede

Opgave 31

Må et skib ankres i fyr- eller båkelinjer?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvor langt skal du være fra kysten før du må plane med speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 100 liter i timen ved en hastighed på 40 knob. Hvor meget brændstof bruger du på 2,5 time ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 10 sømil. Din motor bruger 30 liter i timen ved en marchfart på 15 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Du får et fartøj i sigte over et med en vindmølle. Fartøjet nærmer sig på skærende kurs, stadig over et med vindmøllen, mens du holder en konstant kurs og fart. Der er fare for sammenstød. Hvad gør du?

Billede

Opgave 38

Hvad er en dødmandskontakt?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er det vigtig at have om bord hvis du løber på grund i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Du vurderer at din besætning og dit fartøj er i alvorlig og overhængende fare og vil tilkalde hjælp. Hvad gør du?

Billede

Opgave 41

Hvor finder du en opdateret vejrudsigt inden du sejler ud?

Billede

Opgave 42

Du er langt væk fra havnen med speedbåden. Det blæser pludselig og op og søen rejser sig faretruende. Hvad gør du?

Billede

Opgave 43

Hvis man ikke vedligeholder sin oppustelige redningsvest ordentligt, kan man ikke forvente, at den puster sig op i en nødsituation. Hvordan skal vesten vedligeholdes?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Er det realistisk at forvente, at man kan slukke f.eks. en motorbrand med en 2 kg. pulverslukker?

Billede

Opgave 45

Hvorfor må du ikke hælde vand på en brændende væske, som f.eks. hvis der er gået ild i fritureolien?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad sker der hvis man fjerner alt brandbart materiale i nærheden af ilden?

Billede

Opgave 47

Hvor ofte gennemgår og efterspænder du alle ventiler, slanger, tilslutninger, spændebånd, samt rør med dertil knyttede forbindelser?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du udlede spildevand fra søtoilettet i en havn?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.