Duelighedsklubbens teorikursus for gaster ombord på fritidsfartøjer.

GASTE-PRØVEN


       For- og efternavn ..............     (skal udfyldes)

       Postnummer og by............     (skal udfyldes)

       E-mail .............................     (skal udfyldes)

       Jeg har betalt kontingent til duelighedsklubben inden for de seneste 12 måneder... JA    (skal udfyldes)


001 Hvem har hovedansvaret for, at sejladsen gennemføres på en sikker måde?

Skibets ejer (rederen)

Skibets fører (skipperen)

Skibets besætning

 


002 Hvem skal respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som skipperen træffer, og følge skipperens ordrer og instruktioner omhyggeligt, så der ikke opstår ulykker under sejladsen?

Alle ombord

Dem der har lyst

Kun besætningen,
      ikke passagererne


003 Må man føre et fartøj, eller arbejde som besætning ombord, hvis man er påvirket af alkohol eller medicin, som påvirker ens dømmekraft?

Ja

Nej


004 Hvad gør du, hvis du i løbet af sejlturen bliver utryg ved skipperens dømmekraft?

Ingenting - skipper har altid ret

Drikker en flaske rom

Forlanger at blive landsat omgående


005 Under en hektisk sejlads træffer skipper nogle hurtige beslutninger, som hverken er farlige eller ulovlige, men som du mener kan diskuteres. Hvad gør du?

Nægter at følge skippers ordrer,
      og går ned om læ

Følger ordrer, og drøfter emnet med
      skipper, når der er fred og ro

Råber til fjolset, at han skal tage sig
      sammen, og gøre tingene på din
      måde


006 I hvilken retning ses fyrtårnet fra sejlskibet?

Agten for tværs om styrbord

Luvart


007 I hvilken retning ses det grønne sømærke fra sejlskibet?

Foran for tværs om bagbord

Agten for tværs om bagbord

Foran for tværs om styrbord


008 Gasterne kan bruge deres kropsvægt til at modvirke krængningen i sejlskibet.
I hvilken side af fartøjet sidder gasterne på rælingen?

Styrbord

Luv


009 I hvilken retning ses hvalen fra sejlskibet?

Foran for tværs om styrbord

Agten for tværs om bagbord

Agten for tværs om styrbord


010 Hvad sker der psykisk og fysisk, hvis man bliver kold og gennemblødt, fordi man ikke er klædt på til situationen?

Muskulaturen fungerer hurtigere
      og mere præcist

Det bliver sværere at koncentrere sig,
      og reagere hensigtsmæssigt

Man tænker hurtigere og mere skarpt


011 Kan man blive så søsyg, at det ikke er forsvarligt og sikkert, at man deltager i arbejdet på dækket?

Nej, søsyge er bare noget pjat
      for tøsedrenge

Ja, og derfor skal skipperen vide
      om man har tendens til at blive
      søsyg inden sejlturen

Nej, søsyge påvirker ikke en
      persons reaktionsevne eller
      dømmekraft


012 Hvad nu hvis man lider af en sygdom, som pludselig kan bryde ud, f.eks. epilepsi, sukkersyge, astma eller allergiske anfald?

Så gælder det om at holde det
      hemmeligt, så man ikke går glip af
      en sejltur

Så tager man bare en dobbelt dosis
      forebyggende medicin

Så skal skipperen informeres herom
      inden sejlturen, og instrueres i,
      hvordan du bedst kan hjælpes.


013 Hvad med redningsvest?

Alle ombord skal have en godkendt
      rednings- eller svømmevest, som
      passer til personsens størrelse og
      vægt

Kun for tøsedrenge

Det er der ingen regler om


014 Hvornår skal skipper orientere dig om, hvor du finder nødudgange, brandslukkere, brandtæppe, redningskrans o.s.v, hvordan sikkerhedsudstyret anvendes, samt om hvordan du skal forholde dig, hvis skibet skal evakueres ved hjælp af redningsbåd eller -flåde.

