Teori for gaster i fritidsfartøjer


Lektion nr.300
1

De mest almindelige maritime udtryk.

Søfolk elsker vand, undtagen når det trænger ind i skibets skrog, og gør fartøjet ustabilt. Hvis du observerer at der trænger vand ind gennnem en utæt luge, en ventil eller lignende, skal du omgående melde det til din skipper.

At øse eller pumpe vand ud af båden kaldes at "lænse". Man kan bruge en spand (pøs), en håndpumpe eller en el-drevet pumpe. Pumpen, der benyttes til at tømme bådens bund for vand kaldes derfor også for "lænsepumpen".


Løs opgaven for at komme videre.

Skipper råber: "Tag en pøs og læns".
Hvad gør du?

1) Hopper i vandet og svømmer i land

2) Griber en spand og øser vand ud af båden

3) Tager en smøg og en kold øl

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne lektions udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse lektionens nr. som står på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk