Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Mand over bord

Opgave 05_001

Hvad er den mest alvorlige konsekvens, når en overbordfalden person opholder sig
for længe i koldt vand
?
a) Mobiltelefonen bliver våd
b)
Risiko for en voldsom forkølelse
c) Mister kræfterne i arme og ben og bliver derved ude af stand
    til at kravle om bord igen.

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk