Teori for gaster i fritidsfartøjer


Lektion nr. 8001

Tovværk, knob og stik.

Håndteringen af tovværk er gastens arbejdsområde ombord. Det gælder både når der fortøjes, og når der trimmes. Når tovværk kommer i klemme og sætter sig fast i f.eks. en blok eller et klyds, kaldes det "bekneb".


Løs opgaven for at komme videre.

Hvad kaldes det arbejde der gøres ombord på en sejlbåd for at forøge farten?

1) Trimme

2) Bekneb

3) Dreje bi

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne lektions udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse lektionens nr. som står på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk