SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Når en station har udsendt en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere sin ilmelding. Hvordan?

 1. Dette gøres via kystradiostationen
 2. Ilmeldinger adresseret til "ALLE STATIONER", skal ikke annulleres
 3. Ved at udsende en ny ilmelding, adresseret til "ALLE STATIONER"

Opgave 2 (gruppe 1)

Hvilket signal kan benyttes, hvis du ønsker lægeråd?

 1. SECURITE - SECURITE - SECURITE
 2. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY

Opgave 3 (gruppe 1)

Hvad hedder nødsignalet?

 1. SEELONCE
 2. MAYDAY
 3. PRUDONCE
 4. SEELONCE MAYDAY

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvilket signal skal du benytte, hvis du observerer en drivende genstand, der er til fare for den øvrige skibsfart?

 1. Ilsignalet
 2. Sikkerhedssignalet
 3. Nødsignalet

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvornår kan et skib udsende en nødmelding for et andet skib?

 1. Hvis skibet pludselig mister radiokontakt med et andet skib
 2. Når skibet har modtaget en nødmelding, men ingen synes at have reageret
 3. Det er forbeholdt kystradiostationer

Opgave 6 (gruppe 1)

Du befinder dig midt i Øresund på skibet MOLLY / OU1234 uden DSC. Du observerer en drivende container. Der er mange andre lystbåde i området. Vælg hvilken melding du vil udsende på din VHF kanal 16.

 1. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er MOLLY MOLLY MOLLY / OU1234 drivende container observeret i Øresund - skifter til kanal 6. Afventer herefter opkald fra skibe i nærheden
 2. SECURITE - SECURITE - SECURITE ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er MOLLY MOLLY MOLLY / OU1234 drivende container observeret i Øresund - skifter til kanal 6. På kanal 6 udsendes samme kald og en uddybende forklaring
 3. SECURITE her er MOLLY observeret drivende container i Øresund for yderligere information kald mig på kanal 6

Opgave 7 (gruppe 1)

Efter at du har kvitteret for en nødmelding fra MÅGEN/XPA1234 laver du et nyt opkald til MÅGEN. Dit skib hedder TERNEN. Hvordan lyder dit nye opkald, og hvad indeholder meldingen nu?

 1. Mayday MÅGEN her er TERNEN SEELONCE FEENEE
 2. her er TERNEN TERNEN position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx
 3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN forventer at være fremme kl. xxxx
 4. MAYDAY MÅGEN her er TERNEN TERNEN position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx

Opgave 8 (gruppe 1)

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

 1. Ja, men kun sende
 2. Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
 3. Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios arbejdskanaler er optaget

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvis du hører en ilmelding adresseret til Lyngby Radio, må du så fortsætte dit normale arbejde?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Ilmeldinger kan ikke adresseres til Lyngby Radio

Opgave 10 (gruppe 1)

Hvilket signal benyttes, hvis der følger en meget hastende meddelelse angående et skibs eller en persons sikkerhed, men hvor der IKKE er fare for tab af mennekeliv?

 1. SECURITE
 2. MAYDAY
 3. PAN PAN

Opgave 11 (gruppe 1)

Du befinder dig om bord på skibet THOR og har lige hørt en ilmelding fra skibet HANNE vedrørende slæbeassistance. Du er lige i nærheden, og kan yde assistance. Hvordan kalder du skibet?

 1. PAN PAN HANNE HANNE her er THOR THOR
 2. Lyngby Radio - Lyngby Radio her er THOR THOR jeg kan assistere HANNE
 3. HANNE her er THOR THOR

Opgave 12 (gruppe 1)

Du hører nødkald og nødmelding på kanal 16 fra skibet SØHESTEN/OYAK2 et par gange. Skibet er afgjort langt borte, men ingen har kvitteret. Hvad gør du?

 1. Da jeg er afgjort langt borte, undlader jeg at kvittere
 2. Jeg vil kalde SØHESTEN og anbefale, at han prøver en anden kanal
 3. Jeg kvitterer for nødmeldingen, hvorefter jeg sender en MAYDAY RELAY

Opgave 13 (gruppe 2)

På hvilken kanal har du mulighed for at tale direkte med vagten på Langebro i København?

 1. 12
 2. 6
 3. 23

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvor langt rækker en radioforbindelse på VHF-frekvenser?

 1. Typisk 80-120 Km
 2. Typisk 50-60 Km
 3. Typisk 120-170 Km

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvilken VHF-kanal er interskibskanal?

 1. 72
 2. 7
 3. 11

Opgave 16 (gruppe 2)

Du bliver kaldt på kanal 16, men hører ikke hvem der kalder. Hvad gør du?

 1. Jeg svarer straks, idet jeg i svaret beder den kaldende station gentage sit navn eller identitet
 2. Jeg lader den kaldende station kalde igen
 3. Jeg kan forvente, at den nærmeste kystradiostation fortæller, hvem der kaldte

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvad hedder det, hvis du samtidig vil lytte på kanal 16 og på kanal 6?

 1. Dual Watch
 2. Squels'er
 3. Duplex

Opgave 18 (gruppe 2)

Hvilket navn i det fonetiske alfabet bruges for bogstavet U?

 1. Uniform
 2. Union
 3. Ulric
 4. Uncle

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe?

 1. 5 W
 2. 15 W
 3. 10 W
 4. 25 W

Opgave 20 (gruppe 2)

Opkræver Søfartsstyrelsen en årlig afgift for et kaldesignalsbevis?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Kun hvis VHF-anlægget benyttes til offentlig korrespondance

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Ilmeldinger
 2. Vejledning i madlavning til et andet skib på kanal 1 L
 3. Signaler eller opkald uden identifikation

Opgave 22 (gruppe 2)

På hvilket hospital kommer man i kontakt med en læge, hvis man anmoder om lægeråd via Lyngby Radio?

 1. Gentofte Sygehus
 2. Esbjerg Centralsygehus (Sydvestjysk sygehus i Esbjerg)
 3. Vilkårligt hospital

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvorfor benytter man nedsat effekt?

 1. Benyttes kun til interskibssamtaler
 2. For at få bedre rækkevidde
 3. For at forstyrre mindst muligt

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om fuld effekt?

 1. 50
 2. 75
 3. 25

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvad står bogstavet "F" for i betegnelsen F3E?

 1. Finere Lydgengivelse
 2. Fiskerikanaler
 3. Frekvensmodulation

Opgave 26 (gruppe 2)

Hvordan lyder et opkald fra TERNEN til SVALEN på kanal 16?

 1. Hallo SVALEN her er TERNEN
 2. SVALEN her er TERNEN TERNEN
 3. TERNEN kalder SVALEN

Opgave 27 (gruppe 2)

Du har foretaget et opkald på kanal 16. Du får intet svar. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 1 minut
 3. Når som helst
 4. Efter 2 minutter

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvornår må kanal 13 benyttes til interskibs korrespondance?

 1. Når skibet befinder sig udenfor en afstand af 50 km. fra kysten
 2. Når kanalen ikke benyttes
 3. Må aldrig benyttes til interskibs korrespondance

Opgave 29 (gruppe 2)

Må man som maritim VHF-bruger anvende en VHF radio på land?

 1. Ja
 2. Findes der ingen regler om
 3. Nej

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvilken af nedenfor nævnte kanaler må benyttes til interskibs korrespondance?

 1. 77
 2. 5
 3. 12
 4. 20

Opgave 31 (gruppe 2)

Hvem tildeler kaldesignaler i maritime radiotjenester?

 1. TDC
 2. Søfartsstyrelsen
 3. Radiofabrikanterne

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvilken trafik må der afvikles på kanal 16?

 1. Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger
 2. Findes der ingen regler om
 3. Der må kun afvikles nød- og iltrafik

Opgave 33 (gruppe 3)

Kan et DSC-urgency kald indeholde informationer om den ønskede hjælp?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 34 (gruppe 3)

Skibe, der modtager et DSC-kald, der annoncerer en sikkerhedsmelding, skal ikke kvittere for modtagelsen, men skal skibe kvittere for selve sikkerhedsmeldingen, der efterfølgende bliver udsendt på en arbejdskanal/interskibskanal?

 1. Findes der ingen regler om
 2. Nej
 3. Ja

Opgave 35 (gruppe 3)

Hvordan indleder man udsendelsen af en ilmelding, hvis man har DSC-udstyr?

 1. Ved at udsende et DSC-urgency kald
 2. Efter aftale med en kystradiostation
 3. Ved annoncering på kanal 16 alene

Opgave 36 (gruppe 3)

Må man lave et DSC-urgency kald direkte til en kystradiostation?

 1. Nej
 2. Kun efter aftale
 3. Ja

Opgave 37 (gruppe 3)

Hvad hedder det engelske udtryk for at sende DSC-nødalarm for et andet skib?

 1. DISTRESS ALERT
 2. MAYDAY RELAY
 3. DISTRESS RELAY ALERT
 4. URGENCY

Opgave 38 (gruppe 3)

Du befinder dig ombord på et skib med DSC-anlæg. Du modtager en DISTRESS ALERT og efterfølgende nødkald og nødmelding på kanal 16. Det nødstedte skib befinder sig uden tvivl i nærheden. Hvordan vil du kvittere?

 1. På kanal 16
 2. Jeg vil kvittere på DSC-udstyret (DISTRESS ACKNOWLEDGE)
 3. Jeg kvitterer først på DSC-udstyret og derefter på kanal 16

Opgave 39 (gruppe 3)

Kan man i et DSC-urgency kald angive, hvilken kanal selve ilmeldingen vil blive udsendt på?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 40 (gruppe 4)

Hvor lang tid skal en aktiveret COSPAS/SARSAT EPIRB kunne sende?

 1. 96 timer
 2. 48 timer
 3. 8 timer

Opgave 41 (gruppe 4)

En COSPAS-SARSAT EPIRB sender på 121,5 MHZ, hvad benyttes frekvensen til?

 1. Bruges af satellitter til pejling
 2. Alarm direkte til SOK
 3. Pejling

Opgave 42 (gruppe 4)

Hvilket havområde befinder du dig i, hvis du er inden for radiotelefonidækning af mindst 1 VHF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC?

 1. A1
 2. A4
 3. A2
 4. A3

Opgave 43 (gruppe 4)

Du har købt DSC-udstyr. Hvem skal du henvende dig til for at få et MMSI-nummer?

 1. TDC
 2. IT- og Telestyrelsen
 3. Søfartsstyrelsen

Opgave 44 (gruppe 4)

Hvordan ser et signal fra en aktiveret radar SART ud på en radarskærm?

 1. 12 prikker
 2. Kaldesignal
 3. MMSI nummer

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad er en EPIRB?

 1. Navigationsudstyr
 2. Radartransponder
 3. Nødradiopejlesender

Opgave 46 (gruppe 4)

Skal du foreslå en arbejdskanal, hvis du kalder en kystradiostation med dit DSC-udstyr?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 47 (gruppe 4)

Du har sendt et DSC-rutinekald til et andet skib. Du modtager ingen DSC-kvittering. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 1 minut
 2. Efter 5 minutter
 3. Efter 3 minutter