Udstedelse og genudstedelse af Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Medlemmer af Duelighedsklubben kan gratis få udstedt eller genudstedt Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Dette under forudsætning af, at du kan fremsende dokumentation for, at såvel teoriprøve som praktisk prøve (eller speedbådsbevis) er registreret som "bestået" i Søfartstyrelsens datasystem.

Følg denne vejledning:

A.
Brug dit Nem-ID til at logge ind på "Min side" hos Søfartsstyrelsen. Klik på "Søfarende" og derefter på "Mine beviser".

B.
Udskriv HELE SIDEN til en PDF-fil som du gemmer på din PC.

Søfartsstyrelsen har i øjeblikket problemer med deres IT-system.
Hvis du ikke kan finde dine prøver på "Min side", skal du bede om en bekræftelse på dine prøver ved henvendelse til fritid@dma.dk

C.
Send en mail til admin@duelighed.dk med følgende oplysninger og bilag:
1. At du ønsker udstedt/genudstedt Duelighedsbevis for Fritidssejlere
2. Datoen for sidste kontingentindbetaling til foreningen Duelighedsklubben
3. Dit fulde navn
4. Postadressen hvortil beviset skal fremsendes
5. Dit CPR-nummer
6. Vedhæft kopi af dit sundhedskort (gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort
7. Vedhæft PDF-filen med "Mine beviser" eller anden bekræftigelse fra Søfartsstyrelsen
8. At du giver Duelighedsklubben tilladedse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsen tilsynsførende får adgang til oplysningerne.

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.

Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk