SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende en ilmelding?

 1. Når øjeblikkelig hjælp er nødvendig
 2. Lystfartøjer må ikke udsende ilmeldinger
 3. Hvor der ikke er overhængende fare, men hurtig hjælp dog er nødvendig

Opgave 2 (gruppe 1)

Du har lige lyttet til en sikkerhedsmelding, udsendt af et andet skib på kanal 6. Skal du kvittere for denne sikkerhedsmelding?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Jeg vil straks kalde en kystradiostation og fortælle om indholdet af den modtagne sikkerhedsmelding

Opgave 3 (gruppe 1)

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

 1. Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
 2. Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios arbejdskanaler er optaget
 3. Ja, men kun sende

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvornår kan et skib udsende en nødmelding for et andet skib?

 1. Skibe må ikke udsende en nødmelding for et andet skib
 2. Når det nødstedte skib ikke selv er i stand til at udsende nødmelding
 3. Hvis et skib ikke melder sig på et aftalt tidspunkt og kanal

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvis du hører en ilmelding adresseret til Lyngby Radio, må du så fortsætte dit normale arbejde?

 1. Nej
 2. Ilmeldinger kan ikke adresseres til Lyngby Radio
 3. Ja

Opgave 6 (gruppe 1)

Ordene PAN PAN er et:

 1. Rutinekald
 2. Ilsignal
 3. Sikkerhedssignal
 4. Nødsignal

Opgave 7 (gruppe 1)

I forbindelse med hvilket signal kan man høre ordene SEELONCE FEENEE?

 1. Sikkerhedssignalet
 2. Nødsignalet
 3. Ilsignalet

Opgave 8 (gruppe 1)

Du befinder dig om bord på MÅGEN/XPA1234 sammen med 3 andre personer. Positionen er 3 sømil syd for Marstal. Skibet rammer ukendt genstand. Der er slået hul i skroget, og skibet vil synke indenfor en halv time. Der findes kun 2 redningsveste om bord. Vælg den korrekte radiomæssige procedure på VHF telefoni.

 1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN kaldesignal XPA1234. MAYDAY - MÅGEN XPA1234 position 3 sømil syd for Marstal - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand i vandet og vandet strømmer ind gennem stort hul i skroget - ønsker helikopter, da vi kun har 2 redningsveste om bord
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN vi synker ca. 3 sømil syd for Marstal og har kun 2 redningsveste om bord
 3. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN vi synker ca. 3 sømil syd for Marstal og har kun 2 redningsveste om bord
 4. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN afvente svar fra stationer, der eventuelt har hørt nødkaldet

Opgave 9 (gruppe 1)

Nødarbejdet med MÅGEN/XPA1234 er afsluttet. Lyngby Radio skal nu afslutte nødtrafikken. Hvordan lyder Lyngby Radio`s afslutning?

 1. ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio vi takker de involverede skibe for hjælpen besætningen på MÅGEN/XPA1234 er reddet - SEELONCE FEENEE
 2. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe - MÅGEN/XPA1234 - SEELONCE FEENEE
 3. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio datotidsgruppe - besætningen på Mågen er reddet - tak for hjælpen SEELONCE PRUDONCE
 4. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er Lyngby Radio - SEELONCE MAYDAY

Opgave 10 (gruppe 1)

Hvordan indleder skibet HELENE udsendelsen af en nødmelding for et andet skib?

 1. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY ALLE STATIONER ALLE STATIONER ALLE STATIONER her er HELENE HELENE HELENE
 2. MAYDAY RELAY - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er HELENE HELENE HELENE
 3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er HELENE HELENE HELENE

Opgave 11 (gruppe 1)

Du hører følgende: SECURITE - SECURITE - SECURITE ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN/XPA1234 vragmelding skifter til kanal 6. Hvilket signal er der her tale om?

 1. Sikkerhedssignalet
 2. MAYDAY RELAY
 3. Ilsignalet

Opgave 12 (gruppe 1)

Du har lige tændt for dit VHF-radioanlæg og hører følgende: MAYDAY MÅGEN MÅGEN MÅGEN her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio modtaget MAYDAY. Hvad fortæller det dig?

