SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Hvilket signal kan benyttes i forbindelse med lægeråd?

 1. Ilsignalet
 2. Sikkerhedssignalet
 3. Alarmsignalet

Opgave 2 (gruppe 1)

Nødarbejdet med MÅGEN/XPA1234 er afsluttet. Lyngby Radio skal nu afslutte nødtrafikken. Hvordan lyder Lyngby Radio`s afslutning?

 1. ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio vi takker de involverede skibe for hjælpen besætningen på MÅGEN/XPA1234 er reddet - SEELONCE FEENEE
 2. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe - MÅGEN/XPA1234 - SEELONCE FEENEE
 3. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio datotidsgruppe - besætningen på Mågen er reddet - tak for hjælpen SEELONCE PRUDONCE
 4. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er Lyngby Radio - SEELONCE MAYDAY

Opgave 3 (gruppe 1)

Nødtrafikken på kanal 16 forstyrres. For at få radiotavshed anvender den ledende station af nødarbejdet ordene:

 1. SEELONCE PRU-DONCE
 2. MAYDAY Lyngby Radio
 3. SEELONCE DISTRESS
 4. SEELONCE MAYDAY

Opgave 4 (gruppe 1)

Du har kvitteret for nødkald og nødmelding fra et andet skib. Du vil herefter sende en MAYDAY RELAY. Må du forkorte indholdet i meldingen fra det nødstedte skib?

 1. Ja, hvis meldingen indeholder mange ligegyldige ting
 2. Meldingen fra det nødstedte skib sendes ikke i en MAYDAY RELAY
 3. Nej, meldingen skal være ordret, som den er modtaget fra det nødstedte skib

Opgave 5 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende et nødsignal?

 1. Når et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare og anmoder om øjeblikkelig hjælp
 2. Når du har fået motorstop, og vil gå på grund inden der er gået 4 timer
 3. Hvis du observerer en drivende mine
 4. Nødsignaler udsendes kun af kystradiostationer

Opgave 6 (gruppe 1)

Når en station har udsendt en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere sin ilmelding. Hvordan?

 1. Ved at udsende en ny ilmelding, adresseret til "ALLE STATIONER"
 2. Ilmeldinger adresseret til "ALLE STATIONER", skal ikke annulleres
 3. Dette gøres via kystradiostationen

Opgave 7 (gruppe 1)

Hvornår kan et skib udsende en nødmelding for et andet skib?

 1. Når det nødstedte skib ikke selv er i stand til at udsende nødmelding
 2. Skibe må ikke udsende en nødmelding for et andet skib
 3. Hvis et skib ikke melder sig på et aftalt tidspunkt og kanal

Opgave 8 (gruppe 1)

Ilmeldinger, der udsendes af Lyngby Radio, indledes med en datotidsgruppe. Hvad forårsager, at der ved gentagelse af ilmeldingen er en ny datotidsgruppe?

 1. Ændres hver gang ilmeldingen gentages
 2. Findes der ingen regler om
 3. Enhver ændring i meldingens indhold

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvilket signal skal du benytte, hvis du observerer en drivende genstand, der er til fare for den øvrige skibsfart?

 1. Nødsignalet
 2. Ilsignalet
 3. Sikkerhedssignalet

Opgave 10 (gruppe 1)

Hvornår skal man ikke kvittere for en nødmelding?

 1. Det findes der ingen regler for
 2. Hvis man ligger afgjort langt borte, og andre nærmere liggende stationer har kvitteret
 3. Når man ligger i havn

Opgave 11 (gruppe 1)

Hvornår skal en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER" afsluttes?

 1. Når hjælp ikke længere er nødvendig
 2. Ilmeldinger afsluttes aldrig
 3. Når Lyngby Radio har kvitteret

Opgave 12 (gruppe 1)

På kanal 16 hører du følgende: PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er VIBEN VIBEN VIBEN. Herefter hører du ikke mere. Du sejler i danske farvande. Hvad vil du gøre?

