SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Vælg det korrekte eksempel på nødkald og nødmelding fra skibet LOTTE kaldesignal XPC4241.

 1. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er LOTTE LOTTE LOTTE / XPC4241. MAYDAY LOTTE/XPC4241 6 sømil syd for Gedser Odde, kollision med ukendt skib, alvorlig lækage, 3 mands besætning, hvid glasfibersejlbåd. Vi går i redningsflåden
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er LOTTE LOTTE LOTTE MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE Afvente svar fra stationer, der eventuelt har hørt nødkaldet
 3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE vi synker og går i redningsflåden, redningsflåden er orange og er beregnet til 6 personer vejret er fint
 4. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE / XPC4241. MAYDAY LOTTE / XPC4241 6 sømil syd for Gedser Odde, kollision med ukendt skib, alvorlig lækage, 3 mands besætning, hvid glasfibersejlbåd. Vi går i redningsflåden

Opgave 2 (gruppe 1)

Hører man en nødmelding fra et skib, der afgjort er langt borte, kan man så undlade at kvittere, hvis andre nærmere liggende stationer har kvitteret?

 1. Nej, man skal altid kvittere.
 2. Ja
 3. Skibe kvitterer aldrig for en nødmelding

Opgave 3 (gruppe 1)

Nødtrafikken på kanal 16 forstyrres. For at få radiotavshed anvender den ledende station af nødarbejdet ordene:

 1. SEELONCE PRU-DONCE
 2. SEELONCE DISTRESS
 3. SEELONCE MAYDAY
 4. MAYDAY Lyngby Radio

Opgave 4 (gruppe 1)

Nødtrafikken på kanal 16 forstyrres. Hvilke 2 ord kan anvendes for at få radiotavshed?

 1. SEELONCE FEENEE
 2. MAYDAY modtaget
 3. SEELONCE PRU-DONCE
 4. SEELONCE MAYDAY

Opgave 5 (gruppe 1)

På kanal 16 hører du følgende: PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er VIBEN VIBEN VIBEN. Herefter hører du ikke mere. Du sejler i danske farvande. Hvad vil du gøre?

 1. Udsende en MAYDAY RELAY
 2. Jeg foretager mig intet
 3. Underrette Lyngby Radio

Opgave 6 (gruppe 1)

Hvilket signal skal du benytte, hvis du observerer en drivende genstand, der er til fare for den øvrige skibsfart?

 1. Nødsignalet
 2. Sikkerhedssignalet
 3. Ilsignalet

Opgave 7 (gruppe 1)

Du hører et ilsignal, men efter 3 minutter har du stadig ikke hørt nogen melding. Hvem skal du så vidt muligt underrette?

 1. VFK
 2. Øvrige skibe i området
 3. En kystradiostation

Opgave 8 (gruppe 1)

Hvordan indleder du udsendelse af en nødmelding for et andet fartøj?

 1. SECURITE - SECURITE - SECURITE
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 3. SEELONCE FEENEE - SEELONCE FEENEE - SEELONCE FEENEE
 4. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY

Opgave 9 (gruppe 1)

Du har kvitteret for nødkald og nødmelding fra et andet skib. Du vil herefter sende en MAYDAY RELAY. Må du forkorte indholdet i meldingen fra det nødstedte skib?

 1. Nej, meldingen skal være ordret, som den er modtaget fra det nødstedte skib
 2. Ja, hvis meldingen indeholder mange ligegyldige ting
 3. Meldingen fra det nødstedte skib sendes ikke i en MAYDAY RELAY

Opgave 10 (gruppe 1)

Du befinder dig i det Sydfynske Øhav om bord på skibet DYKKEREN / XPC6969. Om bord har du et besætningsmedlem, der har fået en alvorlig flænge i den ene hånd. Du ønsker at få hurtig kontakt med en læge. Lyngby Radio svarer ikke på arbejdskanalerne i området. Hvilken af nedennævnte kald vil du benytte på kanal 16?

 1. SECURITE - SECURITE - SECURITE Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er DYKKEREN DYKKEREN DYKKEREN ønsker lægeråd
 2. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er DYKKEREN DYKKEREN DYKKEREN / XPC6969 ønsker lægeråd
 3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er DYKKEREN DYKKEREN DYKKEREN ønsker lægeråd

Opgave 11 (gruppe 1)

Hvad er nødtrafik?

 1. En betegnelse for skibe, der går en nødstedt til undsætning
 2. Vedrører kun meddelelser udsendt af en kystradiostation i forbindelse med en nødsituation
 3. Fælles betegnelse for alle opkald og alle meddelelser, der udveksles i forbindelse med en nødsituation

Opgave 12 (gruppe 1)

Nødarbejdet med MÅGEN/XPA1234 er afsluttet. Lyngby Radio skal nu afslutte nødtrafikken. Hvordan lyder Lyngby Radio`s afslutning?

 1. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe - MÅGEN/XPA1234 - SEELONCE FEENEE
 2. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio datotidsgruppe - besætningen på Mågen er reddet - tak for hjælpen SEELONCE PRUDONCE
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er Lyngby Radio - SEELONCE MAYDAY
 4. ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio vi takker de involverede skibe for hjælpen besætningen på MÅGEN/XPA1234 er reddet - SEELONCE FEENEE

Opgave 13 (gruppe 2)

I hvilken enhed måles spænding?

 1. Volt
 2. Ampere
 3. Watt

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvilken enhed måles radiofrekvenser i?

 1. Hertz
 2. Volt
 3. Ampere

Opgave 15 (gruppe 2)

På hvilken kanal har du mulighed for at tale direkte med vagten på Langebro i København?

 1. 23
 2. 12
 3. 6

Opgave 16 (gruppe 2)

Lyngby Radio kaldes som hovedregel på?

 1. Kanal 16
 2. Må man selv bestemme
 3. En arbejdskanal

Opgave 17 (gruppe 2)

Du har foretaget et opkald på kanal 16. Du får intet svar. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 1 minut
 3. Efter 2 minutter
 4. Når som helst

Opgave 18 (gruppe 2)

Din akkumulator har en kapacitet på 60 amperetimer (Ah). Hvor mange timer kan den aflades med 20 Ampere?

 1. 5
 2. 7
 3. 3

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Signaler eller opkald uden identifikation
 2. Ilmeldinger
 3. Vejledning i madlavning til et andet skib på kanal 1 L

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe?

 1. 15 W
 2. 25 W
 3. 5 W
 4. 10 W

Opgave 21 (gruppe 2)

Skal du svare på et utydeligt opkald, som du er sikker på er til dig, men du hørte ikke hvem der kaldte?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvornår må kanal 13 benyttes til interskibs korrespondance?

 1. Må aldrig benyttes til interskibs korrespondance
 2. Når skibet befinder sig udenfor en afstand af 50 km. fra kysten
 3. Når kanalen ikke benyttes

Opgave 23 (gruppe 2)

Vælg den vigtigste af alle uskrevne regler.

 1. Brug radioen med samme hensyntagen, som det forventes af andre
 2. Tænd kun for radioen når du skal have en samtale
 3. Undgå at kalde op til kystradiostationerne

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Sikkerhedsmeldinger
 2. Opkald af andet skib på kanal 16
 3. Korrespondance, der har karakter af radiospredning

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvad indebærer tavshedspligten blandt andet?

 1. Det er forbudt at gengive kommunikation, der ikke er bestemt for radiostationen eller på nogen som helst måde at udnytte oplysninger, der er opnået ved aflytning af sådan kommunikation
 2. Under en telefonsamtale må man f. eks. aldrig oplyse en persons personnummer
 3. At man aldrig bringer oplysninger om nærliggende skibe i sit område

Opgave 26 (gruppe 2)

På de fleste VHF-anlæg findes en dimmer funktion. Hvad bruges den til?

 1. Hurtigt valg af kanal 16
 2. Nedblænding af lys i display
 3. Dæmpe lydstyrken
 4. Støjfilterfunktionen

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvordan udbredes VHF-radiobølger?

 1. VHF-radiobølger udbredes efter rette linier
 2. VHF-radiobølger har lang rækkevidde, fordi de reflekteres i Ionosfæren
 3. VHF-radiobølger følger jordens krumning

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvad skal man sikre sig, inden man laver et opkald?

 1. At kanalen man ønsker at anvende, er fri
 2. Man skal ikke sikre sig noget
 3. At det kaldte skib er indenfor rækkevidde

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvis du benytter Dual-Watch, hvilken kanal er så altid den ene?

 1. 12
 2. 16
 3. 6
 4. 70

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvilken kanal er forbeholdt VHF DSC-opkald?

 1. 70
 2. 16
 3. 77
 4. 6

Opgave 31 (gruppe 2)

Hvilket frekvensområde dækker VHF?

 1. 30-300 MHz
 2. 3-30 MHz
 3. 300-3000 KHz

Opgave 32 (gruppe 2)

På hvilke VHF arbejdskanaler udsender Lyngby Radio kulingsvarsling, hvis du ligger i varslingsdistrikt "Fisker"?

 1. 4 og 64
 2. 7, 2, 1 og 63
 3. 3 og 4

Opgave 33 (gruppe 3)

Fra hvem forventer du en kvittering på din DSC, efter at have udsendt en DISTRESS ALERT i et A1 område?

 1. En kystradiostation
 2. Et skib
 3. En redningsstation

Opgave 34 (gruppe 3)

Er det muligt på VHF at sende en DSC-nødalarm på andre kanaler end kanal 70?

 1. Ja
 2. Kan man selv vælge
 3. Nej

Opgave 35 (gruppe 3)

Kan man ved et safety DSC-kald adressere kaldet til alle stationer?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Kan kun gøres af kystradiostationer

Opgave 36 (gruppe 3)

Kan man i et DSC-urgency kald angive, hvilken kanal selve ilmeldingen vil blive udsendt på?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 37 (gruppe 3)

Du befinder dig om bord på et skib, hvis DSC-anlæg er forbundet med skibets navigationsudstyr. Skibet kommer i en nødsituation, hvor du har tid til at indtaste nødsituationens art. Herefter trykker du på DSC-anlæggets alarmknap(per). Hvilke informationer indeholder din "nødalarm"?

 1. At jeg er i nød - skibets kaldesignal - hvilken hjælp der ønskes - antal redningsflåder - position og tid
 2. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - nødsituationens art - position og tid
 3. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - position - antal ombordværende
 4. At jeg er i nød - skibets navn - antal ombordværende - vind- og strømforhold - position

Opgave 38 (gruppe 3)

Skal der kvitteres på DSC for et modtaget DSC-kald, der annoncerer en sikkerhedsmelding?

 1. Er forbeholdt kystradiostationer
 2. Ja
 3. Nej

Opgave 39 (gruppe 3)

Er det muligt i DSC systemet at sende en DSC nødalarm for et andet skib, en DISTRESS RELAY ALERT?

 1. Ja, man skal altid sende en DISTRESS RELAY ALERT, når man har modtaget en Mayday
 2. Nej, dette kald findes ikke i DSC systemet
 3. Ja, men skibe må udelukkende sende dette kald efter ordre fra en kystradiostation.

Opgave 40 (gruppe 4)

Hvilket sprog anvendes i internationale NAVTEX meddelelser?

 1. Dansk
 2. Spansk
 3. Fransk
 4. Engelsk

Opgave 41 (gruppe 4)

Hvilket frekvensområde dækker et maritimt VHF-radioanlæg?

 1. 156-174 MHz
 2. 156-174 KHz
 3. 156-174 GHz

Opgave 42 (gruppe 4)

Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre?

 1. Ringe hjem og fortælle, at der ikke er grund til nervøsitet
 2. Slukke for EPIRBen og omgående kontakte en kyststation og fortælle fejlen
 3. Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvor stor er nøjagtigheden af positionsbestemmelsen på 406 MHz?

 1. I langt de fleste tilfælde bedre end 20 kilometer
 2. I langt de fleste tilfælde bedre end 5 kilometer
 3. I langt de fleste tilfælde bedre end 50 kilometer

Opgave 44 (gruppe 4)

Du har sendt et DSC-rutinekald til et andet skib. Du modtager ingen DSC-kvittering. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 1 minut
 3. Efter 5 minutter

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvor lang stand-by tid har en SART efter den er aktiveret?

 1. 48 timer
 2. 96 timer
 3. 8 timer

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvad er Lyngby Radio's MMSI nummer?

 1. 100000219
 2. 219001000
 3. 002191000

Opgave 47 (gruppe 4)

Skal man foreslå en arbejdskanal, hvis man laver et DSC-rutinekald til et andet skib?

 1. Nej
 2. Ja