SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Hvordan indleder du udsendelse af en nødmelding for et andet fartøj?

 1. SECURITE - SECURITE - SECURITE
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY
 4. SEELONCE FEENEE - SEELONCE FEENEE - SEELONCE FEENEE

Opgave 2 (gruppe 1)

Nødarbejdet med MÅGEN/XPA1234 er afsluttet. Lyngby Radio skal nu afslutte nødtrafikken. Hvordan lyder Lyngby Radio`s afslutning?

 1. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er Lyngby Radio - SEELONCE MAYDAY
 2. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio datotidsgruppe - besætningen på Mågen er reddet - tak for hjælpen SEELONCE PRUDONCE
 3. ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio vi takker de involverede skibe for hjælpen besætningen på MÅGEN/XPA1234 er reddet - SEELONCE FEENEE
 4. MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio datotidsgruppe - MÅGEN/XPA1234 - SEELONCE FEENEE

Opgave 3 (gruppe 1)

Må en længerevarende sikkerhedsmelding udsendes på kanal 16?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 4 (gruppe 1)

Kan du som skibsradiostation kalde Lyngby Radio på kanal 77?

 1. Nej, dette er en interskibskanal
 2. ja
 3. Ja, hvis arbejdskanalerne er optaget

Opgave 5 (gruppe 1)

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

 1. Ja, men kun sende
 2. Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
 3. Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios arbejdskanaler er optaget

Opgave 6 (gruppe 1)

Du hører nødkald og nødmelding på kanal 16 fra skibet SØHESTEN/OYAK2 et par gange. Skibet er afgjort langt borte, men ingen har kvitteret. Hvad gør du?

 1. Jeg kvitterer for nødmeldingen, hvorefter jeg sender en MAYDAY RELAY
 2. Jeg vil kalde SØHESTEN og anbefale, at han prøver en anden kanal
 3. Da jeg er afgjort langt borte, undlader jeg at kvittere

Opgave 7 (gruppe 1)

Vælg det korrekte eksempel på nødkald og nødmelding fra skibet LOTTE kaldesignal XPC4241.

 1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE / XPC4241. MAYDAY LOTTE / XPC4241 6 sømil syd for Gedser Odde, kollision med ukendt skib, alvorlig lækage, 3 mands besætning, hvid glasfibersejlbåd. Vi går i redningsflåden
 2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er LOTTE LOTTE LOTTE MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE Afvente svar fra stationer, der eventuelt har hørt nødkaldet
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er LOTTE LOTTE LOTTE / XPC4241. MAYDAY LOTTE/XPC4241 6 sømil syd for Gedser Odde, kollision med ukendt skib, alvorlig lækage, 3 mands besætning, hvid glasfibersejlbåd. Vi går i redningsflåden
 4. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er LOTTE LOTTE LOTTE vi synker og går i redningsflåden, redningsflåden er orange og er beregnet til 6 personer vejret er fint

Opgave 8 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende et nødsignal?

 1. Når et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare og anmoder om øjeblikkelig hjælp
 2. Hvis du observerer en drivende mine
 3. Nødsignaler udsendes kun af kystradiostationer
 4. Når du har fået motorstop, og vil gå på grund inden der er gået 4 timer

Opgave 9 (gruppe 1)

Du befinder dig 5 sømil vest for Hirtshals om bord på motorbåden HANNE / XP4848. Du har fået motorstop, og der er en ret hård vestenvind. Du ønsker at tilkalde assistance ved udsendelse af et ilsignal og en ilmelding på kanal 16. Vælg den korrekte radiomæssige procedure:

 1. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER her er HANNE HANNE HANNE / XP4848 har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 2. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance
 3. SECURITY - SECURITY - SECURITY her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop - skift til kanal 6
 4. Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio her er HANNE HANNE HANNE har fået motorstop 5 sømil vest for Hirtshals - vinden ret hård - ønsker slæbeassistance

Opgave 10 (gruppe 1)

Hvilken kanal benyttes til den efterfølgende kommunikation, når du har udsendt et il-signal?

 1. 12
 2. 70
 3. 16

Opgave 11 (gruppe 1)

Skal en ilmelding adresseres?