I et anbefalet brev inden sejlturen

Når du kommer ombord første gang,
      og inden sejladsen påbegyndes

Inden 6 måneder fra første gang
      du er med ude at sejle


015 Må du kaste affald i havet?

Ja, men kun husholdningsaffald og
      organisk nedbrydeligt materiale

Ja, men kun plastic- og olieprodukter

Nej, affald skal afleveres i land.
      Kun rester af friskfangede fisk må
      kastes tilbage i havet


016 Du er nybegynder-gast på en sejlbåd. Skipper skal på toilettet, og beder dig styre og holde udkig mens han er nede om læ. Hvornår skal du kalde på ham?

Når du hører eller ser noget som
      helst nyt, skal skipper vurdere
      situationen

Skipper skal have lov at skide i fred,
      ellers bliver han sur

Efter 2-3 timer. Han kan jo være
      blevet søsyg.


017 Hvad foregår der her?

Han pøser jollen med en læns

Han lænser jollen med en pøs

Han joller pøsen med en læns


018 Hvad kaldes det, når en båd ligger fortøjet til pæl eller anker?

At ligge for svaj

At ligge underdrejet

At forhale


019 Hvad kaldes det, når vindstyrken tiltager?

Det frisker

Det flover

Det løjer af


020 Hvad kaldes det, når vindstyrken aftager?

Det trækker op

Det frisker

Det flover eller løjer af


021 Her på sumloggen kan du se, at skibet sejler med en fart af 2,5 knob.
Hvor mange kilometer i timen er det?

Ca. 1 km/t.

Ca. 5 km/t.

Ca. 10 km/t.


022 Hvad kaldes det, når et skib fra søen nærmer sig en havn?

At anduve

At lægge til kaj

At afgå


023 Hvad kaldes det, når man firer ud på et tovværk?

Slække

Hale ind

Hale tot


024 Hvad kaldes det, når man haler ind i et tovværk, så stramt som muligt?

Hale ud

Klosrebe

Hale tot


025 Skipper rækker dig tampen af en opkvejlet trosse, og beder dig lægge en tørn på en pullert på kajen.
Hvad betyder det på almindelig dansk?

Skipper rækker dig enden af en rulle
      reb til fortøjning, og beder dig lægge
      tovværket en gang omkring en
      fortøjningpæl på kajen.

Skipper rækker dig midten af en rulle
      reb til fortøjning, og beder dig trække
      tovværket en igennem en
      fortøjningring på kajen.

Skipper rækker dig enden af en rulle
      fortøjning, og beder dig lægge
      tovværket tre gange omkring en
      lygtepæl på kajen.


026 Den mest almindelige fortøjning ved kaj består af fortrosse, forspring, agterspring og agtertrosse.
Hvad er formålet med spingene?

At holde forskibet ind til kajen

At båden ikke bevæger sig frem og
      tilbage i forhold til det, den er fortøjet
      ved

At holde agterskibet ind til kajen


027 Du står klar ved pullerten med fortrossen, da skipper råber at du skal kaste los.
Hvad gør du?

Kaster det nærmeste bjærgemærs i
      vandet

Forhaler skibet 3 meter fremover

Lader fortøjningen gå


028 Hvorfor tror du, at redningskransen kaldes for et bjærgemærs?

Fordi kransen har en farve, som ikke
      findes naturligt på havet

Fordi den bruges til at bjærge en
      overbordfalden person op af vandet

Fordi kransen er fastgjort til skibet
      med en line


029 Hvis du observerer en person i vandet, råber du "mand over bord" til skipper eller rorgænger. Hvad gør du, indtil du bliver sat til en anden opgave?

