SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Du hører følgende på kanal 16: MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe LOTTE/XPC4241 SEELONCE FEENEE Hvad betyder det?

 1. Dette er indledningen til et MAYDAY RELAY signal
 2. Arbejdet på kanal 16 kan herefter genoptages i fuld omfang
 3. Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanal 16
 4. Arbejdet på kanal 16 kan genoptages i begrænset omfang

Opgave 2 (gruppe 1)

Hvilket signal benyttes, hvis et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende livsfare og øjeblikkelig hjælp er nødvendig?

 1. PAN PAN
 2. SECURITE
 3. MAYDAY

Opgave 3 (gruppe 1)

Du hører et ilsignal, men efter 3 minutter har du stadig ikke hørt nogen melding. Hvem skal du så vidt muligt underrette?

 1. En kystradiostation
 2. NMOC (Nationalt Maritimt OperationsCenter) tidligere VFK tidligere SOK
 3. Øvrige skibe i området

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvilket signal skal du benytte, hvis du observerer en drivende genstand, der er til fare for den øvrige skibsfart?

 1. Ilsignalet
 2. Nødsignalet
 3. Sikkerhedssignalet

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvornår skal man kvittere for en nødmelding?

 1. Det findes der ingen regler for
 2. Kun hvis man har plads om bord til alle nødstedte personer
 3. Når man uden tvivl befinder sig i nærheden

Opgave 6 (gruppe 1)

Må en længerevarende sikkerhedsmelding udsendes på kanal 16?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 7 (gruppe 1)

Du befinder dig 5 sømil vest for Hirtshals om bord på motorbåden HANNE / XP4848. Du har fået motorstop, og der er en ret hård vestenvind. Du ønsker at tilkalde assistance ved udsendelse af et ilsignal og en ilmelding på kanal 16. Vælg den korrekte radiomæssige procedure:

 1. Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 2. SECURITY - SECURITY - SECURITY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop - skift til kanal 6
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 4. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er HANNE HANNE HANNE / XP4848 har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance

Opgave 8 (gruppe 1)

Du hører følgende: SECURITE - SECURITE - SECURITE ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN/XPA1234 vragmelding skifter til kanal 6. Hvilket signal er der her tale om?

 1. Ilsignalet
 2. MAYDAY RELAY
 3. Sikkerhedssignalet

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvornår må du udsende en sikkerhedsmelding?

 1. Når der er observeret vrag, drivgods, miner eller enhver anden overhængende fare for skibsfarten
 2. Udsendes kun hvis der er kuling eller storm
 3. Hvis en person er faldet overbord, og der er fare for denne persons sikkerhed

Opgave 10 (gruppe 1)

Hvornår skal en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" afsluttes?

 1. Når hjælp ikke længere er nødvendig
 2. Ilmeldinger afsluttes aldrig
 3. Når Lyngby Radio har kvitteret

Opgave 11 (gruppe 1)

Du har lige tændt for dit VHF-radioanlæg og hører følgende: MAYDAY MÅGEN MÅGEN MÅGEN her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio modtaget MAYDAY. Hvad fortæller det dig?

 1. Lyngby Radio kvitterer for nødkald og nødmelding fra MÅGEN
 2. Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanalen
 3. Lyngby Radio afslutter nødtrafikken for MÅGEN

Opgave 12 (gruppe 1)

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

 1. Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
 2. Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios arbejdskanaler er optaget
 3. Ja, men kun sende

Opgave 13 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om nedsat effekt?

 1. 10
 2. 1
 3. 15

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvad gør en kystradiostation, der tilbyder offentlig korrespondance til et skib?

 1. Skibet bliver kun påført kystradiostationens næstfølgende trafikliste
 2. Kystradiostationen kalder skibet på kanal 16 eller med DSC
 3. Skibet bliver jævnligt kaldt på den arbejdskanal, der tilhører det område, hvori det sejler

Opgave 15 (gruppe 2)

Må du føre en interskibssamtale med skib i søen, når du ligger i havn?

