Stopprøve nr. 1.

Søvejsreglerne.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.


Opgave nr. 1

Hvem skal følge de internationale søvejsregler?
Alle, som færdes på havet
Alle planende både samt skibe over 15 meter


Opgave nr. 2

Kan et land have særlige regler som skal følges?
Ja
Nej


Opgave nr. 3

Fritages du for ansvar, hvis du ikke kender lokale eller internationale regler?
Ja
Nej


Opgave nr. 4

Hvilke regler gælder ved sejlads på Silkeborgssøerne?
Lokale regler
De Internationale Søvejsregler


Opgave nr. 5

Hvem har ansvaret for, at søvejsreglerne overholdes, og at forsigtighedsregler ikke forsømmes?
Skibets fører alene
Både skibets reder, fører og besætning


Opgave nr. 6

Om natten skal man jævnligt og især når man nærmer sig et andet skib kontrollere at:
ens egne lanterner lyser klart
man har tilstrækkeligt brændstof om bord


Opgave nr. 7

Kan du komme i en situation, hvor du må handle på tværs af søvejsreglerne?
Nej, søvejsreglerne må ikke afviges
Ja, for at afværge en overhængende fare


Opgave nr. 8

Iflg. søvejsreglerne er et "Skib" enhver form for flydende materiel der:
anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet
fremdrives ved sejl eller motor


Opgave nr. 9

Iflg. søvejsreglerne er et "Maskindrevet skib" ethvert skib der:
kan fremdrives ved maskineri
fremdrives ved maskineri


Opgave nr. 10

Er et sejlbræt et "Sejlskib" iflg. søvejsreglerne?
Ja
Nej


Opgave nr. 11

Iflg. søvejsreglerne er et fartøj som fremdrives ved såvel motor som sejl et:
"Maksindrevet skib"
"Sejlskib"


Opgave nr. 12

Er en robåd et "Skib" iflg. søvejsreglerne?
Ja
Nej


Opgave nr. 13

Hvad menes der i søvejsreglerne med "Skib i færd med at fiske "?
At skibet er undervejs til eller fra en fiskeplads
At skibets redskaber begrænser dets manøvreevne


Opgave nr. 14

Hvilke af disse fartøjer er et "Søluftfartøj" ifl. søvejsreglerne?
En gummibåd
En vandflyver


Opgave nr. 15

Hvad kaldes et fartøj der ufrivilligt har bragt sig i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib?
"Skib, der ikke er under kommando"
"Skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere"


Opgave nr. 16

Har et "Skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere" frivilligt bragt sig i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib?
Ja
Nej


Opgave nr. 17

Hvordan beskrives i søvejsreglerne et maskindrevet skib, som på grund af sin dybgang har stærkt begrænset mulighed for at afvige fra den sejlretning, det følger?
"Skib uden deplacement"
"Skib, der er hæmmet af sin dybgang"


Opgave nr. 18

Hvad menes der i søvejsreglerne med, at et skib er "let"?
At skibet ikke ligger til ankers eller er fortøjet til land eller er på grund
At skibet gør fart gennem vandet


Opgave nr. 19

Hvad menes der i søvejsreglerne med et skibs "længde" og "bredde"?
Skibet længde og bredde, målt ved vandlinjen.
Skibets største længde og største bredde


Opgave nr. 20

Er to skibe "i sigte af hinanden", hvis det ene IKKE kan observeres visuelt fra det andet?
Ja
Nej


Opgave nr. 21

Hvad menes der i søvejsreglerne med "nedsat sigtbarhed"?
Udelukkende tåge, mørke, sne eller regn.
Alle forhold, hvorunder sigtbarheden er nedsat


Opgave nr. 22

Hvornår gælder reglerne for skibslys?
Fra solnedgang til solopgang, og om dagen under nedsat sigtbarhed.
Fra solnedgang til solopgang


Opgave nr. 23

Hvor finder du reglerne vedr. tekniske specifikationer og anbringelse af skibslys og signalfigurer?
I bogen med Søvejsregler
I Søfartsstyrelsens årsberetning


Opgave nr. 24

Hvilke lanterner lyser i en bue på 225°?
Ankerlys
Toplys


Opgave nr. 25

Hvor mange grader er sidelanternernes lysbue?
112½°
135°


Opgave nr. 26

Hvor mange grader er agterlanternens lysbue?
112½°
135°


Opgave nr. 27

Hvad kaldes et gult lys, som vises lodret over agterlanternen, indrettet og anbragt på samme måde som agterlys?
Slæbelys
Udrykningslys


Opgave nr. 28

Hvad forstås ved "blinklys" i forbindelse med skibslys?
120 regelmæssige blink eller derover i minuttet
60 regelmæssige blink eller derunder i minuttet


Opgave nr. 29

Hvilke skibslys kan ses længst væk?
Toplys
Sidelys
Agterlys


Opgave nr. 30

Hvilke skibe skal vise skibslys med en synlighed på 3 - 6 sømil?
Skibe over 50 m længde
20-50 m
12-20 m
Under 12 mOpgave nr. 31

Hvilke skibe skal vise skibslys med en synlighed på 2 - 5 sømil?
Skibe over 50 m længde
20-50 m
12-20 m
Under 12 mOpgave nr. 32

Hvilke skibe skal vise skibslys med en synlighed på 2 - 3 sømil?
Skibe over 50 m længde
20-50 m
12-20 m
Under 12 mOpgave nr. 33

Hvilke skibe skal vise skibslys med en synlighed på 1-2 sømil?
Skibe over 50 m længde
20-50 m
12-20 m
Under 12 m