Bliver ved med at pege på personen i
      vandet, så vedkommende ikke
      kommer ud af syne

Finder nogle varme tæpper og en
      flaske rom

Springer i vandet og svømmer i
      retningen af den overbordfaldne


030 Hvad kaldes gulvet i cockpittet?

Tofte

Dørk

Ruftag


031 Hvad kaldes taget over kahytten?

Tofte

Dæk

Ruftag


032 Hvad kaldes stålgelænderet ude agter?

Pushpit

Pulpit

Prædikestol


033 Med hvilke farver lyser skibes lanterner i almindelighed?

Rød, blå og hvid

Blå, grøn og hvid

Rød, grøn og hvid


034 Hvad har vi her?

Lønning, køl og bovpropel

Lønning, køl og fribord

Ror, køl og fribord


035 Hvad har vi her?

Forstag, bov og forstævn

Agterstag, bov og forstævn

Forstag, låring og forstævn


036 Hvad har vi her?

Agterstag, søgelænder og hæk

Agterstag, låring og prædikestol

Agterstag, låring og agterstævn


037 Hvad har vi her?

Tæreklodser, spygat og zinkanoder

Ror, skrue og bovpropel

Fribord, zinkanoder og bovpropel


038 Hvad kaldes de beslag, som er monteret praktiske steder på dæk og lønning, og benyttes til fastgøring af fortøjninger ombord?

Klamper og klyds

Skot og klyds

Klamper og pantry


039 Dette fartøj har nogle huller i rælingen, så vandet kan løbe af dækket. Hvad kaldes disse afløbshuller?

Søventiler

Spygat

Ankerklyds


040 Hvad kaldes den linie, hvor vandet møder skroget?

Datolinien

Kurslinien

Vandlinien


041 Her ser du apteringen af et lukaf.
Hvad er markeret med de gule pile?

Pantry, skot og dørk

Kabys, skillevæg og dæk

Pantry, køkken og kabys


042 En slæbejolle/dinghy kan evt. tages på dækket under sejlads, eller hænge i et par galgelignende kraner. Hvad kaldes disse små kraner?

Goliat

David

Niels


043 Hvad har vi her?

Bådshage, ankerklyds og
      radarreflektor

Spilerstage, drivanker og
      bjærgemærs

Bådshage, anker og fender


044

Hvad kaldes den "faldskærm" eller "bremse", som skibet benytter til at holde stævnen op i søen, mens stormen rides af?

Pladeanker

Drivanker

Paraplyanker


045 Hvad har vi her?

Ildslukker, brandtæppe og
      redningsfolie

Ildslukker, redningsvest og
      redningsfolie

Klampe, brandtæppe og livline


046 Hvad har vi her?

Trosse, overlevelsesdragt og dinghy

Livline, overlevelsesdragt og
      redningsflåde

Bådsmandsstol, termoundertøj og
      slæbejolle


047 Hvad finder du i førstehjælpskassen?

Morfin, nål og tråd

Det er forskelligt, afhængig af om
      man sejler en tur på Randers Fjord,
      eller tværs over Atlanten

Kun plastre og forbindinger


048 Hvad har vi her?

Kikkert, kompas og ankerkugle

Kikkert, kompas og motortrekant

Kikkert, kompas og radarreflektor


049 Hvilket instrument bruges til at "se" igennem regn, snebyger, tåge og mørke?

Radar

GPS

VHF


050 Hvilket instrument bruges til at måle skibets fart og den sejlede distance gennem vandet?

GPS

VHF

Sumlog


051 Hvad kan man aflæse på skibets GPS?

Hvor meget vand der er under kølen

Skibets position

Afstand til andre skibe


052 Hvad kan man aflæse på ekkoloddet?

Vanddybden

Forventet ankomsttidspunkt

Afstand til andre skibe


053 Hvad forstår du ved VHF?

Det samme som en mobiltelefon,
      bare kraftigere

Maritim radio, til at kontakte andre
      radiostationer i skibe eller på land

En avanceret satellittelefon


054 Hvem ringer du til, hvis du får brug for hjælp til søs?

NMOC (Nationalt Maritimt OperationsCenter) eller 112

Søsportens Sikkerhedsråd

Nærmeste sejlklub


055 Hvad har vi her?

Nødblus, kopspil og motortrekant

Nødblus, ankerkugle og motortrekant

Nødblus, ankerkugle og rulleforstag


056 Hvad ser du på billedet?

Forstag, spilerstage og bovspryd

Vant, sallingshorn og fald

Agterstag, lænsestag og slørstag


057 Hvad har vi her?

Agterstag, bom og genua

Slørstag, bom og spiler

Lænsestag, spilerstage og mesansejl


058 Hvilke sejl fører dette fartøj?

Storsejl, mesansejl og spiler

Mesansejl, fok og genua

Storsejl, fok og spiler


059 Du sidder i læ af sprayhooden, og ser fremefter i skibet. Hvad ser du?

Bovspryd, rulleforstag og forsejl

Spilerstage, rulleforstag og storsejl

Bovspryd, kopspil og mesansejl


060 Hvad kaldes det tovværk som styrer sejlene, og som normalt er fastgjort til enten et hjørne af sejlet eller til en bom?