 1. Kun hvis det er vigtigt (ikke nød)
 2. Nej
 3. Skibe, der ligger i havn, må ikke anvende VHF-radioanlægget
 4. Ja

Opgave 16 (gruppe 2)

Hvilken VHF-kanal er interskibskanal?

 1. 11
 2. 72
 3. 7

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for et VHF-radioanlæg?

 1. 10 Watt
 2. 50 Watt
 3. 5 Watt
 4. 25 Watt

Opgave 18 (gruppe 2)

Hvor mange cifre er der i en datotidsgruppe?

 1. 8
 2. 10
 3. 6

Opgave 19 (gruppe 2)

Skibsnavnet SACHA skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering.

 1. Siesta Alfa Charlie Hotel Alfa
 2. Sierra Alfa Charlie Hotel Alfa
 3. Sierra Alfa Charlie Hotel Alaska
 4. Sierra Alfa Charlie Honolulu Alfa

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvilken af de nævnte arbejdskanaler kan du ifølge tillægget anvende til at kalde Antwerpen Radio i Belgien?

 1. 66
 2. 23
 3. 85
 4. 24

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvad benyttes interskibskanalerne til?

 1. Indbyrdes korrespondance mellem skibe
 2. Benyttes af kystradiostationer og skibe, hvis alle arbejdskanaler er optaget
 3. Kun til udsendelse af ilmeldinger

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvad regulerer man med "Volumen" knappen?

 1. Sendeeffekten
 2. Lydstyrken i højtaler
 3. Lys i display

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvilken kanal anvendes som interskibskanal?

 1. 12
 2. 23
 3. 6
 4. 66

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om fuld effekt?

 1. 25
 2. 75
 3. 50

Opgave 25 (gruppe 2)

På de fleste VHF-anlæg findes en dimmer funktion. Hvad bruges den til?

 1. Støjfilterfunktionen
 2. Hurtigt valg af kanal 16
 3. Dæmpe lydstyrken
 4. Nedblænding af lys i display

Opgave 26 (gruppe 2)

Kan skibsføreren gøres ansvarlig for den ombordværende radiooperatørs handlinger?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvad er sendeeffekten for en bærbar VHF?

 1. 1-6 WATT
 2. 12-15 WATT
 3. 8-10 WATT

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvornår udsender Torshavn Radio på Færøerne trafikliste på VHF?

 1. 0105, 0305, 0505 osv..............UTC
 2. Torshavn Radio har ingen VHF-kanaler
 3. 0233, 0633, 1033 osv..............UTC
 4. 0035, 0235, 0435 osv..............UTC

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvad står UTC for?

 1. Universal Time Coordinated
 2. Møntenhed der benyttes ved afregning
 3. Ukendt Telefon Central

Opgave 30 (gruppe 2)

Du er stået til søs og benytter Dual Watch-systemet på dit VHF-radioanlæg. Den valgte kanal er kanal 72. Dit skib bliver kaldt på Kanal 16. Du griber mikrotelefonen, trykker på sendetasten og svarer det kaldende skib. Hvorfor opnår I ikke kontakt?

 1. Aktiveres senderen under Dual Watch funktionen, vil den sende på den valgte kanal
 2. Fordi det kaldende skib automatisk vil lytte på interskibskanalen 6
 3. Ikke på grund af tekniske årsager

Opgave 31 (gruppe 2)

Kaldesignalet OYAB skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, sæt x ved den rigtige bogstavering.

 1. Oscar - Yankee - Alfa - Bravo
 2. Ole - Yrsa - Anders - Bo
 3. Oklahoma - Yokohama - Amsterdam - Baltimore

Opgave 32 (gruppe 2)

Må du lave et opkald uden identifikation?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Findes der ingen regler om

Opgave 33 (gruppe 3)

Du befinder dig om bord på et skib med DSC-anlæg. Du modtager en DSC-nødalarm fra et andet skib. I befinder jer begge i et A1 område. Du befinder dig tæt på det nødstedte skib. Hvordan vil du kvittere?

