Teori for gaster i fritidsfartøjer


Lektion nr. 6002

Sejlskibets rig og udstyr.

"Rigning" er en samlet betegnelse for skibets master, tovværk og sejl.
De to gaster på billedet, er kravlet op i riggen, og nyder udsigten fra "sallingshornet", som er nogle metal- eller træstivere på tværs af masten.
Under radarantennen kan man se "dækslyset", en projektør, der oplyser dækket når der arbejdes om natten.


Løs opgaven for at komme videre.

Hvad tror du man kalder en person, som arbejder med de tovværk og wirer, der styrer sejlene og støtter masterne på sejlskibet?

1) Skibsbygger

2) Rigger

3) Sejlmager

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne lektions udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse lektionens nr. som står på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk