Teori for gaster i fritidsfartøjer


Lektion nr.1001

Ansvar og pligt.

Skipperen, altså den person som fører båden, har ansvaret for, at skibet er i forsvarlig stand, er udrustet forsvarligt og har den fornødne besætning, således at sejladsen kan gennemføres på en sikker måde.
Loven siger, at alle ombordværende skal respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som skipperen træffer. En gast deltager i arbejdet ombord, og har som medlem af besætningen pligt til, at følge skipperens ordrer og instruktioner omhyggeligt, så der ikke opstår ulykker under sejladsen.
Selvfølgelig skal du ikke ukritisk følge en ordre, som er direkte ulovlig eller åbenlyst groft uforsvarlig.


Løs opgaven for at komme videre.

Hvem er chef ombord på fritidsfartøjet?

1) Skibets ejer

2) Skipperen

3) Besætningen

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne lektions udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse lektionens nr. som står på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk