Duelighedsprøve i sejlads
for fritidssejlere

Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejler består af to dele - en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, man skal kunne, hvis man vil sejle sikkert på havet.

Medlemmer af Duelighedsklubben kan tage den teoretiske del online her på hjemmesiden, og den praktiske del hos en hvilken som helst bemyndiget prøveudbyder. Du finder udbyderne af de praktiske prøver på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Et speedbådsbevis kan erstatte den praktiske del af Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere. Men vær opmærksom på, at hvis du efter den 01-07-23 vil læse videre til Yachtskipper, skal du have den praktiske duelighedsprøve. Her er et speedbådsbevis ikke nok.

Bevis for bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere giver efter den 01-07-23 ikke længere ret til at føre speedbåd, men ret til at få udstedt et Speedbådsbevis hos en bemyndiget udbyder af speedbådsprøver.


Lige nu tilbyder Duelighedsklubben sine medlemmer den helt store fritidssejleruddannelse gratis.
Læs mere.

Først skal du finde det uddannelsesforløb,
der passer
til dine forudsætninger.

1:
Intensivt selvstudium

Dette kursus er Duelighedsklubbens "flagskib", og en yderst effektiv og direkte vej til at bestå den teoretiske duelighedsprøve. Programmet er udviklet specielt til "gør-det-selv-folk", som allerede har erfaring med at studere på egen hånd..
Studiekontingent kr. 995,- + materialer.

Læs mere.

2:
Lav en studiekreds.
Der skal mindst 2 personer til at lave en studiekreds, men man kan også være mange flere, og det er en god ide, at studere sammen med andre.
Studiekredslederen betaler studiekontingent kr. 995,- .+ almindeligt kontingent kr. 295,- pr. deltager i studiekredsen + materialer..
Læs mere.

3:
A B C ... gratis selvstudium for medlemmer af Duelighedsklubben.
Hvis du er helt ny i den maritime verden, vil vi gerne hjælpe dig med at blive "søsat" på en forsvarlig måde, hvor du indledningvis lærer at tænke som en bådfører, hen ad vejen trænes i at studere selvstændigt, og slutter af med Søfartsstyrelsens teoretiske duelighedsprøve for fritidssejlere.
    A - Tag først gasteprøven, og lær det basale om sproget og kulturen ombord på et fritidsfartøj.
    B - Dernæst tager du kystsejlerprøven, som fokuserer på søsikkerheden ved sejlads i beskyttede
          og velkendte farvande.
    C - Din teoretiske uddannelse fuldendes med et internetbaseret teoretisk duelighedskursus.

Denne uddannelse er lige nu gratis for medlemmer af Duelighedsklubben..