Duelighedsbevis

Gratis uddannelsesprogram for
medlemmer af Duelighedsklubben.

Hvis du vil søsikkert ind i den maritime verden, kan vi anbefale følgende uddannelsesplan:

A. Gastekursus
B. Kystsejlerkursus
C. Duelighedskursus

Medlemmer af Duelighedsklubben, som tager gaste- og kystsejlerprøven her på hjemmesiden, og selvfølgelig har betalt kontingent på 195,-kr., får 12 måneders adgang til at tage duelighedsprøvens teoretiske del som selvstudium.

Hele kursusrækken foregår via internettet, så du bestemmer selv hvornår du vil på skolebænken. Du har ingen lærer under kursusforløbet, men kan søge støtte hos dine studiekammerater og andre sejlere i Duelighedsklubbens nyhedsbrev "Skipper-tips".

Økonomi og adgangskrav.
For at blive optaget på dette duelighedskursus, skal du betale kontingent til Duelighedsklubben, og bestå både Gasteprøven og Kystsejlerprøven.
Når du kommer så langt, at du går i gang med duelighedskursus, skal du bruge ca. 500 kr. på søkort, rekvisitter og publikationer.

Sådan tilmelder du dig duelighedskursus.
Send en mail vedhæftet kopi af dine Gaste- og Kystsejlerkursusbeviser til admin@duelighed.dk sammen med en kopi af din kontingentindbetaling. Så får du tilsendt 12 måneders gratis login og password til duelighedskursus her på hjemmesiden.

Den teoretiske del af duelighedsprøven.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en skriftlig prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union. Det foregår her.
Herefter skal du bestille et personligt interview med en censor fra DFU, som skal kontrollere, at du kan dine lektier, og ikke har snydt til den skriftlige prøve.
Der er mulighed for, at du tager den praktiske sejladsprøve samtidig, eller medbringer bevis for bestået praktisk prøve/speedbådsbevis.

Den praktiske prøve.
Hvis du ikke tager den praktiske prøve samtidig med den mundtlige overhøring, kan du tage denne senere. Det foregår her.

Danmarks Frtitidssejler Union.
DFU-kompetencecenter er en non-profit service, men skal have et prøvegebyr af dig på 575 kr. for at dække udgifterne til censor og administration, samt 125 kr. for omkostningerne ved udstedelse af et Duelighedsbevis i "kreditkortformat".
Hvis du bliver i tvivl, kan du ringe til DFU-sekretariatet på tlf.: 26393521 eller 22484670.
Det er flinke folk :-)

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail: admin@duelighed.dk