Duelighedsbevis

Udfyldes og indsendes af studiekredslederen.

1) Tilmelding af studiekreds.
Når Duelighedsklubbens kasserer har registreret den samlede indbetaling af kontingenter for alle i studiekredsen, får studiekredslederen tilsendt en mail med medlemmernes brugernavne og login til Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus for selvstuderende.

2) Økonomi - beregning af gruppens samlede kontingent
For adgang til kursus i 12 måneder, betaler studiekredslederen et studiekontingent på 995.- kr. + ordinært kontingent for hvert af de øvrige medlemmer af studiekredsen på 195,- kr.
Bøger, søkort og andre rekvisitter køber man selv (ca. 500 kr.).

3) Indbetaling for studiekredsen
Studiekredslederen indbetaler studiekredsens samlede kontingenter som anført ovenfor  inden 5 dage til Duelighedsklubbens foreningskonto i  Syd Bank reg,. nr.0570 konto nr. 0000439789 eller til MobilePay 35707

4) Studiekredslederens navn, adresse m.v.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Telefon


5 )
Liste over studiekredsmedlemmer

Skriv medlemmernes fulde navn og e-mail-adresse.
I dette felt kan du også anføre eventuelle bemærkninger til Duelighedsklubben.

6 ) Tilsagn i henhold til persondataloven
Jeg giver hermed mit tilsagt til, at Duelighedsklubben opbevarer de personoplysninger som jeg afgiver i formularen herover i op til 24 måneder.
Personoplysningerne må udelukkende være tilgængelige for Duelighedsklubbens interne medarbejdere, og må under ingen omstændigheder overdrages til andre.