Fald

Skøde

Stag og vant


061 Hvad har vi her?

Bådsmandsstol, faldspil og
      mesanmast

Bådsmandsstol, kopspil og sejlpinde

Bådsmandsstol, rorpind og stormast


062 Hvad er markeret med gule pile på billedet?

Spilerstage, kopspil og sprayhood

Bådshage, kopspil og sprayhood

Spilerstage, kopspil og ruftag


063 Hvad kan du sige om den gule sejlbåd?

Bidevind styrbord halse

Læns styrbord halse

Bidevind bagbord halse


064 Hvad kan du sige om den gule sejlbåd?

Læns

Bidevind

Halv-vind


065 Hvad kan du sige om den gule sejlbåd?

Bidevind styrbord halse

Halv-vind bagbord halse

Slør styrbord halse


066 Hvad kan du sige om den gule sejlbåd?

Læns bagbord halse

Slør bagbord halse

Slør styrbord halse


067 Til hvilken side skal sejlbåden dreje for at skære op eller luffe?

Styrbord

Bagbord


068 Hvad kan man sige om sejlbåden, hvis den drejer til styrbord?

Den skærer op eller luffer

Den falder af


069 I er havnet i en stiv kuling. Hvorfor har skipper besluttet at mindske sejlarealet ved at rebe storsejlet?

For at komme hurtigere hjem

For at undgå røgvand

For at undgå kæntring eller skader
      på rig og sejl


070 Hvad kan man sige om dette sejlskib, som rider en storm af med bakket fok?

Sejler butterfly

Ligger underdrejet

Drejer bi


071 Hvad kaldes det, når et sejlskib vender med vinden?

Dreje bi

Stagvende

Bomme, halse rundt eller ko-vende


072 Hvad kaldes det, når et sejlskib vender mod vinden?

Bomme

Stagvende

Halse rundt eller ko-vende


073 Hvad kaldes det, når man sejler bidevind skiftvis på styrbords og bagbords halse, for at bevæge sig imod vindretningen?

Trimme

Dreje bi

Krydse


074 Hvad kaldes det, når man justerer rig og sejl ombord på en sejlbåd for at forøge farten?

Trimme

Dreje bi

Krydse


075 Hvornår drejer man bi??

F.eks. når man vil sætte eller
      bjærge sejl

Når man vil øge farten på fartøjet

Når man udelukkende fremdrives
      for motor


076 Hvad kalder man den fremdrift, der fortsat er i båden, efter at sejlene er holdt op med at trække, f.eks. når man drejer bi?

Opskud

Læns

Slør


077 Vil du stole på styrken i dette tovværk?

Ja - der er ingen knuder på rebet

Ja - det ser tykt og stærkt ud

Nej - man kan ikke stole på "låddent"
      tovværk, som kan være svækket af
      slitage, kemikalier, sollys o.lign.


078 Hvor meget kan en knude svække tovværkets brudstyrke?

0%

Op til 1%

Op til 40%


079 Hvad har vi her?

Dobbelt halvstik

Råbåndsknob

Pælestik

Flagknob


080 Hvad har vi her?

Dobbelt halvstik

Råbåndsknob

Pælestik

Flagknob


081 Hvad har vi her?

Dobbelt halvstik

Råbåndsknob

Pælestik

Flagknob


082 Hvad har vi her?

Dobbelt halvstik

Råbåndsknob

Pælestik

Flagknob


083 Svækker et øjesplejs tovværkets brudstyrke?

Nej

Ja, op til 7%


084 Er klampen belagt korrekt?

Ja

Nej