 1. Ikke i de tilfælde man ønsker en kvittering for ilmeldingen
 2. Det afhænger af situationen
 3. Ja, enten til alle stationer, eller til en bestemt station

Opgave 12 (gruppe 1)

I hvilken af nedenfor nævnte situationer adresseres en ilmelding til en kystradiostation?

 1. Ved observation af en mine
 2. Mand overbord
 3. Ønsker lægeråd
 4. Ilmeldinger adresseres aldrig til en kystradiostation

Opgave 13 (gruppe 2)

Har du pligt til at forevise dit VHF-radioanlæg til kompetente myndigheder?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Kun hvis VHF-anlægget er benyttet indenfor de sidste 24 timer

Opgave 14 (gruppe 2)

Skal du svare på et utydeligt opkald, som du er sikker på er til dig, men du hørte ikke hvem der kaldte?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvem skal skriftligt underrettes, når en skibsstation overdrages eller sælges?

 1. IT- og Telestyrelsen
 2. Søfartsstyrelsen
 3. TDC

Opgave 16 (gruppe 2)

Kan du gratis få en vejrmelding over Lyngby Radio?

 1. Ja
 2. Ja, hvis man ligger i havn
 3. Nej

Opgave 17 (gruppe 2)

Hvilken trafik må der afvikles på kanal 16?

 1. Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger
 2. Findes der ingen regler om
 3. Der må kun afvikles nød- og iltrafik

Opgave 18 (gruppe 2)

Vælg den vigtigste af alle uskrevne regler.

 1. Tænd kun for radioen når du skal have en samtale
 2. Brug radioen med samme hensyntagen, som det forventes af andre
 3. Undgå at kalde op til kystradiostationerne

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad skal man sikre sig, inden man laver et opkald?

 1. At det kaldte skib er indenfor rækkevidde
 2. Man skal ikke sikre sig noget
 3. At kanalen man ønsker at anvende, er fri

Opgave 20 (gruppe 2)

På hvilken kanal har du mulighed for at tale direkte med vagten på Langebro i København?

 1. 6
 2. 12
 3. 23

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvilket af nedenfor nævnte kald benyttes som hovedregel i VHF-båndet?

 1. MÅGEN her er TERNEN TERNEN
 2. MÅGEN MÅGEN MÅGEN her er TERNEN TERNEN TERNEN
 3. MÅGEN MÅGEN TERNEN kalder

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvilken kanal anvender Rømø havn?

 1. 6
 2. 71
 3. 8
 4. 12

Opgave 23 (gruppe 2)

Hvor mange cifre er der i en datotidsgruppe?

 1. 6
 2. 8
 3. 10

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvem skal i første opkald foreslå en arbejdskanal?

 1. Den kaldte
 2. Findes der ingen regler om
 3. Den kaldende

Opgave 25 (gruppe 2)

Skibsnavnet SACHA skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering.

 1. Siesta Alfa Charlie Hotel Alfa
 2. Sierra Alfa Charlie Hotel Alfa
 3. Sierra Alfa Charlie Hotel Alaska
 4. Sierra Alfa Charlie Honolulu Alfa

Opgave 26 (gruppe 2)

Kan et SRC-certifikat tilbagekaldes?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 27 (gruppe 2)

Må du føre en interskibssamtale med skib i søen, når du ligger i havn?

 1. Skibe, der ligger i havn, må ikke anvende VHF-radioanlægget
 2. Nej
 3. Kun hvis det er vigtigt (ikke nød)
 4. Ja

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Korrespondance, der har karakter af radiospredning
 2. Sikkerhedsmeldinger
 3. Opkald af andet skib på kanal 16

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvilket MMSI nummer skal anvendes til et DSC rutinekald til Stockholm Radio i Sverige?

 1. 002050485
 2. 002652000
 3. 002570400
 4. 002191000

Opgave 30 (gruppe 2)

Skibsnavnet SVANTE skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering

 1. Sierra Victor Alfa November Tango Echo
 2. Sierra Victor Alfa November Tiger Echo
 3. Sierra Viggo Alfa November Tango Echo
 4. Sierra Victor Assens November Tango Echo

Opgave 31 (gruppe 2)

Hvilken funktion skal du benytte, hvis du vil dæmpe lydstyrken på dit VHF-anlæg?

 1. Squelch
 2. Volumen
 3. Dimmer

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvad forstås ved Dual Watch?

 1. Kan aflytte 2 kanaler på een gang, hvoraf den ene altid er kanal 16 og den anden efter eget valg
 2. En enhed til modtagelse af selektive kald
 3. Kan aflytte 2 kanaler på een gang. Du kan selv vælge hvilke kanaler

Opgave 33 (gruppe 3)

Hvilken kanal vil man normalt vælge til udsendelse af selve ilmeldingen?

 1. 12
 2. 6
 3. 70
 4. 16

Opgave 34 (gruppe 3)

Skal der kvitteres på DSC for et modtaget DSC-kald, der annoncerer en ilmelding?

 1. En kystradiostation kvitterer altid for et DSC-kald
 2. Nej
 3. Ja, hvis man kan hjælpe vedkommende

Opgave 35 (gruppe 3)

Skal der kvitteres på DSC for et modtaget DSC-kald, der annoncerer en sikkerhedsmelding?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Er forbeholdt kystradiostationer

Opgave 36 (gruppe 3)

Hvad vil det sige at udsende DISTRESS RELAY ALERT?

 1. At man har aktiveret sin EPIRB
 2. En udsendelse man kan foretage, hvis eget skib ikke synker hurtigt
 3. At udsende DSC-nødalarm
 4. At udsende DSC-nødalarm for et andet skib

Opgave 37 (gruppe 3)

Du har udsendt en Distress Alert ved en fejl. Hvad vil du gøre?

 1. Jeg vil slukke for radioen og vente 5 minutter med at tænde igen
 2. Stoppe for udsendelsen og derefter annullere min nødalarm på kanal 16
 3. Jeg vil intet foretage mig, da der ikke efterfølgende er udsendt Mayday på kanal 16

Opgave 38 (gruppe 3)

Er det muligt på VHF-radioen at sende en DSC-nødalarm på kanal 16?

 1. Ja
 2. Kan man selv vælge
 3. Nej

Opgave 39 (gruppe 3)

Må man lave et DSC-urgency kald direkte til en kystradiostation?

 1. Nej
 2. Kun efter aftale
 3. Ja

Opgave 40 (gruppe 4)

Du har sendt et DSC-rutinekald til et andet skib. Du modtager ingen DSC-kvittering. Hvornår må du gentage opkaldet?

 1. Efter 3 minutter
 2. Efter 5 minutter
 3. Efter 1 minut

Opgave 41 (gruppe 4)

Skal du foreslå en arbejdskanal, hvis du kalder en kystradiostation med dit DSC-udstyr?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 42 (gruppe 4)

Hvilket identifikationsbogstav har NAVTEX station Grimeton?

 1. G
 2. I
 3. U

Opgave 43 (gruppe 4)

Din VHF-radio har modtaget et DSC-rutinekald, men du har for travlt med at manøvrere dit fartøj igennem et snævert løb, til at betjene radioen. Først efter 10 minutter har du tid til at tage dig af opkaldet. Hvad vil du gøre?

 1. Jeg vil sende en DSC-kvittering
 2. Jeg vil foretage et almindeligt DSC-opkald til den kaldende station

Opgave 44 (gruppe 4)

Hvilket sprog anvendes i internationale NAVTEX meddelelser?

 1. Spansk
 2. Engelsk
 3. Dansk
 4. Fransk

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvor lang stand-by tid har en SART efter den er aktiveret?

 1. 96 timer
 2. 48 timer
 3. 8 timer

Opgave 46 (gruppe 4)

Skal man foreslå en arbejdskanal, hvis man laver et DSC-rutinekald til et andet skib?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 47 (gruppe 4)

Hvor stor er nøjagtigheden af positionsbestemmelsen på 406 MHz?

 1. I langt de fleste tilfælde bedre end 20 kilometer
 2. I langt de fleste tilfælde bedre end 5 kilometer
 3. I langt de fleste tilfælde bedre end 50 kilometer