Udstedelse og genudstedelse af Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Et duelighedsbevis kræver at du har bestået to delprøver:

1. Teoretisk delsprøve og
2. Praktisk delprøve (eller speedbådsbevis)

Hvad er grundlaget for DIN ansøgning om et duelighedsbevis udstedt af Duelighedsklubben:

A) Jeg har bestået både teoretisk delprøve og praktisk delprøve (eller speedbådsprøve) hos Duelighedsklubben.

B) Jeg har bestået den ene af delprøverne hos Duelighedsklubben og den anden delprøve hos en anden prøveudbyder.

C) Jeg har bestået begge delprøver hos en anden udbyder end Duelighedsklubben.