SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Hvad er nødtrafik?

 1. Vedrører kun meddelelser udsendt af en kystradiostation i forbindelse med en nødsituation
 2. En betegnelse for skibe, der går en nødstedt til undsætning
 3. Fælles betegnelse for alle opkald og alle meddelelser, der udveksles i forbindelse med en nødsituation

Opgave 2 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende en ilmelding?

 1. Lystfartøjer må ikke udsende ilmeldinger
 2. Hvor der ikke er overhængende fare, men hurtig hjælp dog er nødvendig
 3. Når øjeblikkelig hjælp er nødvendig

Opgave 3 (gruppe 1)

I hvilket af nedenfornævnte signaler benyttes ikke adressen "ALLE STATIONER"?

 1. SECURITE SECURITE SECURITE
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvilken kanal benyttes til den efterfølgende kommunikation, når du har udsendt et il-signal?

 1. 16
 2. 70
 3. 12

Opgave 5 (gruppe 1)

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

 1. Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
 2. Ja, men kun sende
 3. Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios arbejdskanaler er optaget

Opgave 6 (gruppe 1)

Du hører følgende på kanal 16: MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe LOTTE/XPC4241 SEELONCE FEENEE Hvad betyder det?

 1. Arbejdet på kanal 16 kan genoptages i begrænset omfang
 2. Arbejdet på kanal 16 kan herefter genoptages i fuld omfang
 3. Dette er indledningen til et MAYDAY RELAY signal
 4. Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanal 16

Opgave 7 (gruppe 1)

Hvilket signal benyttes, hvis et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende livsfare og øjeblikkelig hjælp er nødvendig?

 1. SECURITE
 2. MAYDAY
 3. PAN PAN

Opgave 8 (gruppe 1)

Du hører følgende på kanal 16: MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN kaldesignal XPA1234 position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt 4 personer om bord har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget synker hurtigt alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu. Efter ca. 1 minut har du stadig ikke hørt nogen kvittering, hvorfor du kvitterer på kanal 16. Du befinder dig ca. 10 sømil nord for Mågen og det vil tage dig et par timer at komme til undsætning. Dit skib hedder TERNEN. Hvilken melding vil du sende efter din kvittering?

 1. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY alle stationer alle stationer alle stationer her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY RELAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er TERNEN TERNEN TERNEN Afventer herefter opkald fra interesserede stationer
 4. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER HER ER TERNEN TERNEN TERNEN/OU3131 PAN PAN følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvis man hører en nødmelding fra et skib, der uden tvivl befinder sig i nærheden, skal man så kvittere?

 1. Ja, altid på kanal 16, uanset om kyststationen har kvitteret
 2. Kun hvis man kan hjælpe
 3. Nej, ikke hvis en kyststation har kvitteret
 4. Skibe kvitterer aldrig for en nødmelding

Opgave 10 (gruppe 1)

Du har kvitteret for nødkald og nødmelding fra et andet skib. Du vil herefter sende en MAYDAY RELAY. Må du forkorte indholdet i meldingen fra det nødstedte skib?

 1. Nej, meldingen skal være ordret, som den er modtaget fra det nødstedte skib
 2. Ja, hvis meldingen indeholder mange ligegyldige ting
 3. Meldingen fra det nødstedte skib sendes ikke i en MAYDAY RELAY

Opgave 11 (gruppe 1)

Hvordan afsluttes den radiotrafik, som er foranlediget af en ilmelding adresseret til ALLE STATIONER?

 1. Ved at kalde Lyngby Radio på en arbejdskanal og fortælle, at man ikke har brug for yderligere assistance
 2. Afsluttes med en ny ilmelding adresseret til alle stationer
 3. En ilmelding adresseret til alle stationer skal ikke afmeldes

Opgave 12 (gruppe 1)

Hvornår kan et skib udsende en nødmelding for et andet skib?

 1. Når det nødstedte skib ikke selv er i stand til at udsende nødmelding
 2. Skibe må ikke udsende en nødmelding for et andet skib
 3. Hvis et skib ikke melder sig på et aftalt tidspunkt og kanal

Opgave 13 (gruppe 2)

Hvilken VHF-kanal er interskibskanal?