 1. Jeg vil kvittere med DSC
 2. Jeg vil kvittere for modtagelsen på kanal 16
 3. Jeg vil afvente, at en kystradiostation kvitterer med DSC, hvorefter jeg også kvitterer på DSC
 4. Da jeg befinder mig i A1 område, vil jeg ikke foretage mig noget

Opgave 34 (gruppe 3)

Hvilken kanal vil man normalt vælge til udsendelse af selve ilmeldingen?

 1. 16
 2. 70
 3. 6
 4. 12

Opgave 35 (gruppe 3)

Kan et DSC-urgency kald indeholde informationer om den ønskede hjælp?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 36 (gruppe 3)

Hvilken af nedenfor nævnte kanaler vil man normalt vælge til udsendelse af selve sikkerhedsmeldingen?

 1. 5
 2. 6
 3. 12
 4. 70

Opgave 37 (gruppe 3)

Når en station har udsendt en ilmelding, indledt med et DSC-urgency kald til ALLE STATIONER, og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere ilmeldingen. Skal man ved denne annullering lave et DSC-kald?

 1. Findes der ingen regler om
 2. Ja
 3. Nej

Opgave 38 (gruppe 3)

Hvilke informationer indeholder et skibs DSC-urgency kald?

 1. Det kaldende skibs MMSI-nummer - den ønskede adressering - kaldets art - den kanal hvor selve ilmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 2. Det kaldende skibs navn - situationens art (f.eks mand over bord) - vejrforhold - skibets destination - den kanal hvor selve ilmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 3. Det kaldende skibs kaldesignal - kaldets art - vejr- og strømforhold - den ønskede hjælp - udsendelsesform (normalt telefoni)

Opgave 39 (gruppe 3)

Hvilken af nedenfor nævnte informationer kan du indtaste med DSC-udstyrets tastatur, hvis du skal udsende en DISTRESS ALERT?

 1. Den ønskede hjælp
 2. Nødsituationens art
 3. Vejrforhold
 4. Antal personer om bord

Opgave 40 (gruppe 4)

Du har sendt et DSC-rutinekald til et andet skib. Du modtager ingen DSC-kvittering. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 1 minut
 3. Efter 5 minutter

Opgave 41 (gruppe 4)

En COSPAS-SARSAT EPIRB sender på 121,5 MHZ, hvad benyttes frekvensen til?

 1. Pejling
 2. Alarm direkte til SOK
 3. Bruges af satellitter til pejling

Opgave 42 (gruppe 4)

Hvor lang batteri-tid har en SART efter den er aktiveret af en 3 cm. radarstråle?

 1. 48 timer
 2. 96 timer
 3. 8 timer

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvilken af de nævnte frekvenser benytter en COSPAS/SARSAT EPIRB?

 1. 156,8 MHz
 2. 406 MHz
 3. 9200 MHz

Opgave 44 (gruppe 4)

Hvor stor er nøjagtigheden af positionsbestemmelsen på 406 MHz?

 1. I langt de fleste tilfælde bedre end 50 kilometer
 2. I langt de fleste tilfælde bedre end 5 kilometer
 3. I langt de fleste tilfælde bedre end 20 kilometer

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvilket sprog anvendes i internationale NAVTEX meddelelser?

 1. Fransk
 2. Spansk
 3. Dansk
 4. Engelsk

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvad er NAVAREA?

 1. Skibets planlagte rute
 2. Havområder med tæt trafik
 3. Opdeling af farvandene for udsendelser af maritim sikkerhedsinformation (MSI)

Opgave 47 (gruppe 4)

Hvad er Lyngby Radio's MMSI nummer?

 1. 002191000
 2. 219001000
 3. 100000219