 1. Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanalen
 2. Lyngby Radio afslutter nødtrafikken for MÅGEN
 3. Lyngby Radio kvitterer for nødkald og nødmelding fra MÅGEN

Opgave 13 (gruppe 2)

Har du som lystsejler lyttepligt på kanal 16?

 1. Nej, men det er godt sømandsskab at lytte på kanal 16
 2. Ja, man skal altid lytte på kanal 16
 3. Altid, hvis besætningen er over 7 personer

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvilken af nedenfor nævnte kanaler må benyttes til interskibs korrespondance?

 1. 77
 2. 20
 3. 5
 4. 12

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvilken kanal anvender Rømø havn?

 1. 8
 2. 6
 3. 12
 4. 71

Opgave 16 (gruppe 2)

Hvad er sendeeffekten for en bærbar VHF?

 1. 12-15 WATT
 2. 8-10 WATT
 3. 1-6 WATT

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvornår må kanal 13 benyttes til interskibs korrespondance?

 1. Må aldrig benyttes til interskibs korrespondance
 2. Når skibet befinder sig udenfor en afstand af 50 km. fra kysten
 3. Når kanalen ikke benyttes

Opgave 18 (gruppe 2)

Hvilke kanaler benytter Egå Marina?

 1. 12
 2. 26
 3. 6

Opgave 19 (gruppe 2)

Skibsnavnet SVANTE skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering

 1. Sierra Victor Alfa November Tango Echo
 2. Sierra Victor Alfa November Tiger Echo
 3. Sierra Victor Assens November Tango Echo
 4. Sierra Viggo Alfa November Tango Echo

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvilken funktion skal du benytte, hvis du vil dæmpe lydstyrken på dit VHF-anlæg?

 1. Volumen
 2. Squelch
 3. Dimmer

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe?

 1. 15 W
 2. 10 W
 3. 25 W
 4. 5 W

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvilken kanal benyttes typisk til en havnetjeneste?

 1. 72
 2. 12
 3. 6

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvor placeres VHF-antennen normalt og hvorfor?

 1. Søfartsstyrelsen skriver i tilladelsen, hvor man ønsker din antenne placeret for at undgå forstyrrelser
 2. Så højt som muligt for at øge rækkevidden
 3. Kan placeres hvor man ønsker, da placeringen ingen indflydelse har på udbredelsesforholdene

Opgave 24 (gruppe 2)

Må du kalde en kystradiostation, når du ligger i havn?

 1. Kun i forbindelse med nødkorrespondance
 2. Nej
 3. Ja

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvilken trafik må der afvikles på kanal 16?

 1. Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger
 2. Der må kun afvikles nød- og iltrafik
 3. Findes der ingen regler om

Opgave 26 (gruppe 2)

Hvem skal skriftligt underrettes, når en skibsstation overdrages eller sælges?

 1. IT- og Telestyrelsen
 2. Søfartsstyrelsen
 3. TDC

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvornår må et VHF-radioanlæg bestykkes med kanalerne 1F, 2F og 3F?

 1. Når båden benyttes til fiskeri
 2. Efter eget valg
 3. Når båden er et registreret fiskefartøj med havnekendingsnummer

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvor længe må et opkald på kanal 16 vare, når det ikke drejer sig om nød- og ilmeldinger?

 1. Højst 5 minutter
 2. Højst 1 minut
 3. Højst 3 minutter

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvad benyttes kanal 16 til?

 1. Benyttes til nød-, il- og sikkerhed samt opkald
 2. Må kun benyttes af kystradiostationer som kaldekanal
 3. Benyttes kun som lyttekanal

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvilket MMSI nummer skal anvendes til et DSC rutinekald til Stockholm Radio i Sverige?

 1. 002652000
 2. 002191000
 3. 002570400
 4. 002050485

Opgave 31 (gruppe 2)

Må man som maritim VHF-bruger anvende en VHF radio på land?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Findes der ingen regler om

Opgave 32 (gruppe 2)

På hvilke VHF arbejdskanaler udsender Lyngby Radio kulingsvarsling, hvis du ligger i varslingsdistrikt "Fisker"?

 1. 3 og 4
 2. 4 og 64
 3. 7, 2, 1 og 63

Opgave 33 (gruppe 3)

I forbindelse med DSC-udstyr sker udsendelse af en ilmelding i to trin. Hvilke?

 1. Annoncering af ilmeldingen. Afgivelse af selve meldingen
 2. Annoncering på kanal 16. Afgive meldingen på kanal 6
 3. Annoncering af ilmeldingen. Afvente svar fra skibe der kan hjælpe

Opgave 34 (gruppe 3)

Hvad hedder det engelske udtryk for at sende DSC-nødalarm for et andet skib?

 1. DISTRESS RELAY ALERT
 2. DISTRESS ALERT
 3. URGENCY
 4. MAYDAY RELAY

Opgave 35 (gruppe 3)

Hvilke informationer indeholder et skibs DSC-safety kald?

 1. Det kaldende skibs navn - situationens art (f.eks. drivende container) - den kanal hvor selve sikkerhedsmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 2. Det kaldende skibs MMSI-nummer - den ønskede adressering - kaldets art - den kanal hvor selve sikkerhedsmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 3. Det kaldende skibs kaldesignal - kaldets art - vejr og strømforhold - udsendelsesform (normalt telefoni)

Opgave 36 (gruppe 3)

På hvilken kanal annonceres et DSC-urgency kald?

 1. 70
 2. 6
 3. 16
 4. kan man selv vælge

Opgave 37 (gruppe 3)

Ved brug af DSC-udstyr annonceres en sikkerhedsmelding - hvordan?

 1. Ved at udsende et DSC-safety kald
 2. Annonceres altid kun på kanal 16
 3. Kun efter aftale med en kystradiostation

Opgave 38 (gruppe 3)

Du har annonceret en sikkerhedsmelding på kanal 16 og derefter udsendt hele sikkerhedsmeldingen på kanal 6. Bør du efterfølgende kontakte kystradiostationen, hvis det er muligt, og gentage den melding som er udsendt.

 1. Nej, aldrig.
 2. Ja, for kystradiostationen lytter ikke på kanal 6.
 3. Behøves ikke efter indførelse af DSC

Opgave 39 (gruppe 3)

På hvilken kanal annonceres et DSC-safety kald?

 1. Kan man selv vælge
 2. 70
 3. 16
 4. 6

Opgave 40 (gruppe 4)

Din VHF-radio har modtaget et DSC-rutinekald, men du har for travlt med at manøvrere dit fartøj igennem et snævert løb, til at betjene radioen. Først efter 10 minutter har du tid til at tage dig af opkaldet. Hvad vil du gøre?

 1. Jeg vil sende en DSC-kvittering
 2. Jeg vil foretage et almindeligt DSC-opkald til den kaldende station

Opgave 41 (gruppe 4)

Hvor lang tid skal en aktiveret COSPAS/SARSAT EPIRB kunne sende?

 1. 96 timer
 2. 8 timer
 3. 48 timer

Opgave 42 (gruppe 4)

Hvad gælder for EPIRBens batterier generelt?

 1. EPIRBens batteri holdes konstant opladet ved hjælp af indbyggede sollysceller
 2. At udstyret skal være tydeligt mærket med batteriets udløbsdato, samt at batteriudskiftning skal foregå på et autoriseret værksted
 3. At udstyrets batterier er genopladelige, hvorfor EPIRBen altid skal være tilsluttet en batterioplader

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvilket havområde befinder du dig i, hvis du er inden for radiotelefonidækning af mindst 1 VHF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC?

 1. A4
 2. A3
 3. A2
 4. A1

Opgave 44 (gruppe 4)

En COSPAS-SARSAT EPIRB sender på 121,5 MHZ, hvad benyttes frekvensen til?

 1. Bruges af satellitter til pejling
 2. Pejling
 3. Alarm direkte til SOK

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad står MMSI for?

 1. Most Maritime Safety System
 2. Maritime Military Safety Information
 3. Maritime Mobile Service Identity

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvilket frekvensområde dækker et maritimt VHF-radioanlæg?

 1. 156-174 MHz
 2. 156-174 KHz
 3. 156-174 GHz

Opgave 47 (gruppe 4)

Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre?

 1. Ringe hjem og fortælle, at der ikke er grund til nervøsitet
 2. Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem
 3. Slukke for EPIRBen og omgående kontakte en kyststation og fortælle fejlen