SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Du har lige tændt for dit VHF-radioanlæg og hører følgende: MAYDAY MÅGEN MÅGEN MÅGEN her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio modtaget MAYDAY. Hvad fortæller det dig?

 1. Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanalen
 2. Lyngby Radio afslutter nødtrafikken for MÅGEN
 3. Lyngby Radio kvitterer for nødkald og nødmelding fra MÅGEN

Opgave 2 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende et nødsignal?

 1. Når du har fået motorstop, og vil gå på grund inden der er gået 4 timer
 2. Når et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare og anmoder om øjeblikkelig hjælp
 3. Nødsignaler udsendes kun af kystradiostationer
 4. Hvis du observerer en drivende mine

Opgave 3 (gruppe 1)

I forbindelse med mand over bord, har du besluttet at sende et ilsignal. Der er mange skibe i området. Vælg det korrekte signal i denne situation. Dit skib hedder METTE / XPC2218.

 1. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - ALLE STATIONER ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er METTE METTE METTE/ XPC2218 mand over bord kl. xxxx på positionen ....... (alle yderligere oplysninger, der kan lette eftersøgningen)
 2. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN her er METTE METTE METTE/ XPC2218 jeg har mand overbord
 3. ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er METTE METTE METTE/ XPC2218 PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN mand over bord kl. xxxx på positionen ..... (alle yderligere oplysninger, der kan lette eftersøgningen)

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvornår kan et skib udsende en nødmelding for et andet skib?

 1. Skibe må ikke udsende en nødmelding for et andet skib
 2. Hvis et skib ikke melder sig på et aftalt tidspunkt og kanal
 3. Når det nødstedte skib ikke selv er i stand til at udsende nødmelding

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvis nødtrafikken forstyrres, kan der anmodes om radiotavshed ved at anvende ordene SEELONCE MAYDAY. Hvem kan anmode om radiotavshed?

 1. Kun den der leder nødarbejdet (RCC eller OSC)
 2. Kun den nødstedte
 3. Kun kystradiostationer

Opgave 6 (gruppe 1)

Hvad betyder ordet SECURITE?

 1. At der følger en meget hastende meddelelse angående et skibs eller en persons sikkerhed
 2. At der følger en sikkerhedsmelding med vigtige navigationsadvarsler eller meteorologiske varsler
 3. Bruges ved annullering af en ilmelding

Opgave 7 (gruppe 1)

Dit fartøj er kommet i vanskeligheder, og du vurderer, at der er alvorlig og overhængende fare for besætningens liv. Hvilket signal vil du som fører benytte for at anmode om øjeblikkelig hjælp?

 1. Nødsignalet
 2. Ilsignalet
 3. Sikkerhedssignalet

Opgave 8 (gruppe 1)

Efter at du har kvitteret for en nødmelding fra MÅGEN/XPA1234 laver du et nyt opkald til MÅGEN. Dit skib hedder TERNEN. Hvordan lyder dit nye opkald, og hvad indeholder meldingen nu?

 1. MAYDAY MÅGEN her er TERNEN TERNEN position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx
 2. her er TERNEN TERNEN position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx
 3. Mayday MÅGEN her er TERNEN SEELONCE FEENEE
 4. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN forventer at være fremme kl. xxxx

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvornår skal en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" afsluttes?

 1. Når Lyngby Radio har kvitteret
 2. Ilmeldinger afsluttes aldrig
 3. Når hjælp ikke længere er nødvendig

Opgave 10 (gruppe 1)

Du hører følgende på kanal 16: MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN kaldesignal XPA1234 position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt 4 personer om bord har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget synker hurtigt alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu. Efter ca. 1 minut har du stadig ikke hørt nogen kvittering, hvorfor du kvitterer på kanal 16. Du befinder dig ca. 10 sømil nord for Mågen og det vil tage dig et par timer at komme til undsætning. Dit skib hedder TERNEN. Hvilken melding vil du sende efter din kvittering?

 1. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY alle stationer alle stationer alle stationer her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 2. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER HER ER TERNEN TERNEN TERNEN/OU3131 PAN PAN følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY RELAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 4. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er TERNEN TERNEN TERNEN Afventer herefter opkald fra interesserede stationer

Opgave 11 (gruppe 1)

Du befinder dig 5 sømil vest for Hirtshals om bord på motorbåden HANNE / XP4848. Du har fået motorstop, og der er en ret hård vestenvind. Du ønsker at tilkalde assistance ved udsendelse af et ilsignal og en ilmelding på kanal 16. Vælg den korrekte radiomæssige procedure:

 1. Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 2. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er HANNE HANNE HANNE / XP4848 har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 3. SECURITY - SECURITY - SECURITY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop - skift til kanal 6
 4. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance

Opgave 12 (gruppe 1)

I hvilket tilfælde kan ilsignalet benyttes?

 1. Hvis en person om bord er alvorligt syg eller kommet alvorligt til skade
 2. Hvis du observerer drivende genstande, der er til fare for den øvrige skibsfart
 3. Hvis du observerer et andet skib i brand

Opgave 13 (gruppe 2)

Hvilken kanal benytter ifølge tillægget Flensburg Radio i Tyskland?

 1. 01
 2. 60
 3. 27

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Ilmeldinger
 2. Vejledning i madlavning til et andet skib på kanal 1 L
 3. Signaler eller opkald uden identifikation

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvad hedder det, hvis du samtidig vil lytte på kanal 16 og på kanal 6?

 1. Dual Watch
 2. Duplex
 3. Squels'er

Opgave 16 (gruppe 2)

Hvis du benytter Dual Watch, hvilken kanal er da altid den ene?

 1. 16
 2. 70
 3. Du kan selv vælge begge kanaler

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvilken VHF-kanal er interskibskanal?

 1. 11
 2. 7
 3. 72

Opgave 18 (gruppe 2)

Hvilket formål har Squelch-knappen?

 1. Støjbegrænser
 2. Afbryder højtaler
 3. Lydstyrkekontrol
 4. Aktiverer Selcall

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvordan lyder et opkald fra TERNEN til SVALEN på kanal 16?

 1. TERNEN kalder SVALEN
 2. Hallo SVALEN her er TERNEN
 3. SVALEN her er TERNEN TERNEN

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvilken kanal benyttes typisk til en havnetjeneste?

 1. 6
 2. 72
 3. 12

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvem benytter arbejdskanal 5?

 1. Kystradiostationer
 2. Skibe til indbyrdes korrespondance
 3. Langebro i København

Opgave 22 (gruppe 2)

Lyngby Radio kaldes som hovedregel på?

 1. Kanal 16
 2. En arbejdskanal
 3. Må man selv bestemme

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvilken trafik må der afvikles på kanal 16?

 1. Der må kun afvikles nød- og iltrafik
 2. Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger
 3. Findes der ingen regler om

Opgave 24 (gruppe 2)

Kaldesignalet OYAB skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, sæt x ved den rigtige bogstavering.

 1. Oscar - Yankee - Alfa - Bravo
 2. Oklahoma - Yokohama - Amsterdam - Baltimore
 3. Ole - Yrsa - Anders - Bo

Opgave 25 (gruppe 2)

Kan et SRC-certifikat tilbagekaldes?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 26 (gruppe 2)

Hvor mange cifre er der i en datotidsgruppe?

 1. 6
 2. 8
 3. 10

Opgave 27 (gruppe 2)

Hvem har den endelige afgørelse af, hvilken kanal der skal benyttes efter et opkald fra anden skibsstation på kanal 16?

 1. Den kaldte station
 2. Den kaldende station
 3. Det findes der ingen regler for

Opgave 28 (gruppe 2)

På hvilken kanal laves et opkald til et andet skib uden DSC, hvis intet andet er aftalt?

 1. 12
 2. 16
 3. 6

Opgave 29 (gruppe 2)

Må du føre en interskibssamtale med skib i søen, når du ligger i havn?

 1. Kun hvis det er vigtigt (ikke nød)
 2. Ja
 3. Nej
 4. Skibe, der ligger i havn, må ikke anvende VHF-radioanlægget

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe?

 1. 5 W
 2. 25 W
 3. 10 W
 4. 15 W

Opgave 31 (gruppe 2)

Hvad benyttes kanal 16 til?

 1. Benyttes til nød-, il- og sikkerhed samt opkald
 2. Må kun benyttes af kystradiostationer som kaldekanal
 3. Benyttes kun som lyttekanal

Opgave 32 (gruppe 2)

Du bliver kaldt på kanal 16, men hører ikke hvem der kalder. Hvad gør du?

 1. Jeg kan forvente, at den nærmeste kystradiostation fortæller, hvem der kaldte
 2. Jeg lader den kaldende station kalde igen
 3. Jeg svarer straks, idet jeg i svaret beder den kaldende station gentage sit navn eller identitet

Opgave 33 (gruppe 3)

Hvad er kaldets art, hvis man på DSC-udstyret vælger SAFETY?

 1. Nød
 2. Il
 3. Sikkerhed

Opgave 34 (gruppe 3)

Hvad vil det sige at udsende DISTRESS RELAY ALERT?

 1. At man har aktiveret sin EPIRB
 2. At udsende DSC-nødalarm for et andet skib
 3. At udsende DSC-nødalarm
 4. En udsendelse man kan foretage, hvis eget skib ikke synker hurtigt

Opgave 35 (gruppe 3)

Kan man ved URGENCY DSC-kald adressere kaldet til alle stationer?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Kan kun gøres af kystradiostationer

Opgave 36 (gruppe 3)

Kan man i et DSC-urgency kald angive, hvilken kanal selve ilmeldingen vil blive udsendt på?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 37 (gruppe 3)

Hvordan indleder man udsendelsen af en ilmelding, hvis man har DSC-udstyr?

 1. Efter aftale med en kystradiostation
 2. Ved annoncering på kanal 16 alene
 3. Ved at udsende et DSC-urgency kald

Opgave 38 (gruppe 3)

Er det muligt på VHF at sende en DSC-nødalarm på andre kanaler end kanal 70?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Kan man selv vælge

Opgave 39 (gruppe 3)

Er det muligt på VHF-radioen at sende en DSC-nødalarm på kanal 16?

 1. Ja
 2. Kan man selv vælge
 3. Nej

Opgave 40 (gruppe 4)

Hvilket idenifikationsbogstav har NAVTEX station Rogaland?

 1. L
 2. W
 3. B

Opgave 41 (gruppe 4)

Hvilket frekvensområde dækker et maritimt VHF-radioanlæg?

 1. 156-174 KHz
 2. 156-174 MHz
 3. 156-174 GHz

Opgave 42 (gruppe 4)

Skal der kvitteres på DSC-udstyret for et DSC-rutinekald?

 1. Ja
 2. Nej, man skal kun skifte til den foreslåede kanal
 3. Nej

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvilket nødradiopejlesender-system er globalt dækkende?

 1. COSPAS/SARSAT
 2. INMARSAT

Opgave 44 (gruppe 4)

Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre?

 1. Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem
 2. Ringe hjem og fortælle, at der ikke er grund til nervøsitet
 3. Slukke for EPIRBen og omgående kontakte en kyststation og fortælle fejlen

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvor lang tid skal en aktiveret COSPAS/SARSAT EPIRB kunne sende?

 1. 48 timer
 2. 8 timer
 3. 96 timer

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvor skal EPIRBen være placeret på et fritidsfartøj?

 1. I en mast
 2. Det findes der ingen regler om
 3. Skal være placeret i et specielt skab i styrehuset

Opgave 47 (gruppe 4)

Hvad aktiverer en radartransponder (SART), når denne står stand-by?

 1. Aktiveres af alle maritime 10-cm radaranlæg
 2. Aktiveres af alle maritime 3-cm radaranlæg
 3. Aktiveres af et DSC-signal på kanal 70
 4. En SART står ikke stand-by, men sender konstant