 1. Underrette Lyngby Radio
 2. Udsende en MAYDAY RELAY
 3. Jeg foretager mig intet

Opgave 13 (gruppe 2)

Hvilken kanal benytter ifølge tillægget Flensburg Radio i Tyskland?

 1. 01
 2. 60
 3. 27

Opgave 14 (gruppe 2)

Hvad forstås ved Dual Watch?

 1. Kan aflytte 2 kanaler på een gang. Du kan selv vælge hvilke kanaler
 2. Kan aflytte 2 kanaler på een gang, hvoraf den ene altid er kanal 16 og den anden efter eget valg
 3. En enhed til modtagelse af selektive kald

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvornår må et VHF-radioanlæg bestykkes med kanalerne 1F, 2F og 3F?

 1. Efter eget valg
 2. Når båden er et registreret fiskefartøj med havnekendingsnummer
 3. Når båden benyttes til fiskeri

Opgave 16 (gruppe 2)

Kan du gratis få en vejrmelding over Lyngby Radio?

 1. Ja
 2. Ja, hvis man ligger i havn
 3. Nej

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvem skal skriftligt underrettes, når en skibsstation overdrages eller sælges?

 1. IT- og Telestyrelsen
 2. Søfartsstyrelsen
 3. TDC

Opgave 18 (gruppe 2)

Du ligger i Hanstholm havn og vil gerne have en lokal vejrudsigt. Hvilken kanal kalder du Lyngby Radio på?

 1. 1
 2. 16
 3. 66

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvilket frekvensområde dækker VHF?

 1. 300-3000 KHz
 2. 3-30 MHz
 3. 30-300 MHz

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvordan kan en overtrædelse af tavshedspligten straffes?

 1. Med fængselsstraf
 2. Tilbagekaldelse af certifikatet
 3. Med bøde

Opgave 21 (gruppe 2)

Er det nødvendigt med en jordforbindelse til et VHF-radioanlæg?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 22 (gruppe 2)

Har du som lystsejler lyttepligt på kanal 16?

 1. Ja, man skal altid lytte på kanal 16
 2. Nej, men det er godt sømandsskab at lytte på kanal 16
 3. Altid, hvis besætningen er over 7 personer

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvis du benytter Dual Watch, hvilken kanal er da altid den ene?

 1. Du kan selv vælge begge kanaler
 2. 16
 3. 70

Opgave 24 (gruppe 2)

På hvilken kanal har du mulighed for at tale direkte med vagten på Langebro i København?

 1. 6
 2. 23
 3. 12

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvilket navn i det fonetiske alfabet bruges for bogstavet U?

 1. Uniform
 2. Ulric
 3. Uncle
 4. Union

Opgave 26 (gruppe 2)

Hvad skal du huske i opkaldet på kanal 16 til et andet skib?

 1. At fortælle hvor jeg ligger
 2. At foreslå en arbejdskanal
 3. At oplyse mit klokkeslet

Opgave 27 (gruppe 2)

Du har lige forgæves kaldt et andet skib på kanal 16. Hvor mange minutter skal der gå, før du må kalde igen?

 1. 2
 2. 1
 3. 3

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvor længe må et opkald på kanal 16 vare, når det ikke drejer sig om nød- og ilmeldinger?

 1. Højst 3 minutter
 2. Højst 5 minutter
 3. Højst 1 minut

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvad skal man sikre sig, inden man laver et opkald?

 1. At kanalen man ønsker at anvende, er fri
 2. At det kaldte skib er indenfor rækkevidde
 3. Man skal ikke sikre sig noget

Opgave 30 (gruppe 2)

Hvilken funktion skal du benytte, hvis du vil dæmpe lydstyrken på dit VHF-anlæg?

 1. Squelch
 2. Dimmer
 3. Volumen

Opgave 31 (gruppe 2)

Må du kalde en kystradiostation, når du ligger i havn?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Kun i forbindelse med nødkorrespondance

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om fuld effekt?

 1. 75
 2. 50
 3. 25

Opgave 33 (gruppe 3)

Kan man ved et safety DSC-kald adressere kaldet til alle stationer?

 1. Ja
 2. Kan kun gøres af kystradiostationer
 3. Nej

Opgave 34 (gruppe 3)

I forbindelse med DSC-udstyr sker udsendelse af en ilmelding i to trin. Hvilke?

 1. Annoncering på kanal 16. Afgive meldingen på kanal 6
 2. Annoncering af ilmeldingen. Afvente svar fra skibe der kan hjælpe
 3. Annoncering af ilmeldingen. Afgivelse af selve meldingen

Opgave 35 (gruppe 3)

Hvilken af nedennævnte muligheder kan indtastes i forbindelse med udsendelse af en DISTRESS ALERT?

 1. Hvilken hjælp der ønskes
 2. Nødsituationens art
 3. Antal personer om bord
 4. Vejr- og vindforhold

Opgave 36 (gruppe 3)

Hvad er kaldets art, hvis man på DSC-udstyret vælger URGENCY?

 1. Il
 2. Sikkerhed
 3. Nød

Opgave 37 (gruppe 3)

Er det muligt i DSC systemet at sende en DSC nødalarm for et andet skib, en DISTRESS RELAY ALERT?

 1. Ja, men skibe må udelukkende sende dette kald efter ordre fra en kystradiostation.
 2. Ja, man skal altid sende en DISTRESS RELAY ALERT, når man har modtaget en Mayday
 3. Nej, dette kald findes ikke i DSC systemet

Opgave 38 (gruppe 3)

Må du kvittere på DSC-udstyret for et modtaget DSC-kald, der indleder udsendelse af en ilmelding?

 1. Det afgør fartøjsføreren
 2. Nej
 3. Ja

Opgave 39 (gruppe 3)

I forbindelse med DSC-udstyr sker udsendelse af en sikkerhedsmelding i to trin. Hvilke?

 1. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra skibe med interesse i kaldet
 2. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Udsendelse af selve sikkerhedsmeldingen
 3. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra en kystradiostation

Opgave 40 (gruppe 4)

Skal man manuelt sætte DSC-udstyret til at lytte på kanal 70?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 41 (gruppe 4)

Hvad står GMDSS for?

 1. Global Maritime Digital Ships Service
 2. General Mobile Distress Safety System
 3. Global Maritime Distress and Safety System

Opgave 42 (gruppe 4)

Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre?

 1. Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem
 2. Ringe hjem og fortælle, at der ikke er grund til nervøsitet
 3. Slukke for EPIRBen og omgående kontakte en kyststation og fortælle fejlen

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvad gælder for EPIRBens batterier generelt?

 1. At udstyret skal være tydeligt mærket med batteriets udløbsdato, samt at batteriudskiftning skal foregå på et autoriseret værksted
 2. At udstyrets batterier er genopladelige, hvorfor EPIRBen altid skal være tilsluttet en batterioplader
 3. EPIRBens batteri holdes konstant opladet ved hjælp af indbyggede sollysceller

Opgave 44 (gruppe 4)

Hvad er Lyngby Radio's MMSI nummer?

 1. 100000219
 2. 002191000
 3. 219001000

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad aktiverer en radartransponder (SART), når denne står stand-by?

 1. Aktiveres af alle maritime 10-cm radaranlæg
 2. Aktiveres af et DSC-signal på kanal 70
 3. En SART står ikke stand-by, men sender konstant
 4. Aktiveres af alle maritime 3-cm radaranlæg

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvad er NAVAREA?

 1. Skibets planlagte rute
 2. Opdeling af farvandene for udsendelser af maritim sikkerhedsinformation (MSI)
 3. Havområder med tæt trafik

Opgave 47 (gruppe 4)

Din VHF-radio har modtaget et DSC-rutinekald, men du har for travlt med at manøvrere dit fartøj igennem et snævert løb, til at betjene radioen. Først efter 10 minutter har du tid til at tage dig af opkaldet. Hvad vil du gøre?

 1. Jeg vil foretage et almindeligt DSC-opkald til den kaldende station
 2. Jeg vil sende en DSC-kvittering