SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Du hører nødkald og nødmelding på kanal 16 fra skibet SØHESTEN/OYAK2 et par gange. Skibet er afgjort langt borte, men ingen har kvitteret. Hvad gør du?

 1. Da jeg er afgjort langt borte, undlader jeg at kvittere
 2. Jeg vil kalde SØHESTEN og anbefale, at han prøver en anden kanal
 3. Jeg kvitterer for nødmeldingen, hvorefter jeg sender en MAYDAY RELAY

Opgave 2 (gruppe 1)

Hvis man hører en nødmelding fra et skib, der uden tvivl befinder sig i nærheden, skal man så kvittere?

 1. Ja, altid på kanal 16, uanset om kyststationen har kvitteret
 2. Nej, ikke hvis en kyststation har kvitteret
 3. Kun hvis man kan hjælpe
 4. Skibe kvitterer aldrig for en nødmelding

Opgave 3 (gruppe 1)

Skal der kvitteres for en sikkerhedsmelding?

 1. Ja, hvis den udsendes af en kystradiostation
 2. Nej, aldrig
 3. Ja, altid

Opgave 4 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende et nødsignal?

 1. Når du har fået motorstop, og vil gå på grund inden der er gået 4 timer
 2. Når et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare og anmoder om øjeblikkelig hjælp
 3. Nødsignaler udsendes kun af kystradiostationer
 4. Hvis du observerer en drivende mine

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvilken melding vil du hurtigst muligt udsende, hvis du observerer en drivende mine?

 1. Sikkerhedsmelding til Lyngby Radio
 2. Sikkerhedsmelding til alle stationer
 3. Ilmelding til alle stationer

Opgave 6 (gruppe 1)

Hvornår må du udsende en sikkerhedsmelding?

 1. Udsendes kun hvis der er kuling eller storm
 2. Når der er observeret vrag, drivgods, miner eller enhver anden overhængende fare for skibsfarten
 3. Hvis en person er faldet overbord, og der er fare for denne persons sikkerhed

Opgave 7 (gruppe 1)

Hvornår skal man kvittere for en nødmelding?

 1. Kun hvis man har plads om bord til alle nødstedte personer
 2. Når man uden tvivl befinder sig i nærheden
 3. Det findes der ingen regler for

Opgave 8 (gruppe 1)

Hvis du hører en ilmelding adresseret til Lyngby Radio, må du så fortsætte dit normale arbejde?

 1. Ja
 2. Ilmeldinger kan ikke adresseres til Lyngby Radio
 3. Nej

Opgave 9 (gruppe 1)

Du har lige lyttet til en sikkerhedsmelding, udsendt af et andet skib på kanal 6. Skal du kvittere for denne sikkerhedsmelding?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Jeg vil straks kalde en kystradiostation og fortælle om indholdet af den modtagne sikkerhedsmelding

Opgave 10 (gruppe 1)

Udsender Lyngby Radio sikkerhedsmeldinger/navigationsadvarsler?

 1. Lyngby Radio udsender sikkerhedsmeldinger kl 0105, 0305, 0505 etc. (UTC)
 2. Kun efter anmodning
 3. Nej, fartøjer holder selv øje med, om der stadig er fare på færde
 4. Ja

Opgave 11 (gruppe 1)

Hvornår skal en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" afsluttes?

 1. Når Lyngby Radio har kvitteret
 2. Når hjælp ikke længere er nødvendig
 3. Ilmeldinger afsluttes aldrig

Opgave 12 (gruppe 1)

Du befinder dig om bord på skibet THOR og har lige hørt en ilmelding fra skibet HANNE vedrørende slæbeassistance. Du er lige i nærheden, og kan yde assistance. Hvordan kalder du skibet?

 1. HANNE her er THOR THOR
 2. PAN PAN HANNE HANNE her er THOR THOR
 3. Lyngby Radio - Lyngby Radio her er THOR THOR jeg kan assistere HANNE

Opgave 13 (gruppe 2)

På hvilken kanal laves et opkald til et andet skib uden DSC, hvis intet andet er aftalt?

 1. 12
 2. 16
 3. 6

Opgave 14 (gruppe 2)

På hvilken kanal har du mulighed for at tale direkte med vagten på Langebro i København?

 1. 6
 2. 12
 3. 23

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om nedsat effekt?

 1. 1
 2. 10
 3. 15

Opgave 16 (gruppe 2)

Du befinder dig om bord på det gode skib MÅGEN og vil lave et opkald til skibet TERNEN. Hvordan vil dette opkald normalt lyde på VHF-båndet?

 1. TERNEN her er MÅGEN
 2. MÅGEN kalder TERNEN
 3. TERNEN her er MÅGEN MÅGEN

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvem har det endelige ansvar for, at VHF-radioanlægget benyttes i overensstemmelse med de gældende regler?

 1. TDC
 2. Skibsføreren
 3. Radiocertifikatindehaveren

Opgave 18 (gruppe 2)

Kan du gratis få en vejrmelding over Lyngby Radio?

 1. Nej
 2. Ja, hvis man ligger i havn
 3. Ja

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad indebærer tavshedspligten blandt andet?

 1. Det er forbudt at gengive kommunikation, der ikke er bestemt for radiostationen eller på nogen som helst måde at udnytte oplysninger, der er opnået ved aflytning af sådan kommunikation
 2. Under en telefonsamtale må man f. eks. aldrig oplyse en persons personnummer
 3. At man aldrig bringer oplysninger om nærliggende skibe i sit område

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvad står UTC for?

 1. Universal Time Coordinated
 2. Møntenhed der benyttes ved afregning
 3. Ukendt Telefon Central

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om fuld effekt?

 1. 50
 2. 25
 3. 75

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvad kaldes ekspeditionsmåden, hvor sending sker skiftevis i hver retning på samme frekvens?

 1. Semi-duplex
 2. Simplex
 3. Duplex

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvordan udbredes VHF-radiobølger?

 1. VHF-radiobølger har lang rækkevidde, fordi de reflekteres i Ionosfæren
 2. VHF-radiobølger følger jordens krumning
 3. VHF-radiobølger udbredes efter rette linier

Opgave 24 (gruppe 2)

Vælg den vigtigste af alle uskrevne regler.

 1. Undgå at kalde op til kystradiostationerne
 2. Tænd kun for radioen når du skal have en samtale
 3. Brug radioen med samme hensyntagen, som det forventes af andre

Opgave 25 (gruppe 2)

Har du som lystsejler lyttepligt på kanal 16?

 1. Ja, man skal altid lytte på kanal 16
 2. Altid, hvis besætningen er over 7 personer
 3. Nej, men det er godt sømandsskab at lytte på kanal 16

Opgave 26 (gruppe 2)

Hvem har den endelige afgørelse af, hvilken kanal der skal benyttes efter et opkald fra anden skibsstation på kanal 16?

 1. Den kaldende station
 2. Den kaldte station
 3. Det findes der ingen regler for

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe?

 1. 25 W
 2. 10 W
 3. 15 W
 4. 5 W

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvad skal man sikre sig, inden man laver et opkald?

 1. Man skal ikke sikre sig noget
 2. At det kaldte skib er indenfor rækkevidde
 3. At kanalen man ønsker at anvende, er fri

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvilken kanal benytter ifølge tillægget Flensburg Radio i Tyskland?

 1. 01
 2. 27
 3. 60

Opgave 30 (gruppe 2)

Kan et SRC-certifikat tilbagekaldes?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 31 (gruppe 2)

Er der krav om certifikat for at betjene en bærbar VHF?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvilken VHF-kanal er interskibskanal?

 1. 72
 2. 11
 3. 7

Opgave 33 (gruppe 3)

Er det muligt på VHF-radioen at sende en DSC-nødalarm på kanal 16?

 1. Kan man selv vælge
 2. Ja
 3. Nej

Opgave 34 (gruppe 3)

Hvad er kaldets art, hvis man på DSC-udstyret vælger URGENCY?

 1. Il
 2. Nød
 3. Sikkerhed

Opgave 35 (gruppe 3)

Kan et DSC-urgency kald indeholde informationer om den ønskede hjælp?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 36 (gruppe 3)

Du befinder dig om bord på et skib med DSC-anlæg. Du modtager en DSC-nødalarm fra et andet skib. I befinder jer begge i et A1 område. Du befinder dig tæt på det nødstedte skib. Hvordan vil du kvittere?

 1. Da jeg befinder mig i A1 område, vil jeg ikke foretage mig noget
 2. Jeg vil afvente, at en kystradiostation kvitterer med DSC, hvorefter jeg også kvitterer på DSC
 3. Jeg vil kvittere med DSC
 4. Jeg vil kvittere for modtagelsen på kanal 16

Opgave 37 (gruppe 3)

Ved brug af DSC-udstyr annonceres en sikkerhedsmelding - hvordan?

 1. Annonceres altid kun på kanal 16
 2. Ved at udsende et DSC-safety kald
 3. Kun efter aftale med en kystradiostation

Opgave 38 (gruppe 3)

Hvilken af nedenfor nævnte kanaler vil man normalt vælge til udsendelse af selve sikkerhedsmeldingen?

 1. 70
 2. 6
 3. 12
 4. 5

Opgave 39 (gruppe 3)

Hvordan indleder man udsendelsen af en ilmelding, hvis man har DSC-udstyr?

 1. Ved annoncering på kanal 16 alene
 2. Ved at udsende et DSC-urgency kald
 3. Efter aftale med en kystradiostation

Opgave 40 (gruppe 4)

Hvad er Lyngby Radio's MMSI nummer?

 1. 219001000
 2. 100000219
 3. 002191000

Opgave 41 (gruppe 4)

Hvad gælder for EPIRBens batterier generelt?

 1. At udstyret skal være tydeligt mærket med batteriets udløbsdato, samt at batteriudskiftning skal foregå på et autoriseret værksted
 2. At udstyrets batterier er genopladelige, hvorfor EPIRBen altid skal være tilsluttet en batterioplader
 3. EPIRBens batteri holdes konstant opladet ved hjælp af indbyggede sollysceller

Opgave 42 (gruppe 4)

Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre?

 1. Ringe hjem og fortælle, at der ikke er grund til nervøsitet
 2. Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem
 3. Slukke for EPIRBen og omgående kontakte en kyststation og fortælle fejlen

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvordan defineres havområde A1?

 1. Et område inden for radiotelefonidækning af mindst en MF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC
 2. Et område inden for dækning af en Inmarsat geostationær satellit, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via Inmarsat-systemet
 3. Et område inden for radiotelefonidækning af mindst en VHF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC

Opgave 44 (gruppe 4)

Skal man manuelt sætte DSC-udstyret til at lytte på kanal 70?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad står DSC for?

 1. Danish Sailor Center
 2. Digital Selective Calling
 3. Data System Call

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvilken af de nævnte frekvenser benytter en COSPAS/SARSAT EPIRB?

 1. 406 MHz
 2. 156,8 MHz
 3. 9200 MHz

Opgave 47 (gruppe 4)

På en NAVTEX modtager er der 4 meddelelsestyper du ikke kan fravælge. Hvilke?

 1. E, F, D og L
 2. B, D, E og L
 3. A, B, D og L