 1. 11
 2. 72
 3. 7

Opgave 14 (gruppe 2)

Du er stået til søs og benytter Dual Watch-systemet på dit VHF-radioanlæg. Den valgte kanal er kanal 72. Dit skib bliver kaldt på Kanal 16. Du griber mikrotelefonen, trykker på sendetasten og svarer det kaldende skib. Hvorfor opnår I ikke kontakt?

 1. Aktiveres senderen under Dual Watch funktionen, vil den sende på den valgte kanal
 2. Ikke på grund af tekniske årsager
 3. Fordi det kaldende skib automatisk vil lytte på interskibskanalen 6

Opgave 15 (gruppe 2)

På hvilke VHF arbejdskanaler udsender Lyngby Radio kulingsvarsling, hvis du ligger i varslingsdistrikt "Fisker"?

 1. 7, 2, 1 og 63
 2. 4 og 64
 3. 3 og 4

Opgave 16 (gruppe 2)

Er det nødvendigt med en jordforbindelse til et VHF-radioanlæg?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 17 (gruppe 2)

Må man som maritim VHF-bruger anvende en VHF radio på land?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Findes der ingen regler om

Opgave 18 (gruppe 2)

Hvilket formål har Squelch-knappen?

 1. Lydstyrkekontrol
 2. Aktiverer Selcall
 3. Afbryder højtaler
 4. Støjbegrænser

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad står bogstavet "F" for i betegnelsen F3E?

 1. Finere Lydgengivelse
 2. Frekvensmodulation
 3. Fiskerikanaler

Opgave 20 (gruppe 2)

Skibsnavnet SVANTE skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering

 1. Sierra Victor Alfa November Tiger Echo
 2. Sierra Victor Assens November Tango Echo
 3. Sierra Victor Alfa November Tango Echo
 4. Sierra Viggo Alfa November Tango Echo

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvornår må kanal 13 benyttes til interskibs korrespondance?

 1. Må aldrig benyttes til interskibs korrespondance
 2. Når kanalen ikke benyttes
 3. Når skibet befinder sig udenfor en afstand af 50 km. fra kysten

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvordan bogstaverer du til ALMERIA?

 1. ALFA LIMA MIKE ECHO ROMEO INDIA ALFA
 2. ALFA LIMA MIKE EFFIE ROBERT INDIA ALFA
 3. ALFA LIMA MIKE EKKO ROBERT INDIA ALFA

Opgave 23 (gruppe 2)

Opkræver Søfartsstyrelsen en årlig afgift for et kaldesignalsbevis?

 1. Nej
 2. Kun hvis VHF-anlægget benyttes til offentlig korrespondance
 3. Ja

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvor længe gælder din tavshedspligt?

 1. Så længe jeg har VHF om bord
 2. Kun til mit certifikat bliver forældet
 3. Hele livet

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvad står UTC for?

 1. Møntenhed der benyttes ved afregning
 2. Ukendt Telefon Central
 3. Universal Time Coordinated

Opgave 26 (gruppe 2)

Er der krav om certifikat for at betjene en bærbar VHF?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvis du benytter Dual Watch, hvilken kanal er da altid den ene?

 1. Du kan selv vælge begge kanaler
 2. 70
 3. 16

Opgave 28 (gruppe 2)

Du ligger i Øresund og vil kalde Lyngby Radio. Hvilken af nedennævnte kanaler skal du bruge til kaldet?

 1. En ledig interskibskanal
 2. Kanal 77
 3. Kanal 16

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvad benyttes kanal 16 til?

 1. Benyttes til nød-, il- og sikkerhed samt opkald
 2. Må kun benyttes af kystradiostationer som kaldekanal
 3. Benyttes kun som lyttekanal

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om nedsat effekt?

 1. 15
 2. 10
 3. 1

Opgave 31 (gruppe 2)

Hvor længe må et opkald på kanal 16 vare, når det ikke drejer sig om nød- og ilmeldinger?

 1. Højst 1 minut
 2. Højst 3 minutter
 3. Højst 5 minutter

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvem har det endelige ansvar for, at VHF-radioanlægget benyttes i overensstemmelse med de gældende regler?

 1. Radiocertifikatindehaveren
 2. TDC
 3. Skibsføreren

Opgave 33 (gruppe 3)

I forbindelse med DSC-udstyr sker udsendelse af en sikkerhedsmelding i to trin. Hvilke?

 1. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra skibe med interesse i kaldet
 2. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Udsendelse af selve sikkerhedsmeldingen
 3. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra en kystradiostation

Opgave 34 (gruppe 3)

På hvilken kanal annonceres et DSC-safety kald?

 1. 70
 2. 6
 3. Kan man selv vælge
 4. 16

Opgave 35 (gruppe 3)

Hvilken af nedennævnte muligheder kan indtastes i forbindelse med udsendelse af en DISTRESS ALERT?

 1. Antal personer om bord
 2. Nødsituationens art
 3. Hvilken hjælp der ønskes
 4. Vejr- og vindforhold

Opgave 36 (gruppe 3)

Ved brug af DSC-udstyr annonceres en sikkerhedsmelding - hvordan?

 1. Kun efter aftale med en kystradiostation
 2. Annonceres altid kun på kanal 16
 3. Ved at udsende et DSC-safety kald

Opgave 37 (gruppe 3)

På hvilken kanal annonceres et DSC-urgency kald?

 1. kan man selv vælge
 2. 70
 3. 6
 4. 16

Opgave 38 (gruppe 3)

Hvad er det engelske udtryk for "nødalarm" i DSC-systemet?

 1. DISTRESS ALERT
 2. EMERGENCY ALARM
 3. MAYDAY ALARM

Opgave 39 (gruppe 3)

Du befinder dig om bord på et skib, hvis DSC-anlæg ikke er forbundet med skibets navigationsudstyr. Skibet kommer i en nødsituation og du trykker på DSC-anlæggets alarmknap(per). Hvilke informationer indeholder din "nødalarm"?

 1. At jeg er i nød - skibets kaldesignal - nødsituationens art - skibets sidst opdaterede position og tidspunkt for positionen
 2. At jeg er i nød - skibets navn - aktuelle nødposition
 3. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - skibets sidst opdaterede position og tidspunkt for positionen
 4. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - nødsituationens art - tidspunkt

Opgave 40 (gruppe 4)

Hvilket identifikationsbogstav har NAVTEX station Grimeton?

 1. G
 2. I
 3. U

Opgave 41 (gruppe 4)

Du har købt DSC-udstyr. Hvem skal du henvende dig til for at få et MMSI-nummer?

 1. IT- og Telestyrelsen
 2. TDC
 3. Søfartsstyrelsen

Opgave 42 (gruppe 4)

Hvis DSC-udstyret ikke er tilsluttet GPS, er det så muligt at opdatere positionen på DSC-udstyret manuelt?

 1. Nej
 2. DSC-udstyret virker ikke, hvis det ikke er tilsluttet GPS
 3. Ja

Opgave 43 (gruppe 4)

Din VHF-radio har modtaget et DSC-rutinekald, men du har for travlt med at manøvrere dit fartøj igennem et snævert løb, til at betjene radioen. Først efter 10 minutter har du tid til at tage dig af opkaldet. Hvad vil du gøre?

 1. Jeg vil foretage et almindeligt DSC-opkald til den kaldende station
 2. Jeg vil sende en DSC-kvittering

Opgave 44 (gruppe 4)

En COSPAS-SARSAT EPIRB sender på 121,5 MHZ, hvad benyttes frekvensen til?

 1. Alarm direkte til SOK
 2. Bruges af satellitter til pejling
 3. Pejling

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad står DSC for?

 1. Data System Call
 2. Digital Selective Calling
 3. Danish Sailor Center

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvad bruges som identifikation i forbindelse med DSC?

 1. Kaldesignal
 2. MMSI
 3. Skibsnavn

Opgave 47 (gruppe 4)

Du har sendt et DSC-rutinekald til et andet skib. Du modtager ingen DSC-kvittering. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 1 minut
 3. Efter 5 minutter