Åben online-eksamen til den skriftlige del af
DFU-duelighedsprøven for selvstuderende.

1) Søvejsregler - Start online-eksamen
2) Terrestrisk navigation (Søkort 100 Kattegat) - Start online-eksamen
3) Søsikkerhed, brand og havmiljø - Start online-eksamen


Her er køreplanen til Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

                    + Skriftlig prøve på internettet
                    + Personligt interview med en DFU censor
                    + Praktisk prøve eller speedbådsbevis
                    = Duelighedsbevis for Frtitidsssejlere udstedt af DFU.

Danmarks Fritidssejler Union (DFU) er af Søfartsstyrelsen bemyndiget til at oprette et censorkorps og udstede fritidssejlerbeviser, naturligvis under skarp overvågning af Søfartsstyrelsen.
Nærværende skriftlige online-prøve opfylder DFU´s krav til det faglige og etiske indhold, og er godkendt af DFU, som på Søfartsstyrelsens vegne også fører aktivt og løbende tilsyn med både prøvens form og indhold.
Når du har bestået den skriftlige del, skal du selv aftale et personligt interview med en DFU-censor.
Læs her, hvad DFU-duelighedsprøven kræver af dig.

Alle og enhver kan kvit og frit prøve kræfter med denne online-eksamen.

Nærværende online-eksamen skal fastslå, om du på det teoretiske niveau kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, dels som skipper i mindre fritidsfartøjer og dels som styrmand i fritidsfartøjer med en længde på 15 - 24 meter, og om du er kompetent til at varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne.

Duelighedsbeviset giver tillige ret til at føre planende fartøjer under 15 meter, samt adgang til at søge videre uddannelse som yachtskipper.

Medlemmer af duelighedsklubben som består eksamen her på hjemmesiden, kan gratis få udstedt bevis for bestået skriftlig
del af DFU-duelighedsprøven.

Trin 1
Du kan forberede dig til denne prøve enten i en sejlerskole, eller som selvstuderende.

Trin 2
Når du består et af de 3 fagområder i online-programmet, får du oplyst et kodeord.
Du skal notere dig disse 3 kodeord.

Trin 3
Når du har samlet et kodeord for hvert fagområde, altså i alt 3 kodeord, indsender du ansøgning om udstedelse af bevis for bestået skriftlig del af DFU-duelighedsprøven.

Trin 4
Med Duelighedsklubbens bevis for bestået skriftlig prøve i hånden, kan du kontakte DFU-kompetencecenter, enten som selvstuderende eller igennem din sejlerskole, og aftale tid og sted for et persoligt møde med en DFU-censor. Censoren skal kontrollere at du kan din lektie, og ikke har snydt med den skriftlige prøve.
Hvis du ønsker det, kan du tage den praktiske prøve i sejlads ved samme lejlighed.
Har du allerede har et speedbådsbevis eller bevis for bestået praktisk duelighedsprøve, skal du tage det med til censoren. Så slipper du for den praktiske sejladsprøve.

Et kendt og respekteret ansigt blandt Søfartstyrelsens censorer, fartøjsfører ved mange SAR-operationer, og udpeget af DFU som tilsynsførende med Duelighedsklubbens online-prøve i dueligheds-teori for fritidssejlere, Bent Larsen, Nyborg:
"Jeg bedømmer Duelighedsklubbens skriftlige online-prøve her på hjemmesiden som værende ikke for nem og ikke for svær, men lige netop så seriøs som en teoriprøve for fritidssejlere skal være"

Prøvesagkyndig for Søfartstyrelsen i 25 år og aktiv langturssejler,
Lars Oudrup, Fredericia:

"Duelighedsklubbens teoretiske duelighedsprøve har en passende sværhedsgrad, og hele set-uppet med at lave disse spørgsmål/test på nettet er en super ide, mange - både med og uden D-prøve - vil køre dem igennem og få øjnene op for det, de mangler af viden"

Ekspert i åbne online-uddannelser (Open Course Ware) ved VIA University College, samt aktiv yachtskipper af 1. grad,
Per Christensen, Horsens:

"Sikkerhedsmæssigt og indholdsmæssigt lever websitet og prøveformen til fulde op til de krav man kan stille til et online miljø på dette uddannelsesmæssige niveau"


                  

 

Brugervejledning:

 

Nogle af opgaverne skal løses på under 60 sekunder.
Når du støder på dette stopur i en opgave, skal du løse den på under 1 minut. Tidsfristen skal afspejle, at man ude til søs, ofte kommer i situationer, hvor man skal træffe beslutninger og handle hurtigt, uden at man har tid til, at slå op i sine bøger, inden der sker en ulykke.
Hvis du bliver indhentet af stopuret, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.

 

Andre opgaver er uden tidspres.
Når du ser kaffekoppen øverst i en opgave, kan du tage det helt roligt, og evt. slå op i dine bøger og notater, for at sikre at du ikke svarer forkert, og skal starte prøven helt forfra.
Hvis du svarer forkert på en opgave, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.
Hjælpemidler til prøven.
Du har brug for samme hjælpemidler til teoriprøverne, som du har brug for ombord på din båd:
1) Søkort 100 Kattegat i seneste version
2) Deviationstabel
3) Rekvisitter til at arbejde i kortet, transportør, blyant, stikpasser o.s.v.
4) Søvejsreglerne
5) Den danske Havnelods
6) Kort 1
7) Afmærkning af Danske Farvande
8) Quick guide / oversigt

Ordblinde kan være knaldygtige sejlere.
Vil du have teksten i opgaverne læst højt, kan du hente et lille gratis program her.

 

Bare gå i gang, så kommer det hen ad vejen:

Hver gang du starter en test forfra, hentes spørgsmålene tilfældigt fra en "opgavebank" med over 1000 spørgsmål fra pensum, sorteret i fagtemaer, således at chancen for, at du får den samme test to gange er ca. 1:100 000 000 000.

1) Søvejsregler - Start online-eksamen
2) Terrestrisk navigation (Søkort 100 Kattegat) - Start online-eksamen
3) Søsikkerhed, brand og havmiljø - Start online-eksamen

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du vil klage over denne prøve, hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af denne prøve, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk

 

Tak til DFU!

På vegne af Duelighedsklubbens medlemmer vil jeg sige tusinde tak til de frivillige ildsjæle i DFU, for det store og dygtige arbejde de præsterer i kampen for, at fritidssejleruddannelserne kan holde et seriøst niveau ... både fagligt og etisk.

Læs mere om DFUs arbejde ved at klikke på banneret herunder.

Glade sejlerhilsner :-)
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen, bestyrelsesformand,
Gerdrupvej 150,
4230 Skælskør