Stopprøve nr. 2.

Søvejsreglerne.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.


Opgave nr. 1

Hvilket skib skal, når det er let, føre sidelys og agterlys samt ét toplys forude, og ét andet toplys agten for, og højere end det forreste?
Et maskindrevet skib der slæber
Et maskindrevet skib på 50 m længde eller derover


Opgave nr. 2

Du er let med et maskindrevet skib på 14 m i længden. Solen er gået ned - hvilke skibslys skal du vise?
Et hvidt toplys forude, ét grønt sidelys til styrbord, et rødt sidelys til bagbord samt ét hvidt agterlys
Et hvidt toplys forude, ét grønt sidelys til bagbord, et rødt sidelys til styrbord samt ét hvidt agterlys


Opgave nr. 3

Du sejler i nedsat sigtbarhed, og får foran for tværs øje på skibslysene fra et maskindrevet skib, som også viser et gult blinklys der er synligt hele horisonten rundt. Hvad er det?
Et luftpudefartøj, der svæver hen over vandet
Et maskindrevet skib, med et slæb på over 1000 meter


Opgave nr. 4

Du sejler om natten med et maskindrevet skib på 32 fod. Hvilke skibslys skal du mindst vise?
Et hvidt agterlys og sidelys
Et hvidt lys, synligt hele horisonten rundt, samt sidelys


Opgave nr. 5

Skal et maskindrevet skib under 7 meter i længde og hvis største fart ikke overskrider 7 knob, vise sidelys ved natsejlads?
Ja - et ufravigeligt krav
Ja - hvis det er praktisk muligt


Opgave nr. 6

Hvilke skibe viser to toplys lodret over hinanden, samt et gult lys lodret over det almindelige hvide agterlys?
Hurtigfærger
Maskindrevne skibe med slæb under 200 m


Opgave nr. 7

Hvordan viser et maskindrevet skib, der sejler om natten, at det bugserer et slæb på over 200 meter?
2 hvide toplys lodret over hinanden samt 3 gule slæbelys lodret over agterlyset
3 hvide toplys lodret over hinanden samt 1 gult slæbelys lodret over agterlyset


Opgave nr. 8

Hvilket dagsignal viser et maskindrevet skib der slæber, og det skib der slæbes, når slæbet er på over 200 meter?
En diamant på begge skibe, på et sted hvor den bedst kan sés
En kugle på begge skibe, på et sted hvor den bedst kan sés


Opgave nr. 9

Et skib, der slæbes må ikke vise toplys. Skal det vise sidelys og agterlys i usigtbart vejr?
Ja
Nej


Opgave nr. 10

Det er nat, og du fører et sejlskib på 14 m i længden (uden brug af motor). Hvilke lys skal du vise?
Toplys, sidelys og agterlys
Sidelys og agterlys


Opgave nr. 11

Det er nat, og du fører et sejlskib på 6 m i længden (uden brug af motor). Det er ikke praktisk muligt at vise sidelys og agterlys. Hvilke lys skal du så vise?
Et hvidt lys
Et gult lys


Opgave nr. 12

Du får øje på et sejlskib med fuld sejlføring og en synlig kegle med spidsen nedad, hængende forude i riggen. Hvordan skal skibet opfattes i forhold til vigereglerne?
Som et maskindrevet skib
Som et sejlskib


Opgave nr. 13

Du får øje på den røde sidelanterne fra et maskindrevet skib. Det mærkelige er, at det forreste toplys er erstattet med et grønt lys, lodret over et hvidt lys. Hvad er det for et fartøj?
Sejlskib
Trawler


Opgave nr. 14

Hvad er dagsignalet for en trawler?
To kegler med spidserne mod hinanden, den ene lodret over den anden
En synlig kugle forskibs


Opgave nr. 15

Hvordan genkender du, ud fra skibslyset, et skib der er i færd med anden form for fiskeri end trawlfiskeri, og er begrænset i sin manøvreevne?
Et hvidt toplys over et grønt lys, begge synlige hele horisonten rundt
Et rødt lys over et hvidt toplys, begge synlige hele horisonten rundt


Opgave nr. 16

I klart vejr får du øje på et skib, som i riggen viser to kegler med spidserne mod hinanden, den ene lodret over den anden. Tværs om styrbord vises tillige én kegle med spidsen opad. Hvad er det?
Et skib, som har dykker ude, og skal passeres til den side, hvor der vises én enkelt kegle
Et skib, i færd med at fiske, med redskaber over 150 meter ude til styrbord


Opgave nr.17

Om natten skal man jævnligt og især når man nærmer sig et andet skib kontrollere at:
ankergrejet er klar til brug
ens egne lanterner lyser klartOpgave nr. 18

Ret fremme i mørket får du øje på et andet skib, som ud over agterlys og sidelys viser 2 røde lys, lodret over hinanden. De to røde lys er placeret der, hvor man normalt ser toplyset. Hvad er det?
Et skib, der ikke er under kommando
En lodsbåd


Opgave nr. 19

Hvad er dagsignalet for et skib, der ikke er under kommando?
1 kegle med spidsen nedad, så langt forude som muligt
2 kugler eller lignende signalfigurer, hvor de bedst kan sés, lodret over hinandenOpgave nr. 20

Du får øje på et skib, som fører 3 signalfigurer lodret over hinanden. Øverste og nederste figur er kugler, den mellemste en diamant. Hvad er det?
Et skib, der er beskæftiget med minerydning
Et skib, med begrænset manøvreevne


Opgave nr. 21

Hvilke lyssignaler viser et skib, der ligger stoppet og er begrænset i sin evne til at manøvrere?
Rød - hvid - rød, lodret over hinanden
Hvid - rød - hvid, lodret over hinanden


Opgave nr. 22

Ret forude i natten, får du øje på toplanterner og begge sidelys fra et maskindrevet skib. Skibet viser signalerne for begrænset manøvreevne samt 2 røde lys lodret over hinanden i styrbord side, og 2 grønne lys i bagbord side. Hvordan vil du passere?
Til den side, hvor der vises 2 grønne lys
Til den side, hvor der vises 2 røde lys


Opgave nr. 23

Ret forude sér du et skib, som ligger stille og tydeligt viser et splitflag, hvor den inderste halvdel er hvid, den yderste er blå. Hvordan vil du passere?
I god afstand og meget forsigtigt
Til den side, hvor spidsen af flaget peger


Opgave nr. 24

Ret forude i natten får du et maskindrevet skib i sigte, som ud over ankerlys viser 3 grønne lys, et i toppen af formasten, et på hver ende af forråen.
Hvordan passerer du?
Mindst 500 meters afstand
Mindst 1.000 meters afstand


Opgave nr. 25

Hvad er dagsignalet for et skib, der er beskæftiget med minerydning ?
En kugle på eller nær toppen af formasten og en kugle på hver ende af forråen
En diamant på eller nær toppen af formasten og en diamant på hver ende af forråen


Opgave nr. 26

Du fører et skib på 55 fod i længden, og vil ankre op for natten. Hvilket ankerlys skal du som minimum vise?
Samme lys som når skibet er let
Et hvidt lys synligt hele horisonten rundt


Opgave nr. 27

Hvad er dagsignalet for en ankerligger?
En kugle forskibs
En diamant med spidsen nedad forskibs


Opgave nr. 28

Ude i mørket får du et maskindrevet skib i sigte, som ud over de almindelige skibslys viser 3 røde lys lodret over hinanden. Hvad betyder det?
Skibet er hæmmet af sin dybgang
Skibet udfører lodstjeneste


Opgave nr. 29

Hvilket dagsignal kan vises af et skib, der er hæmmet af sin dybgang?
En cylinder
3 kugler, lodret over hinanden


Opgave nr. 30

Hvilke lys eller viser et skib, der er let, og udfører lodstjeneste?
Sidelys og agterlys samt et hvidt lys over et rødt lys, i stedet for toplys
Sidelys og agterlys samt et rødt lys, i stedet for toplys


Opgave nr. 31

Ret fremme i mørket får du øje på et skib, som ud over ankerlys, viser to røde lys lodret over hinanden. Hvad kan det være?
En kabelfærge
Et grundstødt skib


Opgave nr. 32

Hvilke skibe behøver ikke ankerlys eller ankerkugle, når de ligger på en ankerplads, hvor andre skibe normalt ikke sejler?
Skibe på under 12 meter i længde
Skibe på under 7 meter i længde


Opgave 33

Hvilke skibe, som er på grund, er ikke forpligtet til at føre signallys eller dagsignaler?
Skibe på under 12 meter i længde
Skibe på under 7 meter i længde