Stopprøve nr. 4.

Søvejsreglerne.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.


Opgave nr. 1

Et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, over eller under flaget?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 2

Hvordan signalerer du med fløjte og evt. lys, at du drejer til bagbord?
1 kort
2 korte


Opgave nr. 3

Et stykke orangefarvet dug forsynet med enten en sort firkant og cirkel eller andet hensigtsmæssigt symbol (til identifikation fra luften)?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 4

Hvad betyder det, når et skib signalerer 3 korte med fløjte og evt. lys?
"Jeg bakker med maskinen"
"Jeg går fremad med maskinen"


Opgave nr. 5

Svinge med en tovende?
Opmærksomhedssignal
NødsignalOpgave nr. 6

Hvordan signalerer du med fløjte og evt. lys, at du drejer til styrbord?
1 lang
1 kort


Opgave nr. 7

En grøn raket?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 8

I et snævert løb, indhenter du et andet maskindrevet skib, som du vil overhale på dets bagbords side. Hvilket lydsignal afgiver du?
2 lange toner efterfulgt af 1 kort tone
2 lange toner efterfulgt af 2 korte tonerOpgave nr. 9

Signalflagene NC efter den internationale signalbog vist samtidig?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 10

I et snævert løb, får du ret agterude øje på et maskindrevet skib, der afgiver lydsignalet 2 lange toner, efterfulgt af 1 kort tone. Hvad betyder det?
"Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres styrbords side "
"Pas på - De stævner mod fare"


Opgave nr. 11

Godkendte signaler, der udsendes over radiokommunikationssystemer, herunder radartranspondere på redningsbåde og -flåder?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 12

Et indhentende skib signalerer til dig, at det vil overhale dig på styrbord side. Hvordan signalerer du dit samtykke med fløjten?
5 eller flere korte toner
1 lang, 1 kort, 1 lang og 1 kort tone i nævnte rækkefølge


Opgave nr. 13

Et signal, der udsendes radiotelefonisk, bestående af det talte ord »Mayday«?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 14

Hvilket lydsignal vil du benytte, for at advare et andet skib, som har vigepligt, men som ikke sér ud til at ville vige?
Uafbrudt brug af fløjten
5 eller flere korte toner


Opgave nr. 15

Signaler udsendt af en EPIRB?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 16

Du nærmer dig en krumning, hvor andre skibe kan være skjult for dig. Hvilket lydsignal afgiver du?
1 lang tone
2 lange toner


Opgave nr. 17

Et signal, der afgives ved hjælp af en hvilken som helst signaleringsmetode, bestående af
gruppen · · · – – – · · ·(SOS) efter morsesystemet?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 18

Hvilket lydsignal afgiver skibet, som befinder sig på den anden side af krumningen, når dit signal høres?
1 lang tone
2 lange toner


Opgave nr. 19

Svinge med en benzindunk i luften?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 20

Hvor ofte skal et skib der er let afgive tågesignaler, under nedsat sigtbarhed?
Mindst hvert 2. minut
Højst hvert 2. minut


Opgave nr. 21

Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte mellemrum?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 22

Hvilket tågesignal afgiver maskindrevne skibe, når de gør fart gennem vandet?
1 lang tone
2 lange toner


Opgave nr. 23

Kan man sende en nødalarm via en satellittelefon?
Nej
Ja


Opgave nr. 24

Ude fra tågen hører du lydsignalet 2 lange toner. Hvad kan det være?
Tågesignalet fra et sejlskib, som er let, og gør fart uden brug af motor
Tågesignalet fra et motordrevet skib, som er let, og ligger stoppet


Opgave nr. 25

Uafbrudt brug af et tågesignalapparat?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 26

Du hører tågesignalet 1 lang, 1 kort og 1 kort. Hvad kan det være?
Sejlskib, trawler, fisker, slæber, hæmmet af dybgang, begrænset manøvreevne, ikke
        under kommando, minestryger
Dykkerskib med dykker ude til bagbord


Opgave nr. 27

Kan man udsende en nødalarm ved hjælp af DSC (Digital Selective Calling)?
Ja
Nej


Opgave nr. 28

Hvilket tågesignal afgiver et skib, der slæbes?
4 korte
1 lang efterfulgt af 3 korte


Opgave nr. 29

Ude i tågen hører du, med op til 1 minuts mellemrum, en klokke ringe hurtigt i ca. fem sekunder. Hvad kan det være?
En ankerligger
Et lodsskib


Opgave nr. 30

Et hvidt håndblus?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 31

Hvilke skibe afgiver, ud over det almindelige tågesignal, 4 korte toner efter behov?
Et lodsskib
En ankerligger


Opgave nr. 32

Ude i tågen hører du en klokke ringe i ca. 5 sekunder, umiddelbart efterfulgt af hurtige slag på en gonggong i ca. 5 sekunder. Dette gentager sig mindst 1 gang i minuttet. Hvad kan det være?
En ankerligger med en længde på under 50 meter
En ankerligger med en længde på over 100 meter


Opgave nr. 33

Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 34

Ude i tågen hører du lydsignalet 1 kort - 1 lang - 1 kort. Hvad kan det være?
En uddykket U-båd, der gør fart gennem vandet
En ankerligger, der vil advare dig om sin tilstedeværelse


Opgave nr. 35

Du sejler i tåge med et skib på 36 fod. Ca. hvert minut afgiver du et støjende tågesignal, ved at slå 10 gange på en gryde med en grydeske. Er dit tågesignal i overensstemmelse med søvejsreglerne?
Ja, dette tågesignal må afgives af alle skibe
Ja, for skibet er under 12 meter i længde


Opgave nr. 36

Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 37

Du sejler i et snævert løb. Hvordan skal du placere dig?
Så nær, som det er sikkert og muligt, til styrbord
Så nær, som det er sikkert og muligt, til bagbord


Opgave nr. 38

Du er ved at anduve en dansk havn, hvis løb er så snævert, at to modgående skibe ikke uden fare kan passere hinanden. Der er et andet skib på vej ud. Hvem skal vente hvis lokale regler ikke bestemmer noget andet?
Det udgående skib skal vente
Det indgående skib skal vente


Opgave nr. 39

Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 40

Hvordan krydser du en trafikrute?
Man må ikke krydse en trafikrute
Med stor forsigtighed, og vinkelret på den almindelige sejlretning


Opgave nr. 41

Et grønt håndblus?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 42

En skibsfører har pligt til, at have kendskab til særlige nationale eller lokale regler, for det område der besejles. Danmark har særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i havne m.v Hvor findes disse regler?
I publikationen Efterretninger For Søfarende
I sejladshåndbøgerne, som i Danmark er Fiskeriårbogen, Den danske Lods og
        Den danske Havnelods.


Opgave nr. 43

En hvid raket?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 44

Hvornår må du bruge de internationale nødsignaler?
Når der er fare for skade på havmiljøet eller dyrt materiel
Når menneskeliv er i fare, eller når en sådan situation kan udvikle sig


Opgave nr. 45

Hvem om bord afgør, om nødsignalerne skal anvendes?
Den person som opdager faren
Skibets fører


Opgave nr. 46

Flammer om bord i et skib (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.)?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal


Opgave nr. 47

Hvad skal du gøre, hvis du observerer et nødsignal fra et andet skib?
Prøve at hjælpe, og evt. tilkalde anden hjælp
Afgive nødsignaler fra dit eget skib, så andre bliver opmærksomme på situationen


Opgave nr. 48

Hvad sker der, hvis du misbruger et nødsignal?
Du kan straffes og evt. afkræves erstatning
Du bliver black-listet hos Værnsfælles Kommando, og kan ikke forvente hjælp i en evt.
        senere nødsituation


Opgave nr. 49

Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut?
Opmærksomhedssignal
Nødsignal